Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Adventi est az Új Társadalom Szalonban

Share Button
Adventi est az Új Társadalom SzalonbanA Magyar Kereszténydemokrata Szövetség és az Új Társadalom Szalon, mint alapító szervezetek, egy új, határokon átívelõ közösség létrehozására törekednek, amely felvállalja a nemzeti és európai identitást. A szalon programjain minden alkalommal egy európai ország diplomáciai képviseletét is vendégül látják.
December 10.-én karácsonyi programmal fogadta vendégeit az Aranytíz Mûvelõdési Központ színháztermében az Új Társadalom Szalon. Az est díszvendége Finnország volt, ahonnan a nagyköveten kívül egy „eredeti lappföldi” mikulás is érkezett. A programot Harrach Péter a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke vezette be.
<--more-->
– A karácsony tabu, hiszen a hétköznapokban szerepeket töltünk be, és ott nincs béke, de karácsony táján bújjunk ki a szerepekbõl, hogy megtaláljuk a békét Istennel, és önmagunkban.- javasolta rövid köszöntõjében Harrach Péter.
A Finn nagykövet az országaink közötti stratégiai kapcsolatokról beszélt, majd ezt követõen Spányi Antal székesfehérvári püspök intézett karácsonyi beszédet az egybegyûltekhez.
– Advent a türelem, a várakozás ideje, hogy megtanuljuk, elérkezik és érdemes kivárni mindazt, amit Istentõl kértünk. Sajnos ma sokan nagyon türelmetlenek, és mindenki mást mutat magából, csak, hogy a céljait minél elõbb elérhesse. Mindezért álságos szerepeket is vállal, hogy leplezze valódi szándékát. A szeretet nem magasztosság, hanem a leghétköznapibb valóság, ami annyit tesz, saját magamat szétosztani azok között, akiknek erre szükségük van. – mondta el többek között a püspök.
A karácsonyi mûsorban felléptek Bánffy György és Varga Klára színmûvészek, valamint Kerékgyártó Edina táncmûvésznõ.  
B.T.E.

Évzáró rendezvény a választókerületi aktivisták részére

Share Button
Évzáró rendezvény a választókerületi aktivisták részére  Harrach Péter Veresegyházán tartott évzáró rendezvényen értékelte a közös munkát, választási körzete -Kosdtól délre esõ területének- településeirõl érkezett választókerületi aktivistáival. Korábban hasonló rendezvényre – a választási körzet börzsönyi településeinek aktivistái részére- Nagymaroson került sor. A képviselõ elmondta, hogy a megjelentek önkéntesek, de profi munkára számít tõlük, amelyben az eszmei és gyakorlati oldal összeadódik. Felhívta a figyelmet, hogy a közeljövõben a Fóti és Nagymarosi idõközi választásokra kell koncentrálni. Végül megkérte az aktivistákat, hogy segítsék a hamarosan megjelenõ képviselõi szórólapjának eljuttatását minden postaládába.

B.T.E.

A Fóti idõközi választásról a KDNP és a katolikus plébánia közös rendezvényén

Share Button
A Fóti idõközi választásról a KDNP és a katolikus plébánia közös rendezvényénDecember 4-én a fóti Római Katolikus Plébánia Közösségi Házban a Károlyi kör és a helyi KDNP. szervezésében, filmvetítéssel egybekötött elõadást hallhattak az érdeklõdõk „Keresztényüldözés ma?” címmel. A rendezvényen bemutatkozott a CSI. (Krisztusi Szolidaritás) magyarországi szervezete. Társszervezõként az esten megjelentek Gróf Károlyi László és felesége Erzsébet asszony, akik 1995-ös magyarországi hazatelepülésük óta (a fóti Károlyi kastély egyik szárnyában élnek) létrehozták alapítványukat, amely segíti a környék lakóit, az árvaházat (gyermekvárost) és a helyi közösségi rendezvényeket.
<--more-->
Megnyitóbeszédében Harrach Péter a KDNP. és a parlament alelnöke megragadta az alkalmat, hogy a településen tartandó idõközi választással kapcsolatban néhány szót szóljon.
– A világban tapasztalható fizikai terror mellett szellemi terrorizmus is zajlik. Két kultúra ütközik az értékõrzõ konzervatív és az érték közömbös neoliberális. Magyarországon ma minden szétesett, a normák a törvények az erkölcs, amelyek következmények nélkül szeghetõk meg. Ilyen aktuális probléma a romapolitika, ahol a liberális jogvédõk fellépéseikkel csak a feszültséget növelik, és tabukat gyártanak, miközben a keresztény értékrendre épülõ politika azt mondja, a tanulásra, a nevelésre, a munkára és az önfegyelemre kell helyezni a hangsúlyt, a segélyek és pozitív megkülönböztetés helyett. – fogalmazott az alelnök
– Magyarországon ma szabadság van, de rend nincs! Nekünk kell felvállalnunk az érték centrikusságot, a normák tiszteletét, és a közösségek megerõsítését. Meg kell védenünk a család és a házasság intézményét, az egyházi szervezetek érdekét. A KDNP. mint világnézeti párt mindezt radikálisan képviseli, hiszen nem kell pragmatikusnak lennie, mint egy néppártnak. Rendezettebb Magyarországot szeretnénk teremteni, reméljük a fóti választás is segíteni fogja ezt a célt, ahol Mádl Zsoltot a KDNP. politikusát a nemzeti oldal konszenzussal jelölte. – zárta szavait Harrach Péter, és sok sikert kívánt a jelöltnek.

B.T.E.

Harrach Péter parlamenti vacsorát adott a határon túli magyar püspököknek

Share Button
Harrach Péter parlamenti vacsorát adott a határon túli magyar püspököknekA polgári kormányzás ideje óta hagyományos adventi püspöki vacsorát, idén december 2-án tartották a Parlament Gobelin termében, amelyen Harrach Péter parlamenti alelnök meghívásának eleget téve, tizennyolc erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai magyar egyházi méltóság jelent meg. A Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében lebonyolított eseményen, a püspökökön  kívül részt vett Orbán Viktor pártelnök, volt miniszterelnök, valamint Németh Zsolt a határon túli, és Balogh Zoltán az egyházügyekért felelõs politikusok is.
<--more-->
Harrach Péter röviden köszöntötte a megjelenteket.
– A parlament a küzdelmek színtere, ahol két kultúra ütközik, egyrészt a hagyományos értékeket képviselõ, úgy is mondhatnánk a tízparancsolat alapján álló világnézet, másrészt a neoliberális eszmerendszer, amely a szabadság nevében végzi értékpusztító tevékenységét. Ugyanakkor ez a ház a nemzet egységének is szimbóluma, ahol a Szent Koronát õrizzük. A történelmi egyházak a nemzet lelkét képviselik, s ez az összejövetel  jó alkalom arra, hogy megérezzük  ezt a lelket. Az anyaországnak is tennie kell azért, hogy a határon túli egyházak hatékonyan járulhassanak hozzá a nemzet újraegyesítéséhez – mondta el felszólalásában Harrach Péter.

Ezt követõen Orbán Viktor néhány kötetlen mondattal fordult a püspökökhöz.
Ahhoz, hogy a határon túli magyar oktatást, kultúrát, történelmi emlékhelyeket, és egyházi intézményeket a jelenleginél érezhetõbb módon támogassa az anyaország, fordulatra van szükség idehaza. A remény él, hogy sikerül és jobbra fordul minden. – summázta a pártelnök a helyzetet. A vacsora alatt zajló beszélgetések során a vendégek közvetlenebbül kitérhettek a határon túli magyarlakta területeken folyó munkájuk anyagi, és olykor politikai nehézségeire, megemlíthették az anyaországi segítségnyújtás fontosságát, az oktatási, egyházi, és kulturális tevékenységük folytatásához.   

Brockhauser Edit    

Szabad Vasárnap Charta

Share Button
A Kereszténydemokrata Néppárt Gyõri szervezete és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség szervezésében, november 22-én „Szabad Vasárnap Charta” konferenciát tartottak Gyõrött. A szabadvasárnap kampányt 2007. júliusában hirdették meg azzal a céllal, hogy a vasárnapi munkát a társadalmilag feltétlenül szükséges mértékre szorítsák vissza.  A rendezvényen többek között felszólalt Harrach Péter a KDNP. és a parlament alelnöke.
<--more-->
– Azt ugyan nem valljuk, hogy az embert a munka tette emberré, de abban biztosak vagyunk, hogy a munka emberlétünk elengedhetetlen eleme. Akkor tölti be szerepét, ha megfelelõ mértékben élünk vele. A magyar társadalomnak van két rétege, akiknek életében nincs helyén a munka. Az egyik túl sokat, a másik semmit nem dolgozik. Az utóbbiak többségükben a munkakerülésre ösztönzõ gyurcsáni szociálpolitika áldozatai. Az elõbbiek vagy önmagukat zsákmányolják ki, vagy õket szipolyozza a profitéhes munkaadó. A szabadvasárnap mozgalom értük emel szót.

A magyar gazdaságnak szüksége van a multinacionális cégekre. A magyar társadalomnak viszont arra, hogy nyereségigényüknek gátat vessen a munkavállalók érdeke. Közel húsz évvel a rendszerváltás után ideje lenne ezeket a gátakat megépíteni. Ennek egyik eleme a vasárnapi foglalkoztatás visszaszorítása. Akkor is, ha kiszolgáltatott dolgozóik nem mernek tiltakozni és a rászoktatott fogyasztópolgárok egy része igényli a vasárnapi szolgáltatást. (Természetesen a vasárnapi foglalkoztatás nem csak a kereskedelemben terjed.)

Az Alkotmánybíróság véleménye szerint a vasárnapi pihenõnap szokása a hagyományokon alapul, jelenlegi célja, hogy az állampolgároknak egységes heti pihenõnapot biztosítson.

Hozzáteszem, azért, hogy együtt legyen a család. És persze azért, hogy ápoljuk baráti kapcsolatainkat. Hívõ emberek számára – szép számmal vannak ebben az országban – a vasárnap nem csak pihenõnap, de ünnep is. A csúsztatások megelõzése céljából újból hangsúlyozom, az össztársadalom szempontjából elsõdleges indok a család együttléte.

A szabad vasárnap Európában történelmi, szociális vívmány. Nálunk alkotmányos jogok is erõsítik ezt.

A Munka Törvénykönyvének és a Kereskedelmi Törvénynek általunk javasolt módosítása fõszabályként a vasárnapi foglalkoztatás tilalmát mondja ki, de megengedõ módon sok kivételt biztosít. (megszakítás nélkül mûködõ cégek, idénymunka, hétvégi pihenést biztosító szolgáltatások, családi vállalkozások…)

Kezdeményezésünk a harmonikus személyiség és az egészséges társadalom érdekeit szolgálja. – mondta el Harrach Péter.

Napirend elõtti felszólalás november 24-én

Share Button
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház!

Ma már volt arról szó, hogy az ország lakosságának a szociális helyzete romlik. Engedjék meg, hogy én néhány szót az okokról szóljak, illetve arról, hogy milyen ívet is írt le az elmúlt évtizedekben a magyar szociálpolitika. Különösen a kisnyugdíjasok, a többgyermekes családok, a munkanélküliek és a leendõ munkanélküliek létbiztonsága kerül ma veszélybe. A nemzetközi válság ennek csak részben oka, a fõ felelõs a rossz gazdaság- és társadalompolitika. Emiatt érint minket súlyosabban a válság, és emiatt vették fel a következményekkel járó hitelt is.
<--more-->
Nézzük, milyen ívet írt le a szociálpolitika az elmúlt évtizedekben! Hadd kezdjem a Kádár-rendszernél: mit adott és mit vett el a személytõl az a rendszer? Adott teljes foglalkoztatottságot, szerény, de garantált munkabért, viszont elvett munkamorált, hiszen a lógás elfogadott volt, kezdeményezõkészséget, vállalkozó kedvet és persze a szabadságjogokat. Aztán jött a rendszerváltás, ami megadta a szabadságjogokat és a vállalkozó kedv sikerének a lehetõségét, viszont elvette a munkahely biztonságát, s helyette különféle segélyeket adott. Ez szükséges volt, de ezzel utat nyitott a segélyre berendezkedõ életformának.

A polgári kormány megtette az elsõ lépéseket az önerõ megmozdítására, mint a szociális problémák kezelésére. Hadd említsek három példát: munkajövedelemhez, iskolalátogatáshoz kötött támogatásokat, illetve a segély és a bér közötti különbséget jelentõsen növelte, három-négyszeresére. A Medgyessy-Gyurcsány-kormány mind a három elemet lenullázta, szociálpolitikája munkakerülésre ösztönöz, családpolitikája pedig megélhetési gyermekvállalásra. Ez a politika kudarcot vallott, falba ütközött, olyan társadalmi ellenállásba, amelynek részesei voltak a baloldali polgármesterek is. És mit tett a kormányzat? 180 fokos fordulatot. Ma munkáról beszélnek, tanulási kötelezettségrõl, az együttmûködés komolyan vételérõl, arra fordulnak, amiért minket hosszú évekig gyaláztak.
Baj ez? Nem ez a baj. Az a baj, hogy az események sodorják õket, ötletelés, kapkodás, tûzoltás folyik. Pedig egyszerû a képlet: a jó szociálpolitikának biztos eszmei alapokon kell nyugodnia, ebbõl táplálkozó hiteles ember- és társadalomképen, s erre épülhet a kormányprogram. Az sem baj persze, ha ezt a cikluson át ugyanaz a személy hajtja végre. Talán nem illik, ha én mondom, de valakinek mondania kell, emlékeznek, nyolc éven keresztül két kereszténydemokrata miniszter vezette a tárcát. Most pedig hat év alatt hányan? És hányféle kormányzati struktúrában valósult meg mindez? Talán nehéz is lenne egy kézen összeszámolni az élen levõket.

De beszéljünk néhány mondatot a jövõrõl is! A válság szociális kihívásaira megfelelõ választ kell adni, az emberek problémái iránt érzékeny választ, és nem a kisemberekkel fizettetni meg a válság számláját. A legfontosabb kérdés a munkanélküliség növekedésének a megakadályozása. Tudom, hogy azt fogják mondani, készen áll a program. Erre nagyon sok pénzt kell szánni, de sokféleképpen el lehet költeni ezt a pénzt. El lehet költeni úgy, hogy kormánybarát vállalkozásokat támogatunk vele, de el lehet költeni hatékonyan is. Remélem, hogy a kormány hatékonyan fogja elkölteni ezt a pénzt.

Azt látjuk, hogy az igazi válság 2007-ben kezdõdött, amikor csökkent a foglalkoztatás, a reálbér és a reálnyugdíj, emelkedtek az energiaárak, a nyugdíjasok terhei, különösen a foglalkoztatási akadályok az idõsotthonok ellehetetlenülése és a gyermekszegénység további növekedése.

Köszönöm figyelmüket.

Hét Határ konferencia

Share Button
A Hét Határ Önkormányzati Szövetség konferenciát rendezett november 14.-én a Parlament Vadásztermében. Dr. Becsey Zsolt a szövetség elnöke bevezetõjében utalt arra, hogy a konferencián a 15 éve alakult euró-régiók mûködésének tapasztalatait kívánják megosztani egymással, illetve remélik, hogy az érintett önkormányzatok ötleteket kaphatnak a határ menti együttmûködési munkájukhoz. A konferencián kiemelt vendégként megjelent Harrach Péter a parlament alelnöke, Dr. Virág Rudolf az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára, továbbá a miniszterelnöki hivatal részérõl Dr. Törzsök Erika.
<--more-->
A konferenciát Harrach Péter nyitotta meg, aki egyéni képviselõként is érintett, hiszen választókörzete az északi határ mentén húzódik.
– Öröm, hogy itt a Parlamentben kerül megrendezésre ez a konferencia, hiszen egy ilyen lényeges ügynek az országházban a helye. Adott a Trianoni örökség, egy határokkal szétszabdalt nemzet, az évtizedekig félretájékoztatott tömeg, és a magára hagyott határon túli magyarság. Ma az anyaországban másfélmillió ember érez felelõsséget a határon túl élõ honfitársaiért, ez szép szám… csak nézõpont kérdése.

Az unió lehetõséget teremtett a nemzet „újraegyesítésére”, amelynek keretében felléphetünk az elszakított részeken élõ magyarokért, hogy megõrizhessék a nemzettudatukat. Fontos azonban, hogy a szomszédos országokkal jó kapcsolatot ápoljunk. Napjainkban megfigyelhetõ egyfajta romboló nemzettudat, amely nem szolgálja ezt a célt. A jó nemzettudat, elfogadja a másik nép nemzettudatát. A határ menti együttmûködésekben ki kell használni az unió adta lehetõségeket. – mondta el megnyitójában az alelnök. A konferencián ezt követõen tematikus elõadások hangzottak el, majd bemutatkoztak az euró-régiók.

B.T.E.

Szociális miniszterek kerekasztal beszélgetése

Share Button
szoc_forum.jpgSzociális Expot rendeztek az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központban, amelynek keretében egykori szakminiszterek, Harrach Péter, Csehák Judit, Kökény Mihály és Lévai Katalin szólaltak fel, értékelve az eltelt húsz év szociálpolitikai, család és foglalkoztatáspolitikai döntéseit, a szakágazatok sikereit és kudarcait.
<--more-->
Mint Harrach Péter bevezetõjében kiemelte, az egyik legnagyobb probléma, hogy hiányzik a szakmai munka folytonosságának fenntartása, amelyet függetleníteni kell a kormányzati ciklusoktól, s ez nem csak a szociálpolitika területére értendõ. Hozzátette a személyi kontinuitás nem elsõdleges, de megnehezíti a munkát, ha egy kormányzati érában három-négy minisztert cserélnek a szociális poszton.
 
– Minden szociális intézkedés mögött, ott kell lennie a hiteles társadalomképnek. – folytatta a kérdésre reagálva. – Magyarország legnagyobb szociális problémája, hogy közel egymillió ember esik ki a foglalkoztatottak, illetve a rendszeres ellátásból részesülõk körébõl, amely problémát elsõsorban az oktatás- és foglalkoztatáspolitika eszközeivel lehetne kezelni, de mindez jó gazdaságpolitikai hátteret kíván. A közmunkaprogram jó irány, fontos, hogy késztetést adjunk igénybevételére. A romapolitika nem hatszázezer, hanem tízmillió ember ügye, nemzeti sorskérdés. Elõítélettel nem lehet megközelíteni a problémát, de a liberális jogvédelem egyoldalúsága is akadályozza az ésszerû megoldások bevezetését. Az önkormányzatoknak nem mindegyike tudja a szociális problémáit kezelni, de kihagyni a döntésbõl a helyi tapasztalatokat ismerõ embereket, nagy hiba lenne. – fejtegette Harrach Péter. – A gazdasági válság egy legyengített országot ért, már tavaly, amikor a nemzetközi válság még sehol nem volt a bérekben és nyugdíjakban jelentõs reálértékvesztés történt.

Bebizonyosodott, hogy a neoliberális államkép hamis, a társadalomnak sokkal nagyobb állami felelõsségvállalásra van szüksége. Napjainkban a rossz gazdaságpolitikát szenvedi meg a szociálpolitika is. Átgondolt egyeztetett tervezésre, és nem ötletelésre van szükségünk. – tette hozzá a parlament alelnöke. 

Családkongresszus Máriabesnyõn

Share Button
HP004.jpgRészlet a Magyar Hírlapban megjelent cikkbõl:

Tizenötödször rendezték meg az országos családkongresszust a katolikusok, ezúttal Máriabesnyõn, ahol az Országgyûlés alelnöke a családpolitika aktuális kérdéseirõl értekezett.
<--more-->
„A családügy hasonló a nemzetközi pénzügyi válsághoz. A folyamat önmagában is rossz irányba megy, de a hibás kormányzati intézkedések tovább súlyosbítják. A házasság és család általános válságán túl szétverték a kiegyensúlyozottan mûködõ családtámogatási rendszert. Az új intézkedések munkakerülésre és megélhetési gyermekszülésre ösztönöznek. Ezt tetézi az a törekvés – amit az új Ptk. is tükröz – hogy az egynemûek kapcsolatát házasságrangra emeljék. Ezzel a házasság intézményét degradálják. Olyan családpolitikára van szükség, ami egyrészt megteremti a gyermeknevelés biztonságát, másrészt a kép alapvetõ intézmény a házasság és a család fontosságát, sõt nélkülözhetetlenségét erõsíti a társadalmi tudatban. Ez utóbbi feladatban a politikának az értékhordozó közösségek támogatására van szüksége. Ilyenek többek között az egyházi közösségek is.” – mondta el Harrach Péter.

Kiköltöztetik az idõs lakókat a csõdbement alapítvány otthonaiból

Share Button
A Katolikus Kereszt Alapítvány 1995-tõl hirdette meg idõs embereknek, hogy 3-5 millió forintért és a nyugdíjuk 80 százalékáért otthont, biztonságot és színvonalas ellátást nyújt számukra. / A nevével ellentétben az alapítványnak semmi köze az egyházhoz. / Az alapítvány 2003.–ban csõdbement, és nem biztosította tovább a lakók ellátását a váci, verõcei, zebegényi, szobi, és gödöllõi idõsek otthonában. A jogszabály szerint a Pest Megyei Önkormányzat köteles a mûködésképtelen magánintézmények lakóinak ellátását normatív támogatás formájában finanszírozni, így „ideiglenesen” megoldódott az otthonokban élõ 144 ember ellátása.
<--more-->
Harrach Péter idén júniusban kétségbeesett levelet kapott a verõcei idõsotthon 28 lakójától, amelyben leírják, hogy december végéig ki akarják költöztetni õket az ingatlanból. A Pest Megyei Önkormányzat által felajánlott befogadó intézményekben, azonban csak 2-8 ágyas szobákban tudnak helyet biztosítani, így az alapítvánnyal kötött szerzõdés szerinti egyszemélyes, fürdõszobás lakrészeket, és az emeltszintû ellátást megvonják tõlük, amelyért anno sok millió forintot fizettek.

Harrach Péter megkereste Szûcs Lajost a Pest Megyei Közgyûlés Szociális és Kisebbségi Bizottságának elnökét, és kifejtette azon véleményét, hogy a szociális rendszer ellátási kötelezettségébe beletartozik, hogy fenntartótól függetlenül, biztosítsa a szerzõdésben rögzített feltételeket az idõsek számára.
A Pest Megyei Közgyûlés Alelnöke Wentzel Ferenc 2008. szeptember 9.-én válaszlevelében leírta, hogy Pest Megye Önkormányzata 2003 óta „ideiglenesen intézkedik az ellátásról” úgy, hogy az ingatlanok nem az önkormányzat tulajdonában vannak, sõt ez idõ alatt azok többször gazdát cseréltek. A váci ingatlan új tulajdonosa beperelte az önkormányzatot, mert véleménye szerint, az önkormányzat jogalap nélkül tartja az idõseket az épületben. A verõcei ingatlant végrehajtási jog terheli, ezért azt árverésre bocsátották. Errõl Pest Megye Önkormányzata tájékoztatta az idõseket, akik viszont nem akarnak költözni, mivel az önkormányzat a saját fenntartású intézményeiben csak 3-5 férõhelyes szobákat tud felajánlani.

– Megértjük képviselõ úr aggodalmát, de önkormányzatunknak nincs olyan intézménye, amely a jelenleginek megfelelõ ellátási formát tud biztosítani. Amit tehetünk, tovább egyeztetünk Vácott, Verõcén és Szobon az idõs emberekkel, hogy elfogadják a felajánlott helyeket. Kérjük a képviselõ urat, hogy az alapítvány felelõtlen és embertelen magatartása miatt kialakult helyzetben, segítsen megértetni az idõsekkel, hogy segíteni kívánunk nekik. –fogalmazott Wentzel Ferenc.

 
A Pest Megyei Önkormányzat fõjegyzõje dr. Szép Tibor október 10.-én újabb levélben kereste meg Harrach Pétert, hogy beszámoljon az ügyben történt változásokról.
 

– A Pest Megyei Önkormányzat által ajánlott befogadó intézmények vezetõi megkeresték az idõseket, hogy alaposabban tájékoztassák õket az átköltözési lehetõségekrõl. A lakók egyrészt azt kifogásolták, hogy a felajánlott helyeken nem tudják a jelenlegi feltételeket biztosítani, másrészt azt, hogy az ellátásért magasabb összeget kell fizetniük. Az önkormányzat ezután azt ajánlotta, hogy ha magasabb térítési díjakat kell fizetniük mint eddig , akkor azt kiegészíti. Reméljük, hogy megoldódik a helyzet, hiszen az idõsek öt éve tisztában vannak az ellátás ideiglenességével. – tájékoztatott dr. Szép Tibor.

B.T.E.


111. lap a 115 oldalból « Első...102030...106107108109110111112113114115