Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

1956-os emlékmûvet avatott Vácrátóton Harrach Péter

Share Button

Harrach Péter ünnepi köszöntõjében többek között elmondta, emlékezzünk a tiszta forradalomra, és az áldozatokra, akik példát mutattak szabadságszeretetbõl. Napjainkban is tennünk kell a szabadságunkért, és megvédenünk az unióban eluralkodó dekadenciától, a hagyományos értékeket, és normákat. Társadalmunk legyen olyan erõs és stabil, mint ez a szikla.

1956-os emlékmûvet avatott Vácrátóton Harrach Péter 1956-os emlékmûvet avatott Vácrátóton Harrach Péter

 

Kereszténydemokrata értékrend szerint kampányolunk

Share Button

Harrach Péter, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) egri kerekasztal-beszélgetését megelõzõ sajtótájékoztatón elmondta, „Van egy olyan kampánystratégia, amelyik „csúsztatással, hazugsággal, rágalmazással dolgozik.  Mi, a keresztény értékrendünknek megfelelõen kampányolunk, és a tényekhez ragaszkodva feltárjuk a valóságot.”

Kereszténydemokrata értékrend szerint kampányolunk


<--more-->
Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõ-helyettese, az Országgyûlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának alelnöke szerint a kampánynak arról kellene szólnia, hogy milyen eredményeket ért el a kormány. „Ha összehasonlítanánk, mit ért el a szocialista kormány, és mi történt 2010 és 2014 között Magyarországon, be is lehetne fejezni a kampányt. Ezért elhatározták, hogy vagy undorba, vagy botrányba fullasztják a választásokat”.

Lanczendorfer Erzsébet a KÉSZ fõszervezõje bevezetõjében néhány adatra hívta fel a figyelmet. A Fidesz kormány az elõzõ ciklusát követõen 8 ezermilliárd forintos államadóssággal adta át az országot a szocialistáknak, ezt õk 21,5 ezermilliárd forintra növelték
A kerekasztal beszélgetés a közelgõ kampány kapcsán „ Döntsünk a jövõnkrõl” címmel zajlott.

Harrach Péter elõadásában kifejtette a KDNP elsõsorban a családok, és azon belül is a több gyermeket nevelõ, kiskeresetû családok érdekében nyújtott be javaslatokat az országgyûléshez. Támogatnak minden kezdeményezést, amely az egészséges társadalom kialakítását célozza Mint elmondta a kereszténydemokrata értékrend nem kirekesztõ, hanem befogadó, és a KDNP politikájában a „normális” emberi élet igényét, a hagyományos értékeket képviseli. Kérdésre válaszolva hozzátette a Szabad Vasárnap kezdeményezésrõl nem mondtak le, csak most nem aktuális a bevezetése.

Brockhauser Edit
 

Harrach Péter köszöntötte Kemencén a választókerület legidõsebb asszonyát, a 100 éves Sági Istvánnét, Franciska nénit

Share Button
Harrach Péter köszöntötte Kemencén a választókerület legidõsebb asszonyát, a 100 éves Sági Istvánnét, Franciska nénit Harrach Péter köszöntötte Kemencén a választókerület legidõsebb asszonyát, a 100 éves Sági Istvánnét, Franciska nénit
Harrach Péter köszöntötte Kemencén a választókerület legidõsebb asszonyát, a 100 éves Sági Istvánnét, Franciska nénit Harrach Péter köszöntötte Kemencén a választókerület legidõsebb asszonyát, a 100 éves Sági Istvánnét, Franciska nénit

 

Kemencei és váci iskolások parlamentlátogatáson

Share Button
Kemencei és váci iskolások parlamentlátogatáson Kemencei és váci iskolások parlamentlátogatáson
Kemencei és váci iskolások parlamentlátogatáson Kemencei és váci iskolások parlamentlátogatáson

 

Szentimrevárosi esték

Share Button

A választási gyõzelemhez mindenkinek fel kell venni a harcot, nem csak a politikusoknak, nehogy úgy járjunk, mint 2002-ben.

Szentimrevárosi esték Szentimrevárosi esték


<--more-->
A Szentimrevárosi esték legutóbbi rendezvényének vendége Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõje volt. A politikus elõadásában szót ejtett az 1956-os eseményekhez kapcsolódó politikai rendezvényekrõl, illetve a választási kampányról. Mint elmondta az október 23.-i megemlékezéseken kitûnt, hogy a baloldali politikusok társadalompolitikai jövõkép helyett, kizárólag a miniszterelnök megbuktatásáról szónokoltak. Hozzátette, a választás megnyeréséhez nem elég a jó kormányzás, a mocskos és lejárató kampányt folytató ellenzéket szembesíteni kell a saját eszközeivel, ilyen például a videó hamísítás, illetve azokkal a törvényekkel, amelyeket õk alkottak. A választási gyõzelemhez mindenkinek fel kell venni a harcot, nem csak a politikusoknak, nehogy úgy járjunk, mint 2002-ben. Egyes felmérések szerint a bizonytalan szavazók többsége, a bal-liberális oldal felé orientálódik.
Harrach Péter a családok megerõsítésérõl szólva hangsúlyozta, Európában eluralkodott a dekadencia. Az ultraliberális eszmék képviselõi a normális közösségek és hagyományos értékek ellen lépnek fel.

A Magyar Alkotmányban a keresztény értékek mentén fogalmazták meg a család és házasság fogalmát. Fontos tudni, hogy a kereszténység befogadó, és nem leszûkítõ vagy kizáró. A frakcióvezetõ többek között beszélt a családok védelmérõl szóló törvényrõl, kiemelve a családi adókedvezmény kiterjesztését.
A demográfiai helyzetet elemezve kijelentette, ha így folytatódik a század végére 5,2 millióra csökken a magyar lakosság a bevándorlókkal együtt, és a népesség kétharmada 65 év feletti lesz. A kormány csak indirekt módon tud tenni ez ellen, kiszámítható társadalompolitikai háttérrel, és anyagi biztonsággal. Meg kell erõsíteni a családokat, és a házasság intézményét, mert ebben a kapcsolati formában születik a legtöbb gyermek.
A rendezvény második felében Harrach Péter, Rétvári Bencével a KIM államtitkárával, és Csizmadia Lászlóval a CÖF elnökével folytatott kerekasztal beszélgetést.

Brockhauser Edit

Harrach Péter ünnepi beszéde

Share Button

1956-os megemlékezések Kecskemét, Nagymaros és Kisnémedi

Share Button

Harrach Péter Kecskeméten, Nagymaroson, és Kisnémediben emlékezett meg az 1956-os forradalomról.

1956-os megemlékezések Kecskemét, Nagymaros és Kisnémedi 1956-os megemlékezések Kecskemét, Nagymaros és Kisnémedi
1956-os megemlékezések Kecskemét, Nagymaros és Kisnémedi 1956-os megemlékezések Kecskemét, Nagymaros és Kisnémedi


<--more-->
„Vannak közöttünk olyanok, akik részesei voltak az 1956-os eseményeknek, és személyesen is megélték azt a fellélegzést, amit Rákosi nyomasztó, és félelemmel teli világa után, ha rövid idõre is, a szabadság jelentett.  

1956 hõseit a szabadságvágy, az igazságszeretet, és a bátorság jellemezte. A ma emberének is fontos az egyén belsõ szabadsága, amely megteremti a szabad döntéshozatal lehetõségét. Ugyanolyan fontos a külsõ szabadság is, amelyet azonban korlátozni tudnak. Mindkettõre szükségünk van, de nélkülözhetetlen a közösségek, például az ország szabadsága is.

57 évvel ezelõtt Európa magára hagyta Magyarországot. Ma hasonló jelenséggel találkozunk. Az egységes Európa érdekében hazánk feláldozta szuverenitása egy részét, de ami megmaradt, azt megvédi, cél a nemzeti vagyon visszaszerzése és önállóságunk megõrzése. A hagyományos értékrend egyik letéteményesei vagyunk, mert a dekadencia megfertõzte Európát. Elõdeink erényeire van szükségünk, amikor kiállunk döntéseink mellett.

Amikor a tiszta forradalomra emlékezünk, látnunk kell, hogy napjainkban vannak „piszkos dolgok” Magyarországon. Ellenfeleink minden eszközt bevetve rágalmaznak, hazudnak és „videókat készítenek”. 1956 forradalmának szellemiségéhez méltón szállhatunk szembe velük annak érdekében, hogy tisztességes, élhetõ világot teremtsünk, amely megfelel 1956 hõsei emlékének.

Tisztelettel hajtunk fejet 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai elõtt.”
 

A dolgozni és gyermeket nevelni kívánókat erõsíti a családi adókedvezmény kiszélesítése

Share Button

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint a családi adókedvezmény kiszélesítése erõsíti azt a társadalmi réteget, amely dolgozni és gyermeket nevelni is szeretne –párt frakcióvezetõje így értékelte a kabinet vonatkozó döntését sajtótájékoztatóján. Harrach Péter megerõsítette: a döntés mintegy 260 ezer családot érint, és a korábbi intézkedésekkel – mint például a személyijövedelemadó-kedvezmény – már mintegy egymillió családnak teremtenek kedvezõbb helyzetet.
<--more-->
Szavai szerint egy kétkeresõs, átlagjövedelmû, három gyermeket nevelõ családnál 35 ezer forinttal marad több havonta.

Harrach Péter a sajtótájékoztatón felmutatta a KDNP 2007-es kiadványát, amelyben szerepel a családi adózás, és a családi adókedvezmény intézménye. A frakcióvezetõ hangsúlyozta: ha erõsödik az a réteg, amely dolgozni és gyermeket nevelni is szeretne, a társadalom is erõsödik és egészségesebbé válik.

Jövõre már az egyéni járulékok, vagyis a 7 százalékos egészségbiztosítási és a 10 százalékos nyugdíjjárulék terhére is igénybe vehetõ az eddigi családi adókedvezmény a kormány közelmúltbeli döntése alapján. Ezzel az adó-, illetve járulékmegtakarítás a kiskeresetûek esetében a bruttó bér 16 százalékáról annak 33 százalékára emelkedik.

kdnp.hu
Forrás: MTI
 

A Magyar Alkotmány példát mutat Európának

Share Button

Nemzetközi konferenciát és kerekasztal-beszélgetés rendeztek „Kereszténydemokrácia, közpolitika és közerkölcs a mai Európában” címmel a Barankovics István Alapítvány, a European Christian Political Foundation (ECPF) és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében, a Dunamelléki Református Egyházkerület Konferencia Központjában.

A Magyar Alkotmány példát mutat Európának


<--more-->
Harrach Péter a KDNP alelnöke zárszavában többek között elmondta, a közéletben naponta küzdeni kell a kereszténydemokrata értékekért, a kulcskérdés az, hogyan tudjuk ezt, mai nyelven a megcélzottakhoz eljuttatni? Gyakorlati emberként úgy értékeli, a képviselõi mandátum lehetõséget biztosít a társadalmi tudat formálására. Hozzátette, a kereszténydemokrata alapítványok, civilszervezetek, politikusok, olyan világot képviselnek, ahol a „dolgok” a helyükre kerülnek, mert a mai Európában kimozdultak onnan.  

Az ECPF (Európai Keresztény Politika Alapítvány) elõadói zárszavukban egybehangzóan állították, hogy a Magyar Alkotmány csodálatos példát mutat a liberális Európának, ezért is támadják annyian, egyúttal megköszönték hazánknak, hogy a kereszténység témakörét behozta a nemzetközi vitákba. Meglátásuk szerint az egyik legfontosabb cél, hogy a digitalizált, fiatal generációhoz is eljussanak ezek az információk. Úgy vélik, Európában misszionáriusokra van szükség, hogy a Magyarországról elindult keresztény üzeneteket, a megfelelõ fórumokon képviseljék. Kiemelték, vannak még támogatóink, emlékezzünk a franciaországi, és spanyolországi milliós tömegmegmozdulásokra, ahol a házasság, és a gyermekek védelme érdekében tüntettek. „Fontos, hogy ne hallgassunk, és ne húzódjunk félre, például attól tartva, hogy homofóbnak bélyegeznek minket, mert a liberálisok jelentõs anyagi támogatásokat kapnak az unióban, és lobbistáik ott ülnek a tanácsadó testületekben, és döntéshozói körökben.”

Brockhauser Edit
 

A választás megnyeréséhez nem elég a jó kormányzás

Share Button

Harrach Péter egy szekszárdi fórumon elmondta, a kampányban nem csak a hatékonyság, de a kontrollált cselekvés is fontos, vagyis a kampányeszközök használatába belépnek a morális gátak. A KDNP politikájának ez nélkülözhetetlen része, ezért a hazug vádaskodás helyett, a politikai tettekkel szembesítõ kampányt választják.  A baloldali kampánytanácsadók ezzel szemben a személyeskedés és lejáratás módszerét alkalmazzák.

A választás megnyeréséhez nem elég a jó kormányzás A választás megnyeréséhez nem elég a jó kormányzás


<--more-->
Szekszárdon Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõje, és Rétvári Bence a KIM államtitkára részvételével „Keresztény értékek és keresztény politika” címmel fórumot tartottak a KÉSZ Tolna megyei szervezetének meghívására. Mint Pálos Miklós a KDNP megyei szervezetének vezetõje elmondta, a Barankovics Alapítvány támogatásával létrejött fórum témája a politika, a közhatalom, illetve a jog viszonya az erkölcshöz, aminek a kampányidõszak kezdete adja az aktualitását.

Harrach Péter a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a politikában az egyéni ambíció nem nõhet a közjó fölé, így a kampányban nem csak a hatékonyság, de a kontrollált cselekvés is fontos, vagyis a kampányeszközök használatában belépnek a morális gátak. A KDNP politikájának ez nélkülözhetetlen része, ezért a hazug vádaskodás helyett, a politikai tettekkel szembesítõ kampányt választják.  A baloldali kampánytanácsadók ezzel szemben a személyeskedés és lejáratás módszerét alkalmazzák. Harrach Péter ezen túlmenõen elmondta, a választás megnyeréséhez, mint ezt 2002-ben is láthattuk, nem elég a jó kormányzás. A kampány kapcsán hangsúlyozta a személyes meggyõzés fontosságát.

Rétvári Bence többek között a devizahitelesek helyzetérõl beszélt elõadásában, annak tükrében, hogy az utóbbi hetekben több olyan bírósági döntés is született, amely a bankok egyoldalú szerzõdésmódosítását, tisztességtelen eljárásnak minõsítette.

Végül a politikusok válaszoltak a közönség soraiból érkezõ kérdésekre.

Brockhauser Edit


30. lap a 98 oldalból « Első...1020...26272829303132333435...506070...Utolsó »