Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

1956-os megemlékezések Kecskemét, Nagymaros és Kisnémedi

Share Button

Harrach Péter Kecskeméten, Nagymaroson, és Kisnémediben emlékezett meg az 1956-os forradalomról.

1956-os megemlékezések Kecskemét, Nagymaros és Kisnémedi 1956-os megemlékezések Kecskemét, Nagymaros és Kisnémedi
1956-os megemlékezések Kecskemét, Nagymaros és Kisnémedi 1956-os megemlékezések Kecskemét, Nagymaros és Kisnémedi


<--more-->
„Vannak közöttünk olyanok, akik részesei voltak az 1956-os eseményeknek, és személyesen is megélték azt a fellélegzést, amit Rákosi nyomasztó, és félelemmel teli világa után, ha rövid idõre is, a szabadság jelentett.  

1956 hõseit a szabadságvágy, az igazságszeretet, és a bátorság jellemezte. A ma emberének is fontos az egyén belsõ szabadsága, amely megteremti a szabad döntéshozatal lehetõségét. Ugyanolyan fontos a külsõ szabadság is, amelyet azonban korlátozni tudnak. Mindkettõre szükségünk van, de nélkülözhetetlen a közösségek, például az ország szabadsága is.

57 évvel ezelõtt Európa magára hagyta Magyarországot. Ma hasonló jelenséggel találkozunk. Az egységes Európa érdekében hazánk feláldozta szuverenitása egy részét, de ami megmaradt, azt megvédi, cél a nemzeti vagyon visszaszerzése és önállóságunk megõrzése. A hagyományos értékrend egyik letéteményesei vagyunk, mert a dekadencia megfertõzte Európát. Elõdeink erényeire van szükségünk, amikor kiállunk döntéseink mellett.

Amikor a tiszta forradalomra emlékezünk, látnunk kell, hogy napjainkban vannak „piszkos dolgok” Magyarországon. Ellenfeleink minden eszközt bevetve rágalmaznak, hazudnak és „videókat készítenek”. 1956 forradalmának szellemiségéhez méltón szállhatunk szembe velük annak érdekében, hogy tisztességes, élhetõ világot teremtsünk, amely megfelel 1956 hõsei emlékének.

Tisztelettel hajtunk fejet 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai elõtt.”
 

A dolgozni és gyermeket nevelni kívánókat erõsíti a családi adókedvezmény kiszélesítése

Share Button

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint a családi adókedvezmény kiszélesítése erõsíti azt a társadalmi réteget, amely dolgozni és gyermeket nevelni is szeretne –párt frakcióvezetõje így értékelte a kabinet vonatkozó döntését sajtótájékoztatóján. Harrach Péter megerõsítette: a döntés mintegy 260 ezer családot érint, és a korábbi intézkedésekkel – mint például a személyijövedelemadó-kedvezmény – már mintegy egymillió családnak teremtenek kedvezõbb helyzetet.
<--more-->
Szavai szerint egy kétkeresõs, átlagjövedelmû, három gyermeket nevelõ családnál 35 ezer forinttal marad több havonta.

Harrach Péter a sajtótájékoztatón felmutatta a KDNP 2007-es kiadványát, amelyben szerepel a családi adózás, és a családi adókedvezmény intézménye. A frakcióvezetõ hangsúlyozta: ha erõsödik az a réteg, amely dolgozni és gyermeket nevelni is szeretne, a társadalom is erõsödik és egészségesebbé válik.

Jövõre már az egyéni járulékok, vagyis a 7 százalékos egészségbiztosítási és a 10 százalékos nyugdíjjárulék terhére is igénybe vehetõ az eddigi családi adókedvezmény a kormány közelmúltbeli döntése alapján. Ezzel az adó-, illetve járulékmegtakarítás a kiskeresetûek esetében a bruttó bér 16 százalékáról annak 33 százalékára emelkedik.

kdnp.hu
Forrás: MTI
 

A Magyar Alkotmány példát mutat Európának

Share Button

Nemzetközi konferenciát és kerekasztal-beszélgetés rendeztek „Kereszténydemokrácia, közpolitika és közerkölcs a mai Európában” címmel a Barankovics István Alapítvány, a European Christian Political Foundation (ECPF) és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében, a Dunamelléki Református Egyházkerület Konferencia Központjában.

A Magyar Alkotmány példát mutat Európának


<--more-->
Harrach Péter a KDNP alelnöke zárszavában többek között elmondta, a közéletben naponta küzdeni kell a kereszténydemokrata értékekért, a kulcskérdés az, hogyan tudjuk ezt, mai nyelven a megcélzottakhoz eljuttatni? Gyakorlati emberként úgy értékeli, a képviselõi mandátum lehetõséget biztosít a társadalmi tudat formálására. Hozzátette, a kereszténydemokrata alapítványok, civilszervezetek, politikusok, olyan világot képviselnek, ahol a „dolgok” a helyükre kerülnek, mert a mai Európában kimozdultak onnan.  

Az ECPF (Európai Keresztény Politika Alapítvány) elõadói zárszavukban egybehangzóan állították, hogy a Magyar Alkotmány csodálatos példát mutat a liberális Európának, ezért is támadják annyian, egyúttal megköszönték hazánknak, hogy a kereszténység témakörét behozta a nemzetközi vitákba. Meglátásuk szerint az egyik legfontosabb cél, hogy a digitalizált, fiatal generációhoz is eljussanak ezek az információk. Úgy vélik, Európában misszionáriusokra van szükség, hogy a Magyarországról elindult keresztény üzeneteket, a megfelelõ fórumokon képviseljék. Kiemelték, vannak még támogatóink, emlékezzünk a franciaországi, és spanyolországi milliós tömegmegmozdulásokra, ahol a házasság, és a gyermekek védelme érdekében tüntettek. „Fontos, hogy ne hallgassunk, és ne húzódjunk félre, például attól tartva, hogy homofóbnak bélyegeznek minket, mert a liberálisok jelentõs anyagi támogatásokat kapnak az unióban, és lobbistáik ott ülnek a tanácsadó testületekben, és döntéshozói körökben.”

Brockhauser Edit
 

A választás megnyeréséhez nem elég a jó kormányzás

Share Button

Harrach Péter egy szekszárdi fórumon elmondta, a kampányban nem csak a hatékonyság, de a kontrollált cselekvés is fontos, vagyis a kampányeszközök használatába belépnek a morális gátak. A KDNP politikájának ez nélkülözhetetlen része, ezért a hazug vádaskodás helyett, a politikai tettekkel szembesítõ kampányt választják.  A baloldali kampánytanácsadók ezzel szemben a személyeskedés és lejáratás módszerét alkalmazzák.

A választás megnyeréséhez nem elég a jó kormányzás A választás megnyeréséhez nem elég a jó kormányzás


<--more-->
Szekszárdon Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõje, és Rétvári Bence a KIM államtitkára részvételével „Keresztény értékek és keresztény politika” címmel fórumot tartottak a KÉSZ Tolna megyei szervezetének meghívására. Mint Pálos Miklós a KDNP megyei szervezetének vezetõje elmondta, a Barankovics Alapítvány támogatásával létrejött fórum témája a politika, a közhatalom, illetve a jog viszonya az erkölcshöz, aminek a kampányidõszak kezdete adja az aktualitását.

Harrach Péter a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a politikában az egyéni ambíció nem nõhet a közjó fölé, így a kampányban nem csak a hatékonyság, de a kontrollált cselekvés is fontos, vagyis a kampányeszközök használatában belépnek a morális gátak. A KDNP politikájának ez nélkülözhetetlen része, ezért a hazug vádaskodás helyett, a politikai tettekkel szembesítõ kampányt választják.  A baloldali kampánytanácsadók ezzel szemben a személyeskedés és lejáratás módszerét alkalmazzák. Harrach Péter ezen túlmenõen elmondta, a választás megnyeréséhez, mint ezt 2002-ben is láthattuk, nem elég a jó kormányzás. A kampány kapcsán hangsúlyozta a személyes meggyõzés fontosságát.

Rétvári Bence többek között a devizahitelesek helyzetérõl beszélt elõadásában, annak tükrében, hogy az utóbbi hetekben több olyan bírósági döntés is született, amely a bankok egyoldalú szerzõdésmódosítását, tisztességtelen eljárásnak minõsítette.

Végül a politikusok válaszoltak a közönség soraiból érkezõ kérdésekre.

Brockhauser Edit

Harrach Péter kajak-kenu olimpikonokkal egyeztetett

Share Button

Harrach Péter kajak-kenu olimpikonokkal egyeztetett

Harrach Péter a rászoruló családok megsegítése érdekében felajánlást tesz a körzetében

Share Button

Harrach Péter a legutóbbi parlamenti felszólalásában elmondta, az önhibáján kívül bajbajutott családok megsegítésére nem csak az államnak, hanem a tehetõsebb polgároknak is gondolniuk kell.

Harrach Péter a rászoruló családok megsegítése érdekében felajánlást tesz a körzetében


<--more-->
– Az egészséges társadalom fontos eleme a szolidaritás. Az állam feladata segítséget nyújtani, de mindnyájunk felelõsséggyakorlására szükség van. Katasztrófa idején a magyarokban erõs a szolidaritás. De a hétköznapokban is szükség van egymás támogatására. Ha valaki tesz egy felajánlást, vélhetõen ahhoz többen csatlakoznak, mintegy a hólabda növekedésének elve szerint. Ne vegyék szerénytelenségnek, ha a saját példámat mondom el. A közeljövõben a jövedelmembõl jelentõsebb összeget ajánlok fel a körzetem néhány településén, a rászoruló családok megsegítésére. Azzal a kéréssel, hogy a település tehetõsebb polgárai, vállalkozásai is járuljanak hozzá, összességében ugyanennyivel. A felajánlást egy karitatív szervezeten keresztül juttatjuk el a családokhoz, a helyi iskolaigazgatók, polgármesteri hivatalok, és lelkipásztorok javaslata alapján.

Harrach Péter felszólalásában felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyeket az állam tett az utóbbi három évben a családok, elsõsorban az önhibájukon kívül bajbajutottak érdekében.

1. Az állam a devizahitelesek mentése érdekében bevezette az árfolyamgátat, amelynek során 160 ezer szerzõdés született, vagyis az érintettek 39 százaléka kötött ilyen megállapodást. Ezzel 16,5 milliárd forint kamat megfizetése alól mentesültek. A Nemzeti Eszközkezelõ idén július végéig 7300 ingatlan-felajánlást fogadott be, ezzel 33 ezer ember lakhatását segítette elõ.
2. A családi adókedvezmény bevezetése révén 3 év alatt 550 milliárd forint maradhatott a családoknál. Most kiszélesítjük a kedvezményeket, így újabb 53 milliárd forint marad az elsõsorban kisjövedelmû, több gyermeket nevelõ családoknál.
3. A BTK. szigorításával, 3 év helyett 5 év lett az uzsora bûncselekmény büntetése, és az egyszeri alkalmat is büntetik.
4. A közmunkaprogram közel 300 ezer embernek nyújt megélhetést.
5. A hajléktalanszállók férõhelyeinek száma 27,5 % -kal nõtt a 3 év alatt.
6. A kormány 71.500 forintról 98 ezer forintra emelte a minimálbért.
7. A kormány beindította a szociális földprogramot.
9. Az Erzsébet program által, idén 145 ezer ember részesült üdülési támogatásban.
10. Végül, a legfontosabbat a rezsicsökkentést említeném, amelynek köszönhetõen jövõre átlagosan, családonként 100 ezer forint lesz a megtakarítás.

Brockhauser Edit
 

Harrach Péter az M1 Ma reggel c. mûsorában

Share Button

Fórum Szobon az árvízzel elöntött házak lakóival

Share Button

Harrach Péter körzeti képviselõként részt vett azon a lakossági fórumon, amelyet az önkormányzat szervezett az árvízi károkat elszenvedett lakóknak. A fórumon a vízügyi hatóság és a katasztrófavédelem is képviseltette magát. A rendezvény célja az volt, hogy megbeszéljék az árvízi védekezés lehetõségeit, és kialakítsák azt a közös álláspontot amelyet a képviselõ a kormány felé továbbíthat.

Fórum Szobon az árvízzel elöntött házak lakóival Fórum Szobon az árvízzel elöntött házak lakóival


<--more-->
Az érintett terület, amelyen 32 magáningatlan és az önkormányzat sportpályája fekszik, utólagos feltöltésen áll. Ezt a Duna és az Ipoly összefolyása miatt, csak több kilométeres, és sok milliárd forintos gáttal lehetne megvédeni az árvíztõl. A lakók elmondták, az egyre gyakoribb, és egyre nagyobb árvizek emberileg és anyagilag is tönkre teszik õket. Többen eladnák a házukat. Amikor az építési engedélyeket anno kiadták, úgy tudták, hogy a Nagymarosi vízlépcsõ megoldja a terület árvízvédelmét. A fórumon felmerült, hogy az állam vásárolja ki az egész területet, amelyen azután rekreációs parkot alakítanának ki. A vízügyi szakemberek is úgy vélik az elsõ becslések alapján, hogy gazdaságilag kedvezõbb megoldás lenne a kivásárlás, mint a több kilométeres védõgát megépítése.

A polgármesteri hivatal felmérést készít az esetleges kivásárlásról. Abban megegyeztek a jelenlévõk, hogy gyors megoldást kell találni, mert a gátépítés több éves elõkészületei, és a pénzügyi nehézségek annyira meghosszabbíthatják a határidõket, hogy addigra a víz elmossa a házakat.

Családbarát költségvetése lesz Magyarországnak 2014-ben – sajtótájékoztató

Share Button

Fórum Vácon és Mosonmagyaróváron a rezsicsökkentésrõl

Share Button

Harrach Péter a rezsicsökkentés kapcsán tartott lakossági fórumon többek között kijelentette, a szocialista kormányok és a közmûszolgáltatók által kötött szerzõdésekbe foglalt garantált profit, a nemzeti érdek elárulása volt.

Fórum Mosonmagyaróváron a rezsicsökkentésrõl Fórum Mosonmagyaróváron a rezsicsökkentésrõl
Fórum Mosonmagyaróváron a rezsicsökkentésrõl Fórum Mosonmagyaróváron a rezsicsökkentésrõl
Fórum Mosonmagyaróváron a rezsicsökkentésrõl Fórum Mosonmagyaróváron a rezsicsökkentésrõl


<--more-->
Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõje volt a meghívott elõadója a rezsicsökkentésrõl tartott lakossági fórumnak Vácott és Mosonmagyaróváron. A nagy érdeklõdés mellett megtartott rendezvényeken, Vácott Fördõs Attila, míg Mosonmagyaróváron dr. Nagy István polgármester köszöntötte az vendégeket.

Harrach Péter elmondta, 2010-ben súlyosan eladósodott országot vett át a Fidesz-KDNP, amely könnyen Görögország sorsára juthatott volna. Az új kormány megszilárdította a gazdaságot, fellépett a pénzvilág túlzó profitéhsége ellen, miközben igyekezett csökkenteni az emberek és a családok terheit. Ezek közé tartozik a rezsicsökkentés, amelynek megvalósítása ellenállást vált ki a szolgáltatókból, esetenként a mögöttük álló országokból.
-A kormány eltökélt a rezsicsökkentés mellett, és a több mint 2,2 millió aláírás azt jelzi, hogy a lakosság is. Az országjárást azért tartjuk, hogy személyesen is meghallgassuk az emberek tapasztalatát, esetleges problémáit. – fogalmazott a politikus.

Harrach Péter vetítéssel egybekötött prezentációban, néhány adattal érzékeltette a kormány munkájának eredményeit.

-A szocialista kormányok háromszorosára emelték a gáz, és kétszeresére a villamos energia árát, így Európában a vásárlóerejükhöz mérten, a magyarok fizették a legmagasabb rezsidíjakat. A rezsicsökkentés hatására 20 százalékkal csökken a gáz, a villamos energia, illetve a távfûtés ára, tíz százalékkal a víz és a csatornadíj, de csökken a kéményseprés, a hulladékszállítás és más szolgáltatások díja is. Ez átlagosan, évente, egy négytagú családnál, 80 ezer forint megtakarítást jelent. – tette hozzá Harrach Péter.

A képviselõ beszélt arról is, hogy a kormány igyekszik visszavásárolni a stratégiai közmûszolgáltatókat, az inflációt 2 % alá szorította, segélyezés helyett munkajövedelem alapú, adó- és családpolitikai kedvezményeket vezetett be, emelte a nyugdíjakat, a minimálbért, a pedagógusok bérét, miközben megerõsítette a gazdaságot, és visszafizette az IMF hitelt.

Végül Harrach Péter válaszolt a közönség soraiból érkezõ kérdésekre.

Brockhauser Edit


30. lap a 97 oldalból « Első...1020...26272829303132333435...506070...Utolsó »