Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Vízi közmûvek privatizációja

Share Button
Június 4-én Vácon konferenciát szerveztek a vízi közmû társaságok összevonása, és tulajdonviszonyaik megváltoztatása kapcsán, amelyen az érintett térség képviselõi és polgármesterei vettek részt.

Harrach Péter a térség egyik képviselõjeként szólalt fel.

-Az utóbbi években hozzászoktunk a szakszerûtlen és antidemokratikus döntésekhez, mégis a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács döntése a Dunamenti Regionális Vízmû Zrt. önállóságának megszüntetésérõl, mindenkit megdöbbentett. Ennek egyetlen magyarázata a közmûvek privatizációjának elõkészítése. Erre utal az is, hogy miért nem támogatta a kormánypárt azt a kezdeményezésünket, hogy az említett közmûvek kerüljenek vissza a tartósan állami tulajdonban tartandó cégek listájára. Ki kell mondanunk egy szomorú igazságot, és egy fontos követelményt. A tapasztalat arra késztet minket, hogy a kormányzati fogadkozásoknak ne, csupán a tetteknek higgyünk. A követelmény pedig az, hogy a stratégiai fontosságú cégeket állami tulajdonban kell tartani, illetve venni.

Bajor küldöttség a Parlamentben

Share Button
2009. május 27-én Harrach Péter a Magyar Országgyûlés alelnöke fogadta a Hanns-Seidel Alapítvány szervezésében hazánkba látogató bajor küldöttséget, melyet Dr. Günther Beckstein volt bajor miniszterelnök vezetett. Az alelnök tájékoztatást adott a magyar belpolitikai helyzetrõl.

Csíksomlyó

Share Button
A KDNP parlamenti frakciója közösen vett részt a csíksomlyói búcsún. Az öt napos út alkalmat adott az erdélyi történelmi emlékhelyek meglátogatására és a helyi politikusokkal történõ találkozásra is.

Harrach Péter és Varga Mihály Veresegyházán

Share Button
Az uniós kampány jegyében, május 28.-án, Varga Mihályt a Fidesz alelnökét látta vendégül a város, akit Harrach Péter a KDNP. alelnöke, a körzet parlamenti képviselõje fogadott.  
 
 Harrach Péter és Varga Mihály Veresegyházán
 
<--more-->
Harrach Péter azzal nyitotta meg a teltházas estet, hogy valamikor Varga Mihállyal kemény ellenfelek voltak.
-Az Orbán kormány idején szociális miniszterként két kézzel „szórtam” volna a pénzt, de Mihály pénzügyminiszterként erõsen fogta azt. – folytatta a szokatlan bevezetést az alelnök, melyet a közönség derûvel fogadott. – Sajnos hosszú ideje minderre nincs módunk, de az együttmûködés lehetõsége a nemzet, a haza érdekében továbbra is fennáll. Kijelenthetem, hogy nagyon jó a munkakapcsolatunk, és eredményesen tudunk együtt küzdeni. Az Európai Uniós választásoknak is van tétjük, nem mindegy, hogy kik képviselik hazánkat, hiszen közvetve bár, de itthon is várjuk a munkájuk hatását. Valamennyien abban bízunk, hogy egy jobb világ kezdõdik el Magyarországon. – mondta az alelnök, majd átadta a szót a vendégnek.

Varga Mihály úgy reagált Harrach Péter szavaira, hogy pénzügyminiszterként a szakminisztereket arra kérte, a meglévõ forrásokat még hatékonyabban használják fel.  A szocialista kormányok tevékenységét ahhoz hasonlította, mint amikor az ember csak a lába elé néz, hogy kikerülje a gödröket, buktatókat, de azt nem tudja, hogy merre is tart. Hozzátette nem az a kérdés hogy az MSZP. kibírja-e az új választásokig, hanem az, hogy az ország kibírja-e? Beszélt a Fidesz programjáról, a kormányváltásnál elengedhetetlen leltárról, elszámoltatásról, az ország, és a magánemberek eladósodottságáról. Szólt az uniós pénzek felhasználásának visszásságairól, hiszen évente 7-900 milliárd forint sorsáról van szó. Végül válaszolt a közönség soraiból érkezõ kérdésekre.

A programot Dévai Nagy Kamilla zenetanodájának növendékei által bemutatott mûsor zárta.  
 
Brockhauser Edit

A Veresegyházi Fabricius József általános iskola harmadik osztályos tanulóit fogadta Harrach Péter

Share Button
A Veresegyházi Fabricius József általános iskola harmadik osztályos tanulóit, Harrach Péter  a körzet képviselõje fogadta parlamenti látogatásukon. Röviden és a gyermekek számára is érthetõen elmagyarázta, hogy mit jelent a parlamenti képviselõi munka. A Szent Korona kapcsán pedig arról szólt, hogy ha sok is a vita az országházban, azért mi valamennyien egy közösséghez, a magyar nemzethez tartozunk.
 
A Veresegyházi Fabricius József általános iskola harmadik osztályos tanulóit fogadta Harrach Péter

Napirend elõtti felszólalás 2009. május 18.

Share Button
HARRACH PÉTER (KDNP): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Azt a címet is adhattam volna a felszólalásomnak, hogy “Elefánt a porcelánboltban”. Ne aggódjanak, ma nem az elefántról szeretnék beszélni, hanem a porcelánboltról, és ha kilépek ebbõl a hasonlatból, és itt lenne a miniszterelnök úr, megszólítanám, hogy a válságkezelés címén tett intézkedései nem érinthetik és nem veszélyeztethetik a jövõnket. Azt is mondhatnám, hogy vannak olyan utcák, ahova ki kellene tenni a “behajtani tilos” táblát, nemcsak a jármûvek, hanem a miniszterelnök úr fûnyírója részére is tiltanánk a behajtást.
<--more-->
Mondok három ilyen területet: a kutatás-fejlesztés, az oktatás, de leginkább, amirõl most szeretnék szólni: a családok. A család intézménye korunkban törékennyé, sérülékennyé vált, pedig pótolhatatlan közösség, és ezt a közösséget sokféle veszély fenyegeti; veszély fenyegeti az eszmék oldaláról és a kormányzati intézkedések oldaláról.

Tudják, hogy van egy olyan genderideológiának nevezett eszmeiség, amely azt mondja, hogy a biológiai nem csupán elméleti konstrukció, a társadalmi nem a fontos, az pedig választható. Én azt mondom, hogy mi férfinak és nõnek születünk, és amikor egy férfi és egy nõ találkozik, számukra ez a biológiai determináció az élményeknek, és nem csupán a biológiai, hanem a szellemi, lelki élményeknek a sokaságát jelenti, és amikor megjelenik a legemberibb elem ebben a kapcsolatban – a felelõsség -, akkor az már nemcsak egymás iránt, hanem a közösen vállalt gyermekek iránt is megjelenik, és ezt már családnak nevezzük.

A család pedig éppen azért, mert a gyermek ott nõ egészséges felnõtté, védelmet érdemel; és ha megnézzük az utóbbi idõszak kormányzati intézkedéseit, akkor azt látjuk, hogy a jövõnket veszélyeztetõ intézkedésekrõl van szó: a család gyengítésérõl. Akár az otthonteremtést említhetném; a fiatal, egymásra talált férfi és nõ házassági szándékát akadályozza meg az otthonteremtés megnyirbálása. Vagy említhetném a gyed és a gyes csökkentését, azokat az intézkedéseket, amelyek ezt a két intézményt gyengítik, ami az otthon, gyermeke mellett maradó anyák helyzetét nehezíti, és nem segíti elõ a munkaerõpiacra történõ visszajutásukat sem. De szólhatnék az áfa növelésérõl, ami a családok helyzetét szintén rontja, és az egyetlen – ma már egyetlen – családtámogatási elem, a családi pótlék megnyirbálását is mondhatnám.

Itt meg kell állnom egy pillanatra, mert egy jól mûködõ rendszer leegyszerûsítésérõl, tönkretételérõl is szó volt, ami ezeket az intézkedéseket megelõzte. Annak idején a családi pótlékot nemhogy nem emeltük, de megdupláztuk és megháromszoroztuk azzal, hogy bevezettük a gyermekek utáni adókedvezményt. Gondoljanak csak bele!
 Kétgyermekes család esetén gyakorlatilag így két családi pótlék jutott, háromgyermekesnél meg három, hiszen gyermekenként a 10 ezer forint kétszerese volt a családi pótlék akkor 5 ezer forint körüli összegének. Ma pedig azt látjuk, hogy a családok támogatását is – és általában a helyzetüket – rontják, gyengítik.

Éppen ezért a KDNP benyújtott egy olyan határozati javaslatot, amely a családok csõdvédelmérõl szól. E határozati javaslat megvalósulása biztosítaná azt, hogy a családok csõd esetén védelmet kapnak, és nemcsak a kormányzati szándék korlátozott mértékéig, hanem éppen a lakásvásárlás miatti helyzet és a törlesztések elmaradása miatti csõd elleni védelemet is.

Arra kérem minden képviselõtársamat, hogy támogassa ezt az indítványt. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiból.)

A nyergesújfalui idõsotthon jubileumán

Share Button
A Szent Mihály idõsotthont tíz éve Harrach Péter avatta fel szociális miniszterként, és Paskai László bíboros áldotta meg.  Az egyházi mûködtetésû szociális otthon jubileumi ünnepségét mindketten megtisztelték jelenlétükkel. A Nyergesújfalui Katolikus Templomban Paskai László bíboros celebrálta amisét,ahol a szeretetrõl és segítõkészségrõl beszélt.  Egyúttal átnyújtotta Molnár Alajos kanonoknak a pápai áldást igazoló dokumentumot, ezt követõen a vendégek megtekintették az idõsotthont.
 
A nyergesújfalui idõsotthon jubileumán

Ülésezett a KMAT. Budapesten

Share Button
A parlamentben ülésezett május 15.-én a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT). A Kárpát-medencei magyar autonómiatörekvések segítésére 2004-ben létrehozott szervezetnek, határon túli magyar politikai és civil szervezetek a tagjai.
 
Ülésezett a KMAT. Budapesten
 
<--more-->
A vajdasági, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, burgenlandi vendégeket Németh Zsolt a parlament külügyi bizottsága elnöke, és Harrach Péter a parlament alelnöke fogadta. A megbeszélést az autonómiatörekvések és a kisebbségi jogvédelem mellett, az európai parlamenti választás tette idõszerûvé. Harrach Péter néhány mondattal köszöntötte a határon túli szervezetek képviselõit.  Többek között ezt mondta:
Nem csak a barátság köt össze minket, hanem az a tény is, hogy hasonlóan látjuk a világot. Az a politikai erõ, amit képviselek Önökhöz hasonlóan a nemzet újraegyesítésén dolgozik.

Orbán Viktor az ülésen meghívottként szólalt fel. Az erõs anyaország érdekérvényesítõ képességérõl beszélt.

Tõkés László királyhágó-melléki református püspök az EP. választásról szólva kifejtette, az erõs európai képviselet 13-15 millió magyar közös ügye. A KMAT.-ról szólva elmondta, hogy az nem pártpolitikai egység, hanem demokratikus összefogás, amely egyre erõsebben intézményesedik. Megköszönte Orbán Viktornak és Harrach Péternek, hogy jelenlétével támogatta az összefogást.

– Az erõs magyar képviselet az Európai Parlamentben elõsegítheti az autonómiatörekvéseket- összegezte a KMAT. zárónyilatkozatában.

A megbeszélést követõen Harrach Péter alelnök fogadást adott a vendégek tiszteletére.

B.E.

Egy éves az Új Társadalom Szalon

Share Button
Az Új Társadalom Szalon, alapítói az egy évvel ezelõtti megalakulásukon arra törekedtek, hogy létrehozzanak egy új, határokon átívelõ közösséget, amely felvállalja a nemzeti és európai identitást. Az elképzelés sikeresnek bizonyult, hiszen a május 14.-i születésnapi esten, zsúfolásig megtelt az Ybl Palota rendezvényterme. Ez alkalommal Ciprus volt a díszvendég. Harrach Péter a rendezvény fõvédnöke és házigazdája azzal kezdte köszöntõjét, hogy a szervezõknek sikerült tervüket megvalósítaniuk. A Szalon ma az egyik legrangosabb társadalmi esemény, a keresztény, nemzeti, polgári értékrend képviselõinek találkozója.
Egy éves az Új Társadalom Szalon
<--more--> 
Bencsik Dávid fõszervezõ bevezetõjében köszöntötte az est díszvendégeit, illetve mindazoknak az európai országoknak a képviselõit, akik az eltelt év folyamán vendégei voltak a szalonnak és az egyéves évfordulót is megtisztelték jelenlétükkel.

Az est folyamán felszólat Ciprus nagykövetasszonya, görög zenei elõadást, valamint ciprusi idegenforgalmi bemutatót hallhatott a közönség. Jókai Anna gyönyörû beszédét, amely az értelmiség felelõsségérõl szólt, felállva tapsolta meg a közönség. Dévai Nagy Kamilla és tanítványai koncertjét követõen, pezsgõs koccintás mellett felvágták a születésnapi tortát. Harrach Péter megköszönte a szervezõk, a közremûködõk, és a támogatók munkáját.

B.T.E.

Katalán csipkeverõk látogatása a Parlamentben

Share Button

A Veresegyházon élõ dr. Magyar Zoltán építésztörténész, és felesége meghívására Magyarországra érkezett, katalán csipkeverõ asszonyokat fogadta május 8.-án parlamenti látogatásukon Harrach Péter alelnök.

A kis csapat La Escala-ból érkezett, és a veresegyházi Mézesvölgyi úti iskolában csipkekiállítást, valamint csipkekészítési bemutatót tartott a gyerekeknek.
 
Katalán csipkeverõk látogatása a Parlamentben
 
– Körzetem minden embere nagyon fontos nekem, és természetesen az õ barátaik is. – köszöntötte spanyol tolmács segítségével a vendégeket Harrach Péter. A Parlament teraszán nyíló kilátás szépsége annyira elbûvölte a hölgyeket, hogy egyiküknek még a könnye is kicsordult.
B.E.

95. lap a 103 oldalból « Első...102030...919293949596979899100...Utolsó »