Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

A két kormánypárt közösen készíti el új alkotmánytervezet normaszövegét

Share Button
A Fidesz és a KDNP közösen készíti el új alkotmánytervezet normaszövegét, és ez kerül majd a parlament elé – mondta Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetõje, miután az államfõvel egyeztetett a Parlamentben. Hozzátette: a KDNP számára fontos azoknak az értékeknek a megjelenítése az alkotmány szövegében, amelyek az alkotmány-elõkészítõ eseti bizottság koncepciójában is szerepeltek, ezek között van az élet feltétlen tisztelete és védelme, valamint a házasság és a család védelme. Mint mondta, arra, hogy ezek az értékek megjelennek az új alkotmányban, a siófoki frakcióülésen garanciát kaptak a Fidesz részérõl.
<--more-->
Harrach Péter közölte, pártja tudomásul veszi, hogy az élet feltétlen tiszteletébõl és védelmébõl nem következik az abortusztörvény módosítása. Arra a kérdésre, hogy kenyértörésre sor kerülhet-e a frakciószövetség között, azt válaszolta: nincs szükség rá, mert a KDNP által fontosnak tartott értékeket a Fidesz-frakció is elfogadja.

A KDNP abban reménykedik, hogy minden párt leteszi az asztalra a javaslatát, és egy értelmes vita alakul majd ki a parlamentben. Kérdésre válaszolva közölte: az MSZP önmagát zárja ki az alkotmányozás folyamatából. Az új alkotmány minden magyar ember alkotmánya lesz, az elõkészítés során alapos egyeztetéseken ment keresztül az elképzelés, hozzátéve: az egyeztetésen részt vettek az egyházak, a civil szervezetek képviselõi is.

+

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetõje szerint nyitottság, együttmûködési szándék és egymás szempontjainak tiszteletben tartása jellemezte a Fidesz és KDNP három napos együttes siófoki tanácskozását. Harrach Péter az ülés pénteki zárónapján elmondta, hogy a Fidesz elfogadta a KDNP alkotmányozással kapcsolatban elõterjesztett igényeit, amelyek az alapértékek – az élet, a házasság és a család intézményének – feltétlen tiszteletére és védelmére vonatkoztak, és garanciát kaptak, hogy ezek az alaptörvény végleges szövegében megjelennek. Megerõsítette, hogy a frakciószövetség közös normaszöveget nyújt majd be.
   
Arra a kérdésre, hogy a KDNP valóban ultimátumot adott-e a nagyobbik kormánypártnak, mint arról sajtóhírek szóltak, úgy válaszolt: nem volt szükség ultimátumra, mert a Fidesz nyitott volt az elképzelésekre. Felidézte, hogy a Salamon László (KDNP) által vezetett bizottságban kidolgozott koncepció társadalmi vitája régóta széles körben folyt, az egyházak, felsõoktatási intézmények, civil szervezetek részvételével, és ellenszavazat nélkül fogadták el. A benne foglalt, a KDNP által lényegesnek tartott értékek megjelennek majd a kodifikált szövegben. Ez a fontos – mondta Harrach Péter, hozzátéve: nem koncepcióban, hanem alkotmányszövegben gondolkodnak. Kiemelte, hogy a koncepciót nem teszik kötelezõvé, várják a többi párt normaszövegét is, de mi, Fidesz-KDNP ennek alapján dolgozunk.
   
Harrach Péter elmondása szerint a frakciószövetségi ülésen napirendre került oktatási kérdésekben nyílt, építõ jellegû volt a vita. A KDNP és több fideszes politikus is megerõsítette a Hoffmann Rózsa által kidolgozott tervezetben szereplõ szempontokat – fogalmazott. Megjegyezte: a felmerült kérdésekre nagyrészt megfelelõ válaszok születtek. Több  olyan kérdés, amelyet egyes frakciótagok hiányoltak, nem az oktatásügy, hanem gazdasági tárca kompetenciájába tartozik; példaként a finanszírozási kérdéseket említette.
    

Forrás: MTI, kdnp.hu