Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Harrach Péter augusztus 20.-i ünnepi beszéde

Share Button
Részlet
(Eger, Nagymaros, Penc, Rád)
 
Eger Nagymaros
Penc Rád
„Szent István bölcsessége Magyarországot független, európai és keresztény állammá tette, így maradhatott fenn évszázadokon keresztül. Uralkodása alatt Magyarország szakítva a pogánysággal, ugyanakkor a hagyományokat megõrizve független, önálló államként, vált Európa részévé. 

Az európai egység akkor erõsebb volt, mint ma, hiszen az a közös kultúrán alapult, nem közjogi intézkedéseken. Napjainkra a nyugati kultúra háttérbe szorult, képviselõinek identitástudata megroppant. Európaiként és magyarként fontos feladat vár ránk, mert csak a neoliberális dogmákat visszaszorítva, a gyökerekhez, a hagyományos értékekhez visszanyúlva tudjuk a jövõnket biztosítani.

Szent István királyunk ünnepén nem csak az államalapítóra emlékezünk, hanem a mai Magyarországra is tekintünk. Azt az egységet kell mai is képviselnünk, és megõriznünk, amelyet õ teremtett. Elõttünk a megújulás lehetõsége. Legyen hitünk, hogy visszatérhetünk a hiteles normákhoz, összefogással leküzdhetjük a gazdasági válságokat, és végrehajthatjuk azokat a strukturális átalakításokat, amelyek évtizedek óta húzódnak.”