Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Március 15-i ünnepi beszéd

Share Button

„A Március 15.-i ünnep kapcsán két szó jut eszünkbe: szabadság és hazaszeretet. Szabadságunkat egyénként és a nemzet tagjaként is megélhetjük. Egyéni szabadság az, amikor dönthetünk jó és rossz között, vagy amikor megszabadulhatunk a mindennapi életünket megnehezítõ egy-egy béklyóktól.

Ipolydamásd Isaszeg Isaszeg
Vác Vác Vác
<--more-->
A nemzet többször is megvívta harcát a szabadságért, emlékezzünk 1848-ra, 1956-ra vagy 1989-re. Gyakrabban kellene gondolnunk azokra, akik életüket áldozták a szabadságért és a hazájukért. Széchenyi Naplóját olvasva két mondat ragadta meg a figyelmem, amelyeket Márciusi 15.-én jegyzett be. Egyrészt sötét jóslatot fogalmazott meg azzal a gondolatával, hogy most fog összeomlani az ország, másrészt Kossuth politikájával kapcsolatos véleménykülönbségének adott hangot, amikor kijelentette, hogy eladtuk az országot két Lajosért. Ugyanebben a bejegyzésben írja „Mit lehet tenni Batthyány Lajost és Kossuthot kell támogatni. Hallgatnia kell minden gyûlölségnek, ellenszenvnek, minden becsvágynak.”  

A legnehezebb pillanatban, a nemzet érdekében, félretették egyéni sérelmeiket, és összefogtak. Ma is követnünk kellene ezt a példát, hiszen ha nem is fegyverrel, de gazdasági politikai síkon most is érnek támadások bennünket külföldrõl. A hazáért közösen kell áldozatot vállalnunk.

Azt kívánom az ünneplõknek, hogy érezzük át ennek a napnak az üzenetét!”


Harrach Péter