Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

888 interjú (2017. március 21.)

Share Button

A keresztényeké ma a világon a legüldözöttebb vallás, ami miatt sajnos indokolt volt az a magyar kormányzati döntés, hogy adófizetői pénzekből és államtitkári szinten segít Magyarország az üldözést elszenvedő keresztény közösségeken – mondta el a 888.hu kérdésére Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője. A kereszténydemokrata politikus szerint a pártnak a Fidesszel együtt alkotott pártszövetségen belül helyén van a súlya, hiszen három miniszter és több államtitkár a KDNP delegáltja a kormányban. Harrach Péter úgy látja, hogy a Fidesz is elégedett a 7-10 százaléknyi szavazót képviselő kereszténydemokratákkal, így a 2018-as választásokon ismét szövetségben indul majd a két párt.

hp1

888.hu: Milyen a kereszténység, a keresztények helyzete Magyarországon és szerte a világban?

Harrach Péter: A nyugati kultúrkör országaiban két, egymástól jól elkülöníthető és egymással szemben álló világnézet és magatartás érvényesül. Az egyik, amit a képviselői ma liberálisnak neveznek, de aminek igazából nem sok köze van a klasszikus liberalizmushoz. Ez beépült a baloldali pártok világába is, kiszorítva onnan a hagyományos szociáldemokrata eszmeiséget. Az a legsajátosabb vonása, hogy az emberi jogokat torzítva értelmezi. A másik, a hagyományos európai értékekre épülő, tehát a keresztény értékrenden alapuló gondolkodás. Ez két pontban foglalható össze. Az emberi méltóság képviseletében – beleértve a szabadságot is –, valamint a közösségek érdekeinek a szem előtt tartásában. Mindkét eszmeiségnek megvan a politikai képviselete.

A liberálisnak nevezett eszmeiség képviselőivel az a problémám, hogy a gyakorlatuk nincs összhangban az elveikkel. Véleményszabadságot hirdetnek, de véleménydiktatúrát valósítanak meg.”

Olyan dogmákat és olyan tabukat képviselnek, amelyeket megingathatatlannak hirdetnek. Mi fontosnak tartjuk a személyes szabadság mellett a közösségek képviseletét, a családét, az egyházi közösségekét, a valódi civil szervezetekét, a nemzetét. Kérdésére válaszolva, a keresztény értékek társadalmi képviselete itthon és Európában is úgy alakul, ahogy a politikai oldalak pozíciója változik. A keresztényeknek mint vallási közösségeknek a helyzetét megvizsgálva ugyanakkor viszont azt láthatjuk, hogy egyes országokban – például a Közel-keleten vagy Afrikában – üldözést szenvednek. Más vallásokkal összehasonlítva ma ki lehet mondani azt is – mert ez a szomorú valóság –, hogy jelenleg a keresztény vallás a leginkább üldözött vallás a világban.

888.hu: Mit gondol Ferenc pápa migrációt támogató álláspontjával kapcsolatban, mi lehet ennek az oka?

Harrach Péter: Ahogy a pápa ezt a kérdést megközelíti, az egyértelműen egy lelkipásztori szempontra utal. Ő az emberrel foglalkozik, annak a kiszolgáltatott helyzetével. Mi pedig amikor az önvédelemről beszélünk, akkor egy áradattal szemben próbáljuk megőrizni hazánkat és Európát. Tehát itt két szempont jelenik meg, amelyek az igazság egy-egy oldalát világítják meg. Amikor mi hangsúlyoztuk a kettős felelősség elvét, az azt jelentette, hogy politikusként meg kell védenünk országunkat azoktól a tömegektől, amelyeknek a beáramlása a kultúránkat veszélyezteti, másrészt viszont a segítségre szoruló embernek meg kell adni a segítséget. Ma már egyre világosabb – amit mi mindig is mondtunk –, hogy a határainkon túl, elsősorban a kibocsájtó országokban kell gondoskodni a segítségre szorulókról.

888.hu: A világszerte tapasztalható keresztényüldözések áldozatainak a megsegítése ügyében kezdeményezett magyar állami segítségnyújtás, az államtitkári szintű politikai képviselet ügye hol tart?

Harrach Péter: A KDNP politikusa, Hölvényi György európai parlamenti képviselőként a mi támogatásunkkal már régóta dolgozik a közel-keleti keresztények védelmén, helyzetük javításán. A magyarországi egyházak is csatlakoztak ezeknek az üldözéseknek kitett keresztény közösségek megsegítéséhez. A magyar állam ezekhez a kezdeményezésekhez, tehát az ottani keresztény közösségek elpusztított iskoláinak, a kórházainak, a lakhatási feltételeinek a visszaállítása érdekében tett karitatív erőfeszítésekhez nyújt anyagi támogatást. De a Rétvári Bence államtitkárságának felügyelete alatt működő Üldözött Keresztények Megsegítésére létrehozott helyettes államtitkárságnak a tevékenysége a konkrét anyagi segítségnyújtás koordinálásán túl arra is irányul, hogy tudatosítsa a társdalomban ennek a problémának a meglétét.

888.hu: A KDNP eredményességét hogyan értékeli?

Harrach Péter: Most éppen Szegedre tartok, ahol minden évben a helyi kereszténydemokraták március 15-e környékén ünnepi műsorral és vacsorával egybekötött találkozót szerveznek. Ez a jelentős számú részvétellel zajló találkozó is jól mutatja a párt társadalmi beágyazottságát és szervezettségét. A politikai szerepünk és a törekvéseink érvényesülése is rendben van. Programunk több pontja megvalósult, elég ha például a családi adókedvezményre utalok. A pártszövetségen belül elfoglalt helyünket mutatja az is, hogy három miniszterünk és több államtitkárunk van a kormányon belül, de a 17 fős parlamenti frakciónk számos tagja is komoly pozíciókat tölt be az országgyűlésben. Tehát mind szervezettségünkben, mind saját programunkban, mind pedig a szövetségben betöltött szerepünket illetően helyünkön vagyunk.

hp2

 Fotó: MTVA – Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

888.hu: Hogy fog ez a helyzet a jövőben alakulni? 2018-tól is ugyanilyen mértékben számít a Fidesz a KDNP szövetségére? Milyen formában, szövetségben vagy különálló pártként fog a KDNP részt venni a 2018-as választásokon?

Harrach Péter: A Fidesz-KDNP szövetség bevált. Nem vagyunk arra kényszerítve, hogy önállóan induljunk a 2018-as választásokon. Amikor a KDNP önállóan indult akkor 6-10 százalék közötti volt a  támogatottsága, ami mára beépült a Fidesz-KDNP pártszövetség támogatottságába. A mi szövetségünknek a leghűségesebb támogatóit, szavazóbázisát, az egykori MDF, Kisgazda és KDNP-s kör alkotja, amelyben szociológiai hasonlóság van. Ha külön kellene indulni, az más stratégiát igényelne, de most a szövetség keretében indulunk.

888.hu: Az EU jövőjével kapcsolatban mit tartana kívánatos megoldásnak a KDNP?

Harrach Péter: Mi természetesen nem föderációban, hanem az önálló nemzetek partnerségében gondolkodunk. Az unióban bármennyire is erős a tisztségviselők részéről a törekvés az Európai Egyesült Államok létrehozására, a tagállamok részéről ezzel szemben egyre erősödik az ellenállás. Amit a németek és franciák képviselnek az persze meghatározó az unió jövőjével kapcsolatban, azonban pont ezeknek az országoknak az álláspontját befolyásolhatják a hamarosan sorra kerülő választások.

Komoly esély van arra, hogy az unió az általunk helyesnek tartott irányba megy majd.”

Azzal kapcsolatban pedig, hogy vajon két- vagy többsebességes lesz-e a jövőben az unió, fontos leszögezni, hogy a kétsebességes EU létrejöttét nem támogatjuk, miközben a többsebességes gyakorlatilag most is meglevő és járható út. Ez a felfogás jelenti az alapját a visegrádi országok együttműködésének is, ami alapvetően arról szól, hogy tagországok egy csoportja, ha egyetért bizonyos kérdésekben, akkor azt közösen is képviselhetik az EU-ban.

888.hu: A különböző új ellenzéki mikropártoknak a megalakulása mennyiben jelent komoly kihívást a mostani politikai erőviszonyok számára?

Harrach Péter: Minden cinizmus nélkül mondom, előnyösnek tartom ezek megalakulását, mert azt a viszonylag szűk szavazóréteget célozzák meg, amely bővülni már nem, legfeljebb tovább osztódni képes. De nem látok komoly lehetőséget arra sem, hogy a Jobbik képes lenne a Fidesz-KDNP szövetségtől szavazatokat elvenni. Nyilvánvaló, hogy Magyarországon ma az egyetlen valóban kormányképes politikai erőt ez a szövetség alkotja.

888.hu: Mi indokolja a Soros György álciviljeitől a jövőben törvényileg megkövetelni tervezett átlátható gazdálkodást? Miért tapasztalható ilyen erős ellenállás az átláthatóság előírása miatt?

Harrach Péter: Az várható volt, hogy az érintett álcivil szervezetek úgy reagálnak majd, mint ahogy azt most meg is teszik. De ha már civil szervezetek ruháját vették magukra, akkor az a természetes, hogy meg kell tudni felelniük az olyan elvárásoknak, amelyeknek minden tisztességes civil szervezet meg tud felelni. Alapvető követelmény, hogy átlátható legyen a támogatásuk és a gazdálkodásuk. Nagy pénzzel, tehát ilyen értelemben nagy hátszéllel működhetnek ezek a szervezetek, azonban amit képviselnek az nem különösebben vonzó a magyar emberek számára. Amit ezek a szervezetek megvalósítanak az kívülről érkező beavatkozási kísérlet a magyar belpolitikai életbe, olyan eszközök segítségével ami megengedhetetlen. Ezért teljesen jogos a kormány ez elleni fellépése, ahogy a parlament által tervezett jogszabályalkotás is.

888.hu: Ön bejelentette, hogy már nem indul egyéni választókerületben a 2018-as választásokon. Ki fogja folytatni az ön által elkezdett politizálást a KDNP képviseletében? A Dunakanyarban található egyéni választókerületben mit sikerült elérni a választási tervekből és ígéretekből?

Harrach Péter: Ötször indultam egyéni képviselőjelöltként, minden alkalommal sikerült elnyerni a választók bizalmát. Azonban 2018-tól nem fogok újra indulni, hanem átadom a megmérettetés lehetőségét egy fiatal KDNP-s politikusnak. Rétvári Bence már át is vette a választókerületi elnöki pozíciót, rendkívül aktív, ami azt mutatja, hogy utódomként jól fogja végezni a térségbeli munkát. Ennek a választókerületnek meghatározó része a felső régió, azaz az Ipoly mente, a Börzsöny és a Dunakanyar vidéke. Itt legfontosabb lehetőség az idegenforgalom. Erre a környékre nem lehet a helyben maradás segítése érdekében komoly munkáltatókat, gyárakat telepíteni, hanem az idegenforgalmat kell fejleszteni. Egy ilyen sikeres projekt volt a börzsönyi kisvasutak fejlesztése. Befejeztük a Szobtól Nagybörzsönyig húzódó pálya kiépítését. A kivitelezést az állami erdészet vállalta, a turistaszállók és kilátók felújításával együtt. Igyekeztük megoldani a központi régiót – benne Pest megyét – sújtó problémát is. Ugyanis az európai uniós források bevonását megakadályozza a főváros magas fejlettségi szintje. Most ezt hazai forrásból sikerült ellensúlyozni, amelyre Pest megye települései pályázhatnak.