Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Be kell mutatni a kereszténydemokrácia szellemi gazdagságát!

Share Button

Meggyőződésem, hogy a kereszténydemokrata hagyomány megfelelő válaszokat kínál a mai magyar és európai politika sorskérdéseire is. Ezért fontos, hogy ez a hiánypótló mű ma megszülethetett, és bemutatásra került.

Kétszeresen hiánypótló mű – mondta Kovrig Béla munkájáról Mészáros József, a Barankovics Alapítvány kurátora. A Katolikus demokratikus és szociális reformmozgalmak Magyarországon című kötet keddi ünnepélyes bemutatóján az alapítvány vezetője hangsúlyozta: „a magyarországi kereszténydemokrácia története ilyen részletességgel még sosem volt olvasható.”

Kovrig munkásságát – aki nem csak írt a társadalompolitikáról, de aktív alakítója is volt –, méltatlanul elhallgatták, itt van tehát az ideje, hogy felfedezzük. Mészáros József szerint a kötet egyértelműen bemutatja, hogy a kereszténydemokrácia akkor volt sikeres, amikor társadalompolitikai programmá vált.

A könyv szerkesztője, Petrás Éva kiemelte: magyar fordítás hiányában a „monumentális szintézis” a hazai olvasók előtt mostanáig nem volt ismert. Kovrig a demokratikus emigráció tagjaként, már az Amerikai Egyesült Államok állampolgáraként írta meg művét, amely „a modern magyar katolikus politizálás panorámaképe”.

– Sokan folytattak heroikus küzdelmet szellemi-lelki kincseink megőrzéséért, amelyet ez a könyv is példáz – mondta a budapesti bemutatón Hölvényi György. Az Európai Parlament kereszténydemokrata képviselője – aki maga is támogatta a kötet kiadását – úgy fogalmazott: az egyik legnagyobb problémánk, hogy rejtett kincseinket sokszor nem tudjuk felszínre hozni, szerkesztői munkájával azonban Petrás Éva képes volt erre.

Mint mondta, a könyv egyház és ember, valamint egyház és társadalom viszonyáról szól. Alapvetése, hogy teremtettségünkkel nem lehet vitatkozni. Kovrig Béláról szólva a képviselő kiemelte, a tudós-politikus felelősséget érzett a magyarság sorskérdéseiért és egész népéért. Történelmi párhuzamot vonva hozzátette: Európa napjainkban antropológiai csonkítást végez a kortárs európai emberen, a hitétől megfosztott, természetes közegéből kiszakított egyén számára pedig el kell magyarázni, milyen lehetőségek előtt áll. Ehhez ma is megfelelő szellemi-morális alapot biztosítanak az egyházi tanítások, megnyilatkozások és pápai enciklikák, amelyekre Kovrig magas színvonalú könyve is alapoz.

– Az intézményes magyar kereszténydemokrácia szellemi gazdagságát kötelesség bemutatni a társadalomnak, a világnak – mondta a kötetet méltatva Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes történelmi kitekintésében párhuzamot állított fel a magyar jobboldal 1947-es és mai szövetségespolitikája között. Mint rámutatott, a konstrukció alapja akkor is egy világnézeti párt és egy néppárt együttműködése volt. – Az az értékrend és szellemi teljesítmény, ami Barankovics Istvánt és az őt tanácsaival, munkájával segítő szellemi-spirituális kört jellemezte, ma is irányadó – tette hozzá. Mint mondta, Kovrig Bélától is megtanulhatjuk, hogy lángoló szeretetünknek két tárgya lehet: az egyház és Magyarország.

kovrig

Kovrig Béla: Katolikus demokratikus és szociális reformmozgalmak Magyarországon. Fordította: Jakabffy Imre. Szerkesztette: Petrás Éva.
Barankovics István Alapítvány, Gondolat Kiadó, Budapest, 2019.