Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Magyarok Nagyasszonya Napján a váci székesegyházban (2016. 08. 08.)

Share Button

Szent István király 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján ezekkel a szavakkal ajánlotta fel országát Szűz Máriának:
„Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.”

148

Ezzel nem egyszerű jámborsági gesztust tett. Azt fejezte ki, hogy az országot nem pillanatnyi és önös érdekek, hanem a változatlan égi törvények szerint kell kormányozni. Erre emlékeztünk tegnap, 2016. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya Napján a váci székesegyházban. Az ünnepi szentmisén az egyházi kórustalálkozó résztvevői énekeltek.

203 150

Az ünnepséghez csatlakozott a 25 éve alakult Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium, amely a magyar hadtörténet jeles eseményeinek felelevenítését tűzte ki célul. Ők arról tanúskodnak, hogy a magyar nemzet képes az összefogásra, és meg tudja védeni függetlenségét.
201 175