Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Ipolydamásdi avatóünnepség

Share Button
Ipolydamásdon pályázati forrásból megújult az óvoda és az önkormányzat épülete, ez utóbbi átadóünnepségén Harrach Péter a körzet parlamenti képviselõje intézett néhány szót a megjelentekhez.
 
Ipolydamásdi avatóünnepség
 
<--more-->
-A közigazgatás az ország mûködõképességét biztosítja a szolgálat szellemében. A közigazgatási reform egyik célja, hogy a hivatalok közelebb kerüljenek az emberekhez, az ügyfelet szolgálják. A kormány által tervezett reform része az ezeréves megyerendszer megtartása.  Elsõ lépésként a kormány megerõsítette a két éve nem mûködõ Megyei Közigazgatási Hivatalokat.  Õsszel a Kormányhivatalok Létrehozására is sor kerül. Több európai országban jól mûködik ez a modell.

A közigazgatásnak is szolgálnia kell azt a nemzeti egységet, amely a létrejött centrális erõ segítségével valósul meg. Azt kívánom, legyen ez a polgármesteri hivatal is a szakszerûen mûködõ közigazgatás helyszíne. – fogalmazott a politikus.

B.E.

Mosonmagyaróvári tanévnyitó

Share Button
A piaristák mosonmagyaróvári iskolája újraalapításának 20 éves évfordulóját ünnepelte. Az intézmény a rendszerváltást követõen, az elsõ újraindított egyházi iskola volt. Az iskolát 271 évvel ezelõtt alapította a rend. A Veni Sancte –n nagyszámban megjelent vendégeket, pedagógusokat és diákokat Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõje köszöntötte. Felszólalásában emlékeztetett a piarista iskolák magas oktatási színvonalára, és a nehéz idõkben is, a hagyományos értékeket erõsítõ nevelõi munkájára.

Ezt követõen Farkas István iskolaigazgató és a képviselõ, az iskola tantestületével, és az intézmény újraindításban résztvevõ helyi közéleti szereplõkkel, felidézték az elmúlt húsz év eseményeit.

A széthúzás korszaka lejárt

Share Button
A KDNP szerint az egyházak visszatartott támogatását az államnak folyósítania kell

Megszületett egy centrális politikai erõ, amely idejétmúlttá tette a politikában a bal és jobb fogalmát, és ezzel megteremtette a nemzeti egység lehetõségét. A széthúzás korszaka után az együttmûködés kora következik. Mellesleg ennek a nemzetnek ez az egyetlen esélye – mondta lapunknak Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakciójának vezetõje. A kereszténydemokrata politikus szerint az MSZP-t megkaparintó, gátlástalan figurák még most is manipulálni próbálják az embereket.

 
 A széthúzás korszaka lejárt
 
<--more-->
– Miként értékeli az új parlament és kormány felállása óta eltelt idõszakot?

– Örömmel gondolok vissza az elmúlt hónapokra, kifejezetten élveztem a munkát. Nem volt könnyû feladat, de végre nyolc év után átgondoltan és jó irányba tettünk lépéseket, nem kis tempóban. Nyilvánvalóvá vált, hogy pénz nélkül is lehet lényeges változásokat elérni, új szemlélet kell hozzá és felelõs magatartás. A legfontosabbak a nemzetpolitikai törvények voltak, a kettõs állampolgárságról és a trianoni emléknapról szólók. A kormány az IMF-fel határozottan és bátran viselkedett, a bankadóról szóló döntés pedig a társadalmi igazságosság minimális követelményét valósította meg.

– Milyen fõbb irányvonalakban folytatódik a törvényalkotói munka, mire számíthatunk az õsszel?

– Mindegyik tárca készül az õszi törvényalkotásra. A pénzügyi tárgyú törvények közül a legnagyobb figyelmet természetesen a költségvetés fogja kivívni, de az egykulcsos jövedelemadó bevezetése vagy a lakás-takarékpénztár vonzóbbá tétele és a kilakoltatásokat megelõzõ Nemzeti Eszközkezelõ Társaság alapítása is jelentõs lépés lesz. Fontos módosítás még a közigazgatás átszervezésérõl, egyebek mellett a megyei kormányhivatalok létrehozásáról szóló elõterjesztés. A vidék számára különösen jó hír lesz a mezõgazdasági támogatások változásáról intézkedõ döntés.

– Mely témákban kíván hangsúlyosan állást foglalni a KDNP-frakció?

– Képviselõcsoportunknak különösen fontosak a nemzetpolitikai témák, ezek közül várhatóan a határon túli magyarok támogatásának egységes rendszerbe foglalása kerül leghamarabb napirendre. Nem kevésbé fontosak a szociális és családpolitikai módosítások, különösen a gyes és a gyed újraszabályozása. Természetesen támogatni fogjuk az egyházi intézmények visszatartott normatív támogatásának rendezését, de a nyugdíjügy is kereszténydemokrata téma.

– Október 3-án lesz az önkormányzati választás. Mirõl fog szólni a kampány?

– A kormányoldal okkal mutat rá az elmúlt nyolc év kártételeire és az új kormány teljesítményére. Az MSZP-nek már nincs vesztenivalója, úgy vélem, nem lesznek gátlásai. A Jobbik merész ötletekkel próbálja visszaszerezni megnyirbált népszerûségét, az LMP tovább gyûjti a „lehet más”-okat. Az eredmény nem kétséges, csak a mértéke kérdés.

– Megkezdõdött az alkotmányozás folyamata. A kritikusok azt is vitatják, hogy egyáltalán új alaptörvényre lenne szükség. Minek kell szerepelnie feltétlenül a preambulumban? Helyénvalónak tartja-e, hogy legyen benne utalás a kereszténységre és a Szent Koronára?

– Alkotmányunk rossz idõben született, s bár hosszú és eredményesnek mondható módosítási folyamaton esett át, hiányzik belõle egy emelkedett hangú és hiteles preambulum. Ennek tartalmaznia kell ember- és társadalomképünket, a nemzetrõl, a hazáról és a történelmünkrõl vallott gondolatainkat, európaiságunkat, az értékek és normák tiszteletét, közösségeink megbecsülését. Mindezt nehéz úgy megtenni, hogy ne szóljunk a kereszténységrõl és ne utaljunk a Szent Koronára. Természetesen a megfogalmazás egyértelmûsége mellett tekintettel kell lennünk arra, hogy sokszínû világban élünk. Célunk a nemzeti egység megteremtése.

– Szanyi Tibor kampányfõnök szerint az MSZP a becsületes emberek pártja, Hagyó vagy Hunvald csupán „sztereotípiák”, akiket a Fidesz–KDNP az egész pártra kíván vonatkoztatni. Mit szól ehhez a véleményhez?

– Tegyünk különbséget az egy­szerû baloldali emberek és az MSZP-t megkaparintó gátlástalan figurák között. Az utóbbiak irányultságukban liberálisok, törekvéseikben önzõk. A hatalom megszerzése érdekében manipulálják a tömegeket, átgázolnak ellenfeleiken, a közvagyont sajátjuknak tekintik, a normákat cinikusan semmibe veszik. A baloldali kisember elõször nem hitt a szemének, aztán csalódott, majd dühös lett. Csalódottságában nem ment el szavazni, vagy dühében jobbra szavazott. Itt van az a pont, ahol egy percre meg kell állnunk. Megszületett egy centrális politikai erõ, amely idejétmúlttá tette a politikában a bal és jobb fogalmát, és ezzel megteremtette a nemzeti egység lehetõségét. Számunkra, akik ennek a szövetségnek tagjai vagyunk, ez a tény nagy felelõsséget tesz a vállunkra. Sokkal nehezebb együttmûködésben gondolkodni, mint küzdelemben. Pedig a széthúzás korszaka után az együttmûködés kora következik. Mellesleg ennek a nemzetnek ez az egyetlen esélye.

– A KDNP már évekkel ezelõtt elindította a Szabad vasárnapért elnevezésû mozgalmat, amelyhez több civil- és érdekvédelmi szervezet is csatlakozott. Hogy áll ez a kezdeményezés?

– A multinacionális cégek éppen mostanában indítottak egy igen jól pénzelt ellenkampányt, a liberálisokra jellemzõen a szabadság nevében, de egy hagyományos érték ellen. A vásárlók szabadságára hivatkoznak, és légbõl kapott adatokkal manipulálnak. Közben profitéhségükben saját alkalmazottaikat kihasználják, és erõfölényükkel visszaélve tönkreteszik a magyar kisvállalkozásokat. Ha a munkaügyi felügyelet határozottabb lenne, javulna a helyzet. Olyan javaslatot tettünk az asztalra, amely védi a munkavállalókat és családjukat, esélyt ad a családi vállalkozásoknak, és közben biztosítja a vásárlás lehetõségét. A kisboltok mindig, míg a nagyok évente tizenkét vasárnapon lehetnének nyitva – üdülõhelyen szezonban, vagy ünnepek elõtt a városokban. A korlátozás természetesen nem érinti például a benzinkutakat, a virágüzleteket és az éttermeket. A mozgalmat támogatják a szakszervezetek és több, kisüzletekkel dolgozó üzletlánc.

– Az elmúlt nyolc évben rengeteg, az egyházi fenntartású oktatási intézményeket diszkriminatívan érintõ intézkedésrõl hallhattunk. Lát-e lehetõséget arra, hogy az állam visszaadja a felekezeti iskoláktól igazságtalanul megvont támogatást?

– Arra van lehetõségünk, amit fontosnak tartunk. A kiéheztetés kora lejárt, a visszatartott támogatást folyósítani kell. A liberálisok gyakran emlegetik az egyház és az állam szétválasztását. Erre hivatkoznak mindig, amikor az egyházak társadalmi tevékenységét korlátozzák. Pedig a szétválasztás már régen megtörtént. Az egyházak és a társadalom szétválasztását viszont nem szabad megengedni, hiszen ezzel mindnyájan rosszul járnánk. Egy felelõs kormányzat megteremti az emberekért dolgozó egyházak társadalmi tevékenységének lehetõségét. A viszony normális lesz, olyan, amilyennek lennie kell.

– Többször felvetõdött már az egyház-alapítási feltételek szigorí­tása. Miként látja ezt a kérdést?

– Különböztessük meg a nemzetünk történetében és mai életünkben komoly szerepet játszó történelmi egyházakat, a kisebb vagy fiatalabb hívõ közösségeket és az egyházi státusban rejlõ lehetõségeket kihasználó ügyeskedõket. Az utóbbiakat ki kell szûrni, és eltávolítani ebbõl a körbõl. Az egyházalapítás feltételeit szigorítani kell, és az egyenjogúság mellett érvényesíteni kell az eltérõ súlyú közösségek különbözõségét.

Kacsoh Dániel
FORRÁS: MAGYAR HÍRLAP

A KDNP nem állít önálló jelöltet a Fideszével szemben

Share Button
Az önkormányzati választások közeledtével a balliberális média leplezetlen érdeklõdéssel fordul a Fidesz-KDNP jelöltjei felé. Az egyes jelöltek gyengéinél is jobban érdekli õket, a két szervezet esetleges vitája. Nemcsak nekik, de sajátjainknak is érdemes néhány kérdést tisztázni.
<--more-->
Egy politikai erõ számára az elsõ, és mindenek feletti szempont az értékrend kérdése. A két párt esetében ez közös, a különbség annyi, hogy a Fidesz egy néppártra jellemzõ rugalmassággal kezeli, a KDNP, mint világnézeti párt radikálisan képviseli azt. Második szempont a politikai cél, és az ezzel összhangban lévõ magatartás, ami az említett eszmei alapból és az ország mai állapotából következik. Alapvetõ nemzeti érdekrõl van szó, jelenünkrõl és jövõnkrõl. Silány pártsoviniszta szempontok nem veszélyeztethetik, jöjjenek ezek bármely párt részérõl. Miután tudjuk, hogyan gondolkodunk, kik vagyunk, és mit akarunk, beszélhetünk a harmadik szintrõl, a szervezetekrõl. A politikai szervezet, a párt arra való, hogy az említett lényeges szempontokat érvényesítse. Ha a szervezeti vagy egyéni érdeket ezeknek elébe helyezi, alkalmatlan a szerepére. Pártszövetségben a helyzet kissé bonyolultabb, a Fidesz-KDNP esetében még inkább. Ehhez ismerni kell a Kereszténydemokrata Néppárt történetét és ebbõl fakadó jelenlegi helyzetét.

Rendszerváltáskor – idõben kissé lemaradva a többi párt mögött – történelmi pártként alakult meg a KDNP. Tagsága a hiteles, de vegyes politikai rátermettséggel rendelkezõ, fõleg idõsebb és egyházi kötõdéssel bíró rétegbõl került ki. 6-7 százalékos stabil támogatottsággal rendelkezett. Egy vezetési váltást igénylõ pillanatban a naiv és manipulált választmányi tagok hiteltelen vezetés kezébe adták a pártot, amit azok rövidesen padlóra küldtek. A frakció többsége az önkormányzati képviselõkkel együtt a Fidesznél talált politikai menedéket létrehozva az MKDSZ-t. Szavazóinkat a Fidesz vezette szövetség mögé állítottuk. Amikor a pártot a bírósági döntés újból talpra állította, a helyzet annyiban változott, hogy a szövetségben már nem egy, hanem két párt lett.

Parlamenti frakciónk létszáma és minõsége, tagságunk erõsödése és a nyelv, amin egyedül mi beszélünk, alkalmassá tenné a pártot az önálló megmérettetésre, de a szövetség hiteles irányvonala és a nemzeti érdek elsõbbsége arra késztet minket, hogy ez utóbbit ne kockáztassuk. A két párt együttmûködését a felelõsség és a kölcsönös tisztelet jellemzi. Így van ez akkor is, ha mindketten úgy érezzük, mint az öreg  házasok, hogy õk hozzák a nagyobb áldozatot. A helyi szervezetek szintjén is, az esetek elsöprõ többségében sikerült megegyezni a jelöltek személyében. Van néhány település, ahol az egyik fél képviselõi a párt országos népszerûségét maguknak tulajdonítják, és megalázó ajánlatokat tesznek a partnernek, vagy a másik fél lép fel vélt, vagy valós erkölcsi fölénye tudatában, aránytalan elvárással. Ezeket kellõ önuralommal és felelõsséggel kezeljük.

A KDNP álláspontja a következõ: ahol nincs más megoldás, jelöltjeinknek lehet önálló képviselõi listát állítani, viszont a szövetségnek csak egy polgármesterjelöltje lehet, ezért a KDNP a Fidesz jelöltjével szemben nem állít önálló jelöltet. Ez áldozat? Igen. Annak tudatában hozzuk, hogy része vagyunk annak a politikai erõnek, amely egyedül képes megteremteni a nemzeti egységet, ami ma a legfontosabb.

Harrach Péter

Magyar Nemzet

Mindennél fontosabb a létrejött centrális politikai erõ

Share Button
Önálló KDNP-képviselõjelölti lista lehet, de önálló polgármesterjelöltet a Fidesz jelöltje ellen nem lehet indítani vagy támogatni – mondta el Harrach Péter, a KDNP alelnöke az MTI-nek azután, hogy több helyen olyan híradások jelentek meg, nem sikerül a polgármesterjelöltségrõl megegyezni Érden és Vácott. Harrach Péter kiemelte: mindennél fontosabb a létrejött centrális politikai erõ, amelyik képes végre megteremteni a nemzeti egységet.
<--more-->
A KDNP gyakorlatában eddig mûködött az a megoldás, hogy a vezetés felelõs döntéseit a helyi szervezetek elfogadják. Nem volt szükség olyan más pártoknál gyakori lépésekre, mint a feloszlatás. Abban bíznak, hogy ez a jövõben is így lesz – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.

Arra a felvetésre, hogy ha ez mégsem így lenne, úgy válaszolt: nem lesz könnyû elfogadni azt a helyzetet, ha a helyi szervezetek másként viszonyulnak ehhez mint eddig, és az átgondolt irányelveket nem veszik figyelembe. Ez egy új helyzet lesz, amelyet új döntésnek kell követnie. Hozzátette: várhatóan hétvégéig minden eldõl. A vitás helyszínek közül Érd kapcsán megjegyezte: formailag minden rendben van, mert a KDNP ott nem indít önkormányzati jelöltet, és polgármestert sem. Néhány KDNP-s úgy gondolta, hogy elindul, egyéni döntést hozva, függetlenként vagy civil szervezet támogatásával.
    
Harrach Péter kiemelte: mindennél fontosabb a létrejött centrális politikai erõ, amelyik képes végre megteremteni a nemzeti egységet. A párt frakcióvezetõje úgy fogalmazott: a Fidesz és a KDNP együttmûködését a felelõsség és a kölcsönös tisztelet jellemzi. A helyi szervezetek szintjén is, az esetek elsöprõ többségében sikerült megegyezni a jelöltek személyében. Harrach Péter közlése szerint tíz alatt van azon települések száma, ahol szétválasztották a listákat és külön Fidesz és külön KDNP-lista lesz.

Forrás: MTI – kdnp.hu

Harrach Péter augusztus 20.-i ünnepi beszédének kivonata

Share Button
(Kosd, Kismaros, Nagymaros, Penc)
Kismaros Kosd
Nagymaros Penc
-Augusztus 20-án Szent István király ünnepén, egyaránt emlékezünk az emberre, a szentre és az államalapítóra. Az emberre, akiben egyszerre volt jelen az értelem, a szív, és az akarat. Az értelem, amellyel úgy vezette Európába Magyarországot, hogy megõrizte függetlenségét, az idegen hatalmaktól. Akarata segítette abban, hogy keményen véghezvigye elhatározásait. Érzõ szívû ember is volt, hiszen Imre fia halála úgy megrendítette, hogy gyászából élete során már nem került ki. Fiához intézett intelmei is errõl a szeretetrõl, és az uralkodásra termettségrõl szólnak.

Szentként is tekintünk rá, aki fel tudta áldozni magát a célért, túllépett önmagán, a nemzet, és a magyarság érdekében.

Államalapítóként lezárta a múltat a pogányságot és a nomád életformát, még ha olykor népszerûtlenek voltak is ezek az intézkedések, és megteremtette a európai keresztény Magyarországot. Az új jövõ építését a nemzeti egység jegyében kezdte meg.

Ez üzenet a mai Magyarországnak is. Mi is lezártuk a múltat, amely rossz útra vitte az országot. Megvalósulóban van a nemzeti egység, egy centrális erõ vezetésével, amely idejét múlttá teszi a bel és jobboldal fogalmát. Szebb jövõt ígér, amelyben az értékeket megvalósító, a közösségeket megerõsítõ, és a normákat betartó társadalom épülhet.

Szent István napján gondolunk az államférfi mûvére, amely 1000 éven keresztül megtartotta ezt az országot, és példát mutat a ma emberének is. –

Vámos nevû települések találkozója

Share Button
Vámos nevû  települések találkozója

Harrach Péter a Hír TV Sziluett címû mûsorában

Share Button
Hasznosnak és eredményesnek ítélte Harrach Péter az elmúlt két hónap parlamenti munkáját. Értékelés, értékek és célok.
A Sziluett vendége Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetõje.

Adás:
2010. augusztus 14. szombat 18.05
2010. augusztus 18. szerda 9.05
2010. augusztus 23. csütörtök 22.05

A mûsor e-mail címe: sziluett@hirtv.net

http://www.hirtv.hu/musorok/?article_hid=173985

Erdõkertes 100 éves

Share Button
Erdõkertes fennállásának századik évfordulójára emlékeztek a település polgárai egy ünnepi testületi ülés keretében a faluházban. A megjelenteket Dr. Pásztor László polgármester köszöntötte, majd átadta a szót a körzet parlamenti képviselõjének.
 
 Erdõkertes 100 éves
 
<--more-->
-Száz év elég hosszú idõ ahhoz, hogy kialakuljanak a hagyományok, de elég rövid ahhoz, hogy a múlt kötöttségei nélkül tervezhessük a jövõt – kezdte felszólalását Harrach Péter. – Az ünnep lényege, hogy közösségben tartjuk, legyen szó családról, egyházi vagy civilszervezetrõl, egy településrõl, vagy akár a nemzetrõl. Erdõkertes fejlõdése folyamatos. Ha visszatekintünk a történelmére, az 1910-es telekparcellázást követõen, 1918-ban már megszületett az elsõ iskolája. Az 1928-ban Klebelsberg Kuno minisztersége idején mûködõ oktatási intézménynek pedig azért van kiemelt jelentõsége, mert egy nehéz történelmi idõszakban segítette a település továbbélését. A Bethleni konszolidáció idejérõl van szó, amikor Trianon tragédiáját követõen sikerült újjáépíteni az országot, és megvalósítani a nemzeti egységet.

Ma Magyarországon ismét nagyon komoly problémákkal állunk szembe, amelyeket szintén a nemzeti egység vagy együttmûködés alapján lehet kezelni. Létrejött a nemzeti centrum, ezzel értelmét vesztette a bal- és jobboldali megjelölés. Ez abban is megmutatkozik, hogy a parlamenti választáson 800 ezer baloldali gondolkodású ember szavazott a nemzeti oldalra. A legfontosabb, hogy az értékek, mint például a munka, család, otthon, rend a jogalkotásban is visszakapják eredeti megbecsülésüket. Szükség van a társadalmi igazságosságra, és a közös tehervállalásra ez a bankadó morális alapja. Nemzetben és nem országban gondolkodunk, ezt a kettõs állampolgárságról és a trianoni emléknapról megalkotott törvények is alátámasztják. – fogalmazott a képviselõ. Azt is hozzátette egy ilyen kis településen ismerik egymást az emberek, jó hagyományok teremtõdnek, és olyan élhetõ közösségek jönnek létre, amelyek biztosítják a nemzet fejlõdését. Az ilyen települések közösségei építik a nemzet egészének közösségét. Harrach Péter végül azt kívánta, hogy a nemzeti együttmûködés valósuljon ezen a településen is.

Ezt követõen sor került a közpark rekonstrukciójának ünnepélyes alapkõletételére.

Brockhauser Edit

Csõvári falunap

Share Button
Csõvári falunap