Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

A KDNP kiáll a hagyományos értékek mellett

Share Button

Különbséget kell tenni a homoszexualitás jelenségének megítélése, valamint az egyes emberek iránti megértés és szeretet között. a KDNP is elutasítja, hogy ideológiai és politikai célok érdekében, a hagyományos értékek fellazítására használják fel a melegeket – mondta Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetõje a  Népszabadságnak reagálva  Ferenc pápa közelmúltban tett kijelentésére.

A KDNP kiáll a hagyományos értékek mellett


<--more-->
Ferenc pápa a Brazíliában rendezett ifjúsági világtalálkozó után újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: „…ha valaki meleg, és az Urat keresi és jó szándékú, ki vagyok én, hogy elítéljem?” – mondta újságírói kérdésre Ferenc pápa, útban hazafelé a repülõgépen. A nemzetközi sajtó egyöntetûen elmozdulásnak tartja álláspontját e kényes kérdésben: van lap, a cseh Hospodarské Noviny, amely az eddigi legnagyobb lépésnek nevezi Ferenc kijelentését, ugyanakkor a Le Monde-tól kezdve a Süddeutsche Zeitungig rámutatnak arra, hogy Ferenc pápa nem írta felül a Bibliát.

A katolikus egyház a homoszexualitást a természeti törvénnyel ellentétesnek tartja. A katolikus tanításoknak azonban vannak olyan részei is, amelyekrõl kevesebb szó esik. A katekizmus (a hitelvek gyûjteménye) szerint „tisztelettel, együttérzéssel és gyengédséggel kell fogadni” a melegeket, „kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét”. A homoszexuális emberek „arra hivatottak, hogy Isten akaratát valósítsák meg életükben, és ha keresztények, az állapotukból adódó esetleges nehézségeket egyesítsék Urunknak a kereszten hozott áldozatával”.

Harrach Péter, a KDNP alelnöke, parlamenti frakciójának vezetõje hangsúlyozta: különbséget kell tenni a homoszexualitás jelenségének megítélése, valamint az egyes emberek iránti megértés és szeretet között. Az idézett pápai kijelentés az utóbbiról, az emberek felé forduló egyházról szól. Való igaz – mondta kereszténydemokrata politikus –, hogy ebben a kényes kérdésben az egyház vezetõi nem nagyon szoktak ügyelni a különbségtételre. A pápa megnyilatkozása ilyen szempontból kétségtelenül újdonság, a hitbéli tanítások azonban változatlanok: a házasságot az egyház továbbra is csak férfi és nõ között tartja elképzelhetõnek, nem támogatja, hogy meleg párok örökbe fogadhassanak gyerekeket, a homoszexualitást a magánélet szférájába sorolja.

A pápához hasonlóan a KDNP is elutasítja, hogy ideológiai és politikai célok érdekében, a hagyományos értékek fellazítására használják fel a melegeket – mondta Harrach Péter. A kereszténydemokraták politikai és társadalmi céljai összhangban vannak a katolikus egyház tanításaival. A frakcióvezetõ nem látja indokoltnak, hogy finomítsanak a stíluson, amikor véleményt nyilvánítanak a melegek ügyérõl.

A KDNP nem egyházi szervezet, hanem párt, ennek megfelelõen a politikában megszokott eszközöket alkalmazza– jelentette ki a kereszténydemokrata politikus. Márpedig az ellenfelekkel folytatott küzdelemnek része a kemény megfogalmazás. A frakcióvezetõ szerint furcsa lenne, ha a KDNP-sek politikus létükre úgy beszélnének, mint a hitéleti kérdésekben megnyilvánuló egyházi emberek

A katolikus egyház a homoszexualitást a természeti törvénnyel ellentétesnek tartja. A katolikus tanításoknak azonban vannak olyan részei is, amelyekrõl kevesebb szó esik. A katekizmus (a hitelvek gyûjteménye) szerint „tisztelettel, együttérzéssel és gyengédséggel kell fogadni” a melegeket, „kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét”. A homoszexuális emberek „arra hivatottak, hogy Isten akaratát valósítsák meg életükben, és ha keresztények, az állapotukból adódó esetleges nehézségeket egyesítsék Urunknak a kereszten hozott áldozatával”.

Forrás: nol.hu, kdnp.hu

Százéves a Kemencei Erdei Kisvasút Csarnavölgyi Fõvonala

Share Button

A Kisvasutak Baráti Köre és az Ipoly Erdõ Zrt. minden évben megtartja Kemencén az Erdei Kisvasút Napját. Idén ünnepelték a Csarnavölgyi Fõvonal fennállásának 100. évfordulóját. A megszokott színes programokon kívül, gyermek rajzversenyt, és a korabeli fakitermelést megörökítõ fényképekbõl kiállítást is rendeztek.

Százéves a Kemencei Erdei Kisvasút Csarnavölgyi Fõvonala Százéves a Kemencei Erdei Kisvasút Csarnavölgyi Fõvonala
Százéves a Kemencei Erdei Kisvasút Csarnavölgyi Fõvonala Százéves a Kemencei Erdei Kisvasút Csarnavölgyi Fõvonala


<--more-->
Harrach Péter a körzet parlamenti képviselõje nyitotta meg az ünnepet. Többek között elmondta a múzeumvasút nem csak a különleges gépekrõl szól, hanem azokról a többnyire önkéntes emberekrõl, akik a mai fogyasztói társadalom szemléletével ellentétben, nem eldobják hanem megõrzik a régi értékeket, olyan eszközöket amelyek közel állnak az emberhez és a természethez egyaránt.

A Kemencei Erdei Múzeumvasúton nem csak a menetrendszerinti járaton utazhatnak a turisták, de megtekinthetik a fakitermeléshez használt korabeli kismozdonyokat, kocsikat, vasúti szerelvényeket is.

Csõváron a falunap alkalmával átadták az új mûfüves focipályát

Share Button

Harrach Péter a körzet parlamenti képviselõje nyitotta meg a hagyományos csõvári falunapot. A képviselõ köszöntõjében kitért arra, hogy a sikeres közösségépítés, a kisebb településeken és az ország egészében is fontos, felelõsségteljes munka. Hazánk nagy küzdelmet vív az unióban azért, hogy társadalmilag és gazdaságilag is a saját útját járhassa. Európában dekadens hangulat uralkodik, és mi ebben a közegben igyekszünk, a hagyományos értékekre épülõ társadalmunkat megteremteni.

Csõváron a falunap alkalmával átadták az új mûfüves focipályát Csõváron a falunap alkalmával átadták az új mûfüves focipályát
Csõváron a falunap alkalmával átadták az új mûfüves focipályát Csõváron a falunap alkalmával átadták az új mûfüves focipályát

 

A gyermeknevelést segítõ családpolitika nemzeti ügy

Share Button

Olyan hosszú távú, kormányzati ciklusokon átívelõ családpolitikára van szükség, amely segíti a biztonságos gyermeknevelést – jelentette ki sajtótájékoztatóján Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetõje. Ma Magyarországon évente mintegy 90 ezer gyermek születik és 130 ezer ember hal meg, vagyis minden évben egy közepes méretû város lakossága tûnik el.
<--more-->
Harrach Péter hangsúlyozta: Európában igen rossz a népesedési helyzet, ennek mélyén egyfajta értékválság húzódik meg. Magyarországon pedig 1981 óta folyamatosan romlik a helyzet.

Kifejtette: ma Magyarországon évente mintegy 90 ezer gyermek születik és 130 ezer ember hal meg, vagyis minden évben egy közepes méretû város lakossága tûnik el. Évente 36 ezer a házasságkötések és 22 ezer a válások száma – mondta, és a házasságkötésekkel kapcsolatban megjegyezte: demográfiai szempontból ez a legtermékenyebb, legtartósabb együttélési forma.

Harrach Péter hozzátette: jó hír viszont, hogy az abortuszok száma folyamatosan csökken.    

A KDNP frakcióvezetõje elmondta: a háztartások egyharmada egy-, további egyharmada pedig kétszemélyes, azaz „nõtt a magányosok száma”. A helyzet orvoslására a politikának egyetlen eszköze van: lehetõségeket kell teremteni a biztonságos gyermeknevelésre.  

Harrach Péter emlékeztetett rá, hogy az ezt a célt szolgáló családpolitika alapjait 1998-ban lerakták, de a késõbbi szocialista kormányok lerombolták azt. Újból felépített családpolitikára van szükség, amely azonban csak hosszú távon fejti ki hatását, ezért politikai konszenzus kell, fel kell ébreszteni a baloldal felelõsségét.

A KDNP alelnökének álláspontja szerint az új családpolitika lényeges eleme a pénzbeli támogatás. A legjobb támogatási eszköz a családi adókedvezmény, és errõl döntött most a kormány. Hozzáfûzte: ezzel szemben áll az a baloldali törekvés, hogy a segélyszerû támogatások erõsítsék, ami viszont „a megélhetési gyermekvállalást” segíti.   

A politikus fontos eszköznek nevezte a munka és a családi élet összeegyeztethetõségének segítését és a lakástámogatást is. Emellett szemléletváltozásra is szükség van a gyermekvállalást illetõen.

Harrach Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a cselekvés nem tûr halasztást, egyes számítások szerint ha nem változik a helyzet, a század végére Magyarországon már csak öt millióan fognak élni, és az egyharmaduk 65 év feletti lesz.

Forrás: MTI, kdnp.hu
 

Harangok Napja Õrbottyánban

Share Button

A közelmúltban városi rangra emelkedett Õrbottyánban hagyomány a Harangok Napja, több napos, színes rendezvénysorozat. A településen található Magyarország egyetlen harangöntödéje, Gombos Miklós harangöntõ mester mûhelye. Harrach Péter parlamenti képviselõ, feleségével Csilla asszonnyal látogatott el a programokra.

Harangok Napja Õrbottyánban Harangok Napja Õrbottyánban
Harangok Napja Õrbottyánban Harangok Napja Õrbottyánban


<--more-->
-A harangokat a hangjuk és az üzenetük miatt szeretjük. Megváltozott az életünk amióta mobiltelefont és számítógépet használunk, a könyvekbõl történõ ismeretszerzés, vagy a hagyományos levélírás lassan a múlté, de a harangok ma is nélkülözhetetlenek. Amikor megszólalnak a templomtoronyban istentiszteletre, keresztelõre, esküvõre vagy temetésre hívnak. A harang tiszta messze hangzó hangja közösségi együttlétre hív. Ilyen közösségi esemény a Harangok Napja is, amelyen a település õrzi a hagyományait, és erõsíti az itt élõk összetartozását. – mondta el köszöntõjében Harrach Péter.

Az ünnepélyes megnyitón megkongatták a helyszínen felállított Szent Ilona harangot, Gombos Miklós öntõmester munkáját.
 

Letkésen játszóteret avattak

Share Button

A Darányi Ignác terv keretében közel 5 millió forintból épült meg Letkés új játszótere, amelynek átadásán részt vett Harrach Péter a körzet parlamenti képviselõje, valamint V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelõs államtitkár. Harrach Péter köszöntõjében utalt a miniszterelnök nemrégiben elhangzott mondataira „ ha a gyermekeinkrõl van szó, semmi sem drága” . Fontos a felnõttek sikeres munkája, de igazán az számít, hogy sokat foglalkozzunk gyermekeinkkel az elsõ néhány évben, amely meghatározó lesz az életükre. Hozzátette,  a következõ idõszak legfontosabb célkitûzése, hogy a térségben új munkahelyek létesüljenek, és a falvakban megmaradjanak a családok. Akkor megvalósulhatnak az ilyen közösségépítõ beruházások, mint amilyen ez a szép, új játszótér.

 

Letkésen játszóteret avattak Letkésen játszóteret avattak


 

Evangélikus lelkész köszöntése Rádon

Share Button

Harrach Péter is köszöntötte ifj. Detre János evangélikus lelkészt, aki húsz éve szolgál a rádi evangélikus templom gyülekezetének vezetõjeként. A hálaadó ünnepi istentiszteleten és a díszközgyûlésen részt vett Beer Miklós váci megyéspüspök is, aki a közelmúltban töltötte be a 70. életévét.

Evangélikus lelkész köszöntése Rádon Evangélikus lelkész köszöntése Rádon


Harrach Péter köszöntõjében a lelkészi munka társadalmi oldaláról beszélt. Mint mondta a  hívõk erõs közössége a települést, és végsõ soron a nemzet egészét szolgálja, és ifj. Detre János hitelesen végzi, mind a lelkipásztori, mind a közösségépítõ munkát.

Kálváriabúcsú Kemencén

Share Button

A kemencei Kálváriabúcsún, amelyet hagyományosan július hónap elsõ vasárnapján tartanak a Kisboldogasszony templom kertjében, mesejátékkal, népdalkórussal és gulyáslevessel várták a vendégeket. A programon a felvidéki és erdélyi vendégeken kívül részt vett Harrach Péter a körzet parlamenti képviselõje, akit elkísért felesége Csilla asszony is.

Kálváriabúcsú Kemencén Kálváriabúcsú Kemencén
Kálváriabúcsú Kemencén Kálváriabúcsú Kemencén

 

Gõzgombóc fesztivál Zebegényben

Share Button
Gõzgombóc fesztivál Zebegényben Gõzgombóc fesztivál Zebegényben

 

Harrach a családképrõl beszélt a parlamentben

Share Button

Harrach Péter napirend elõtti felszólalásában elmondta, az Országgyûlés mozgalmas félévet zárt, egységes szemlélet, biztos és hiteles ember- és társadalomkép alapján végezték a törvényalkotó munkát. Az egyik legfontosabb elfogadott jogszabálynak az új polgári törvénykönyvet (Ptk.) nevezte. Ennek kapcsán kitért arra, hogy a Ptk. esetében sokaknak – az ombudsmannak és az Alkotmánybíróságnak is – a családkép jelentett problémát. -A hétvégi "melegfelvonulás" kapcsán érdemes errõl a képrõl beszélni. Ezt a problémát, mint a magánélet területén hozott szabad döntést tiszteletben tartjuk, de nem kívánunk egy olyan, minket homofóbiával vádoló, valójában heterofób törekvésnek az elismerõjévé lenni, mely egy ideológiai alapon álló kérdést visz az utcára" – fogalmazott, megerõsítve, a családot egy férfi és egy nõ tartós és kizárólagos kapcsolatára épülõ, gyermeket nevelõ közösségének tartják.

Harrach a családképrõl beszélt a parlamentben

Forrás : MTI/ kdnp


40. lap a 105 oldalból « Első...102030...36373839404142434445...607080...Utolsó »