Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára emlékeztek Veresegyházon

Share Button
Veresegyházon ünnepi megemlékezést tartott a Fidesz és KDNP helyi szervezete az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából. A rendezvényt Harrach Péter a körzet képviselõje nyitotta meg.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára emlékeztek Veresegyházon 
 
<--more-->
-Az 1956-os eseményekre emlékezve nem a gyász, hanem a remény ébred bennünk. A forradalom örömteli pillanataiban az emberek teleszívták a tüdejüket a szabadság tiszta levegõjével. Egyszerre harcoltak a külsõ és belsõ elnyomás ellen. Talán nem túlzás azt mondani, hogy ez ma is így van. A szabadságharc folyamatos történelmünkben. Ma is küzdelmet vívunk a pénzvilág okozta eladósodottság ellen, és azon eszmék ellen, amelyek Európában és Magyarországon is devalválni próbálják a hagyományos értékeket és hitelteleníteni a normákat, amelyek összetartják a közösségeket, és a nemzetet. Mi azok nyomdokaiba lépünk, akik 1956-ban is ezeket az értékeket képviselték, és fejet hajtunk a hõsök elõtt. – mondta el Harrach Péter.

Ezt követõen Dr. Bõzsöny Ferenc a Magyar Rádió legendás bemondója beszélt a forradalom napjairól, mindarról, aminek akkor szemtanúja volt. Hangsúlyozta, hogy soha nem mesél olyan eseményekrõl, amelyekrõl nincs hiteles információja.

A megemlékezést Tolcsvay Béla zenés mûsora zárta.

Brockhauser Edit

Felelõs párkapcsolatról szóló ismeretek oktatását a középiskolába

Share Button
Harrach Péter szerint a középiskolai oktatásban már mindenképpen meg kell jelennie a felelõs párkapcsolatról és a családi életrõl szóló ismereteknek; ezt a készülõ köznevelési törvényben is rögzítené. A KDNP frakcióvezetõje elmondta, hogy a családi példa sok esetben már nem tudja betölteni a szerepét, viszont ha a házasodási és a gyermekvállalási kedv a mostani szinten áll be, és a válások magas száma is megmarad, akkor a század végére mûködésképtelenné válik az ország.
<--more-->
A kisebbik kormánypárt frakcióvezetõje elmondta, hogy van olyan forgatókönyv, amely szerint, ha a termékenységi arányszám megmarad a jelenlegi szinten, akkor az ország lakossága a század végére 5,2 millióra csökken, aminek egy része bevándorló lesz, és mintegy 36 százalék lehet majd a hatvanöt év felettiek aránya.

Ha tehát a házasodási és a gyermekvállalási kedv a mostani szinten beáll, és a válások magas száma is megmarad, akkor a század végére mûködésképtelenné válik az ország – figyelmeztetett a KDNP-s politikus, hozzátéve: az inaktívak száma olyan magas lesz, hogy sem a gazdaságot, sem a társadalombiztosítási rendszert nem lehet majd fenntartani.

A kereszténydemokrata politikus megjegyezte: fontos, hogy a gyermekvállalási kedv erõsödjön, ez pedig összefügg a házasság intézményével, amely a legtermékenyebb párkapcsolati életforma.

Fontos, hogy a felelõs párkapcsolatról, a családi életrõl szóló ismeretek megjelenjenek a középfokú oktatásban – emelte ki, hozzátéve: a családi példa sok esetben ezt a szerepet már nem tudja betölteni. Harrach Péter az ismeretek megjelenítését a készülõ köznevelési törvényben is rögzítené.

A kereszténydemokrata politikus a kimunkálás alatt álló törvény kapcsán kitért arra is, hogy a kisiskolák védelme érdekében szeretné, ha a jogszabályban az szerepelne, hogy elegendõ felsõ tagozat indításához egy osztály is.

Jelenleg az az elképzelés, hogy felsõ tagozat ott lenne, ahol két párhuzamos osztály van.

kdnp.hu
Forrás: MTI

A KDNP elutasítja a kvótarendszert

Share Button
A Kereszténydemokrata Néppárt elutasítja a nõi kvótarendszert, azt diszkriminatívnak tartja – jelentette ki sajtótájékoztatóján Harrach Péter, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetõje, aki szerint a nõi kvóta nem más, mint „az ultrafeminizmus vadhajtása, torzszülöttje”. A kvótarendszer ugyanis nem a rátermettséget szabja a mandátum feltételéül, hanem a nemi hovatartozást – mondta a kereszténydemokrata politikus, hozzátéve: fontosnak tartják, hogy a nõk a közéletben megfelelõ szerepet kapjanak.
<--more-->
Harrach Péter álláspontja szerint a közletben a nõk nagyobb részvételi arányához két út vezet: az egyik, amelyik a természetes fejlõdésnek ad lehetõséget, a másik az erõltetett kvótarendszer. Ez utóbbit a KDNP semmiképpen sem tudja támogatni – fûzte hozzá.

Harrach Péter úgy fogalmazott, az ultrafeminizmus a nõk szempontjából „a legkártékonyabb eszmeiség”, amely azt mondja, hogy a nõ elsõsorban a hivatásának él, és nem beszél a legfontosabb célról, a legnagyobb örömet jelentõ feladatról, az anyaságról, és arról, hogy a nõ családban, és a hivatását megkeresve jelenjen meg a társadalomban.   

Az LMP-s Ertsey Katalin szerdai felvetésérõl, miszerint ha nem fogadja el a parlament a nõi kvótát, a Fidesznek – egy egészséges versengést elindítva – legalább 35 százalékban kellene nõi jelölteket szerepeltetni a listáján a következõ választásokon, azt mondta: minden párt annyi jelöltet indítson, ahány jelölt a párton belül arra alkalmas. Ha ez nõi jelölt, akkor nõt, ha férfi, akkor férfit – fogalmazott azt MTI kérdésére, megerõsítve, hogy az elsõdleges szempontnak a rátermettségnek kell lennie.  

„Mint ahogy azt sem határozzuk meg, hogy hány orvos vagy jogász legyen a jelöltek között, ugyanúgy nem határozzuk meg azt sem, hány nõ vagy férfi legyen” – fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.  

Csontos Szandra, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség képviseletében azt mondta, hogy a nõknek és a férfiaknak egyaránt megvan a társadalomban betöltött természetes szerepük, és ebben a család és a munka egyaránt megjelenik. Kitért arra, hogy a szervezetben a nõk 40 százalékos arányban képviseltetik magukat, és hozzátette: a nõi politikai szerepvállalás nem áll szemben a nõi tradicionális szerepekkel. Egy jól mûködõ politikai közösségben a szerepvállalás nem lehet kor és nem függvénye – mutatott rá.

kdnp.hu
Forrás: MTI

Emlékünnep a 100 éves rádi evangélikus templomban

Share Button
A rádi evangélikus templom felszentelésének centenáriumára megújult, amelyhez a Váci Evangélikus Egyházközség uniós pályázaton nyerte el a szükséges pénzügyi fedezetet. A hálaadó ünnepi istentiszteletet Dr.Fabiny Tamás püspök tartotta. A templomfelújításról ifj. Detre Tamás lelkész beszélt az ünnepélyes közgyûlésen. Harrach Péter körzeti képviselõ meghívott vendégként arról szólt, hogy a templomon kívül, miként gyakorolhatják a hívõk a keresztény társadalmi felelõsséget.
Emlékünnep a 100 éves rádi evangélikus templomban

Szent Erzsébet súlyemelõkupa

Share Button
Veresegyházon húszéves hagyománya van a Takács István, egykori
súlyemelõbajnok által szervezett Szent Erzsébet súlyemelõkupának. A
mesteredzõ képletesen egy gyõzelmi kupával köszönte meg Harrach Péter
képviselõnek, hogy támogatja a sportágat, és fõvédnöke a versenynek.
Szent Erzsébet súlyemelõkupa

Családakadémia

Share Button
“Családdal a jövõért” címmel konferenciát tartottak a Szent Keresztrõl nevezett Dél-Budai Espereskerület Albertfalvai Szent Mihály plébánia szervezésében, a Don Bosco Katolikus Általános Iskolában. A rendezvényen egyházi személyiségek, nevelési szakemberek, és közszereplõk mondták el gondolataikat.
 
Családakadémia
 
Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõjeként, a magyar kormány családpolitikájáról beszélt elõadásában.

Új Társadalom Szalon

Share Button
Új Társadalom Szalon

Könyvbemutató

Share Button
Keresztény közéleti személyiségek a XX. században címmel, a Kairosz Kiadó gondozásában, és az MKDSZ támogatásával megjelent kötetet mutatták be a Fókusz Könyváruházban. A rendezvényt Harrach Péter, az MKDSZ elnöke nyitotta meg.
Könyvbemutató
<--more-->
A politikus hangsúlyozta, hogy a kötet fontos, példaértékû kiadvány, mert a keresztény értékrendet és felelõsséget mutatja be, olyan emberek életrajzán keresztül, akik a nehéz történelmi idõszakokban a hitükért, és az egyházért a szabadságukat, az életüket adták. Voltak köztük olyanok, akik a mozgalmakban, és olyanok, akik a politika színpadán képviselték a keresztény társadalmi felelõsséget. Hozzátette, példát kell vennünk ezekrõl az emberekrõl, és az elvi szempontokat épp olyan komolyan követnünk, hiszen könnyen elkényelmesedünk. Szembekerülünk a politikai realitással, a gazdasági kényszerrel, és el kell döntenünk, hogyan egyensúlyozzunk a keskeny úton az elvek, illetve a kényszerek között. Kereszténydemokrata politikusként ma a társadalmi tudat formálásával vállaljuk a keresztény értékrend megõrzését a divatos irányzatokkal szemben.

A könyvet Földesi Margit és Szerencsés Károly történészek a kötet szerkesztõi mutatták be.

Brockhauser

A társadalomnak el kell ismernie a gyermekvállalást

Share Button
A gyermeket nevelõk munkaerõ-piaci védelmét és a családokat megilletõ kedvezményrendszer rögzítését emelte ki a készülõ családvédelmi törvénybõl Harrach Péter a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége nyolcadik kongresszusán a Parlamentben. A KDNP alelnöke azt mondta, a társadalomnak el kell ismernie a gyermekvállalást. Ennek pontos részleteit nem a sarkalatos törvény rendezi majd, hanem a nyugdíjtörvényben jelenik meg.
 
A társadalomnak el kell ismernie a gyermekvállalást 
 
<--more-->
Harrach Péter szavaiból kiderült, hogy a személyi jövedelemadó irányíthatósága a nyugdíjak kiegészítésére az egyszázalékos felajánlás mintájára nem járható út, mert sokan nem fizetnek személyi jövedelemadót, például a gyermekek utáni adókedvezmény miatt. Harrach az alaptörvénnyel összhangban szólt a házasság és a család intézményének védelmérõl, a gyermekvállalás valamiféle „jutalmazásáról is”.

Mint mondta, a cél „a gyermekekért és nem a gyermekekbõl élõk” támogatása, a gyermeket nevelõ nõk foglalkoztatási esélyeinek javítása, és a válások számának csökkentése. Kitért arra, hogy 2010-ben kilencvenezer volt a gyermekszületések száma, és a népesség 10 millió alá csökkent. 2011-ben az év elsõ hét hónapjában 50 ezer gyermek született, ez hat százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az újszülöttek 40 százaléka pedig házasságon kívül született. Problémát jelent az is, hogy a szülõképes nõk egyre késõbb vállalják az elsõ gyermeküket, és magas a válások aránya.

Utalva az ENSZ tavaszi demográfiai elõrejelzésére azt mondta, hogy az „átlagos forgatókönyv” szerint a század végére Magyarország lakossága 8,5 millió lesz, ebbõl 1,9 millió a bevándorló, és az idõsek részaránya jelentõsen nõ. Ha a jelenlegi termékenységi arányszám megmarad 1,3-on, akkor 5,2 millió lesz az ország lakossága, és a 65 év felettiek aránya eléri a 36 százalékot. Ez azt jelenti, hogy Magyarország nyugdíjrendszere fenntarthatatlan lesz, gazdasága mûködésképtelenné válhat – figyelmeztetett a kereszténydemokrata politikus.

Harrach Péter álláspontja szerint a termékenységi arányszám akkor növekedhetne, ha az elhalasztott gyermekvállalások mégis megtörténnének, vagy bekövetkezne egyfajta „kulturális mutáció”, vagyis a közgondolkodást a családról, a gyermekekrõl és a nemzetrõl sikerülne megváltoztatni.

kdnp.hu
Forrás: MTI

Az aradi vértanúkra emlékeztek a Batthyány mauzóleumnál

Share Button
Az aradi vértanúkra emlékeztek a Batthyány mauzóleumnál