Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Tájékoztató a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésének döntéseirõl

Share Button

Harrach Péter Tésán

Share Button

Harrach Péter a körzete legkisebb településén Tésán járt, ahol Bérci Albertné polgármesterasszony tájékoztatta a legsürgetõbb problémákról. A képviselõ a pályázatokkal és normatívákkal kapcsolatos ügyekben rövidtávon ígért segítséget. A településre vezetõ nagyon rossz állapotú út helyzetérõl is szó esett, amelynek kapcsán elhangzott, hogy egy új nyomvonalú, rövidebb bekötõút építésérõl is gondolkodnak a szakemberek.

Harrach Péter Tésán Harrach Péter Tésán

 

Istentelen és embertelen hatalom nem kerülhet az ország élére

Share Button

A közösségek összefogásának erejérõl beszélt Harrach Péter vasárnap Kismaroson, a málenkij robotra elhurcoltak emlékére tartott ünnepi misét követõen. A KDNP frakcióvezetõje, a térség országgyûlési képviselõje kijelentette azt is, hogy istentelen és embertelen hatalom nem kerülhet az ország élére. Mint mondta: a két õrült eszme egyikének, a kommunizmusnak a fõ bûne az emberi szabadság lábbal tiprása volt, ami életeket is követelt.

Istentelen és embertelen hatalom nem kerülhet az ország élére


<--more-->
Az 1945. január 2-án Nagymarosról, Kismarosról, Zebegénybõl és a környék más településeirõl kényszermunkára vitt emberekrõl megemlékezve a politikus azt mondta: a két õrült eszme egyikének, a kommunizmusnak a fõ bûne az emberi szabadság lábbal tiprása volt, ami életeket is követelt. Istentelen és embertelen politikai hatalom nem kerülhet az ország élére – jelentette ki a KDNP alelnöke.  

A nemrég felújított, és most zsúfolásig megtelt kismarosi római katolikus templomban – ahol Beer Miklós megyés püspök celebrált hálaadó misét – Harrach Péter nemcsak a Nagymarosról, Kismarosról és Zebegénybõl málenkij robotra hurcolt 604 emberrõl, hanem hozzátartozóikról is szólt.  

A kényszermunkán tengõdõk „soha nem feledkeztek meg arról, hogy egy közösség tagjaiként vannak ott (…), így nem csupán saját túlélésükért tettek, hanem társaikat is segítették” – emelte ki. Magatartásuk azt üzeni a mának, a hazatért keveseknek, illetve hozzátartozóiknak és minden családnak: egymás felé kell fordulnunk – mondta a kereszténydemokrata politikus.    Az itteniek összetartozása a nemzet egészéhez való tartozást is jelképezi – nyomatékosította Harrach Péter. Hozzátette: ez az összetartozás adhat mindenkor erõt a nehéz helyzetek túléléséhez is.  

A családok ezreinek életét megnyomorító internálás helyi történéseirõl a kétezres Pest megyei község lakosainak nevében Poldauf Gábor (független) polgármester beszélt. Mint mondta, Kismaroson az is elég volt az elhurcoláshoz, hogy valakinek német hangzású neve legyen. Az összegyûjtöttekkel csupán annyit közöltek: rövid idõre útjavításra viszik õket, miközben azt sem engedték meg nekik, hogy rendesen felöltözzenek. A késõbb élve hazatérõk nem beszélhettek a velük történtekrõl, ezért is fontos most, közel 70 év múltán a közös megemlékezés.  

Az igazságtalanságot nem gyógyíthatja meg az idõ, de emlékezni muszáj – hangsúlyozta a polgármester.  

A vasárnapi kegyeleti program a Kismaros egykori gyûjtõhelyén lévõ emléktábla megkoszorúzásával zárult.  

A málenkij robot a második világháború utáni szovjetunióbeli kényszermunka elnevezése. Romeltakarításra való hivatkozással fegyveres szovjet katonák a nyílt utcáról gyûjtöttek és vittek el magyar civileket, elsõsorban német nevû, 17 és 45 év közötti férfiakat, valamint 18-30 éves nõket. Összesen több mint 130 ezer embert hurcoltak el kemény fizikai munkára, szovjet iparvidékekre, legalább egyharmaduk odaveszett.

kdnp.hu
Forrás: MTI

Az ország elemi érdeke, hogy a jelenlegi kormány folytassa munkáját

Share Button

Az ország elemi érdeke, hogy folytatódjon a 2010-ben elkezdõdött folyamat, és a jelenlegi kormányzat tovább tudja végezni munkáját – jelentette ki Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetõje sajtótájékoztatóján. A KDNP alelnöke nagyon fontosnak nevezte a szolidaritás érvényesülését. Kifejtette: a KDNP a családok pártja, emlékeztetett rá, hogy a devizahiteleseknél mintegy 350 ezer családot sikerült a hitelcsapdából kihozni.

Az ország elemi érdeke, hogy a jelenlegi kormány folytassa munkáját


<--more-->
A KDNP alelnöke hangsúlyozta. átállították a váltókat, új pályán van az ország, és most be kell járatni ezt az új pályát. Ez lenne a feladata a következõ ciklusnak, ezért a 2014-es választásnak nagy a tétje az ország szempontjából.  

A kereszténydemokrata politikus kijelentette: személy szerint: õ optimista. „Helyünkön vagyunk, teljesítjük a feladatunkat, és az eredmény már nem a mi aggodalmunktól függ” – jegyezte meg, hozzáfûzve: hónapok óta jól alakulnak a makrogazdasági adatok, a GPD, a foglakoztatási, és az inflációs adatok, ami indokolja az optimizmust, amivel 2014-re tekintenek.  

Harrach Péter az elmúlt éveket értékelve azt mondta: sikerült eltávolodni a szakadék szélérõl, és ebben a bankadó és a multinacionális cégek megadóztatása jelentette a legnagyobb segítséget. Az Európai Unióra térve rámutatott: a kormány és a KDNP is az alapító atyák értékrendjét vallja, ez pedig Európával alkalmi konfliktust eredményezett. Európa ugyanis identitásválsággal küzd és az értékek válságát éli meg.   

A frakcióvezetõ nagyon fontosnak nevezte a szolidaritás érvényesülését. Kifejtette: a KDNP a családok pártja, emlékeztetett rá, hogy a devizahiteleseknél mintegy 350 ezer családot sikerült a hitelcsapdából kihozni. Ez a folyamat még nem ért véget, s igyekeznek a magas rezsiköltségeken is tovább faragni; a következõ feladat a rezsicsökkentés bebetonozása.   

Átalakították a nagy rendszereket is – mondta, hozzátéve: általában sikerült egy rendezett világot teremteni.   

A Kúria jogegységi döntését úgy értékelte: ez arról szól, hogy jogalkotási eszközökkel kell megoldást keresni a devizahitelesek ügyében.   

Nagy jelentõségûnek nevezte továbbá az eszközkezelõ mûködését, amely a legnehezebb helyzetûeken segített.   

Az Együtt-PM és a Demokratikus Koalíció választási együttmûködésére vonatkozó kérdésre Harrach Péter úgy válaszolt: az ellenzék nehéz helyzetben van, hiszen az egységes és jól mûködõ jobbközép szövetségi rendszerrel ellentétben szétdarabolt, és egyéni ambíciók által fûtött képviselõkbõl áll. Az együttmûködés benne volt a levegõben, erre számítani lehetett – jegyezte meg, hozzátéve: ha valóban meglenne a baloldali értékrendet valló elkötelezettség, akkor ez eleve nem lett volna kérdés. Az az alapvetõ kérdés, hogy a baloldal fel tud-e mutatni egy hiteles és az ország gondjaira figyelõ, és nem a saját érvényesülésüket szem elõtt tartó politikusi gárdát és programot – jelentette ki, jelezve: õ egyiket sem látja, program és valódi kérdésekre adott válaszok helyett egy negatív kampányban megnyilvánuló gyalázkodást lát.  

A kormánypártok választási stratégiája nem változik, az értékek és teljesítmények felmutatása az elsõdleges szempont – közölte, megjegyezve: ugyanakkor választ kell adni a baloldali rágalmakra is.

kdnp.hu
Forrás: MTI
 

Díszpolgárrá avatták Szokolyán Harrach Pétert

Share Button

Szokolyán, a falu hagyományos karácsonyi ünnepsége keretében, Harrach Pétert a körzet parlamenti képviselõjét díszpolgárrá avatták. A politikus megtisztelõnek nevezte az elismerést. Köszöntõjében kiemelte, azon igyekszik, hogy a körzete 32 településének érdekét sikeresen képviselje a parlamentben, és megoldást találjon a felmerülõ problémákra.

Díszpolgárrá avatták Szokolyán Harrach Pétert Díszpolgárrá avatták Szokolyán Harrach Pétert

 

A KDNP Pest megyei szervezetének hagyományos karácsonyi ünnepsége Budaörsön

Share Button

Harrach Péter a KDNP Pest megyei szervezetének elnöke köszöntõjében az advent, és az ünnep legfontosabb üzenetérõl szólt.

A KDNP Pest megyei szervezetének hagyományos karácsonyi ünnepsége Budaörsön A KDNP Pest megyei szervezetének hagyományos karácsonyi ünnepsége Budaörsön

 

Bemutatkoztak a kereszténydemokrata jelöltek

Share Button

Bemutatkoztak a jövõ évi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP színeiben induló kereszténydemokrata képviselõjelöltek a Parlamentben. A kisebbik kormánypárt kilenc, jelenleg is országgyûlési képviselõje méreti meg magát a frakciószövetség jelöltjeként tavasszal. Harrach Péter a Magyar Távirati Iroda kérdésére elmondta: a listáról még nem született döntés, de arra kaptak ígéretet, hogy a jelenlegi arányokat tartani tudják.

Bemutatkoztak a kereszténydemokrata jelöltek


<--more-->
A mostani 37 KDNP-s képviselõ a 386 tagú parlamentben 10 százalékos arányt képvisel. Reményeik szerint a 199-re csökkentett létszámú parlamentben húszfõs frakció alakulhat. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy a mostanihoz hasonló összetételû legyen az Országgyûlés – jelezte Harrach Péter. Hozzátette: ha ennél gyengébb eredmény születik, akkor a KDNP-frakció is kisebb lehet.

A sajtótájékoztatón a képviselõjelöltek egyenként is bemutatkoztak. Harrach Péter azt mondta, szeretnék, ha a nyilvánosság is megismerné a következõ ciklus, „biztosan bejutó kereszténydemokrata képviselõit”.

Aradszki András – aki Pest megye 1. számú választókerületének egyéni jelöltje lesz – kiemelte: a 2010-ben célul kitûzött munkát elvégezték, és ezt reményei szerint ebben a dinamikusan fejlõdõ választókerületben értékelni fogják az emberek. Példaként említette Érdet és Tárnokot, ahol fokozottan figyelni kell, hogy körzetben lakók életkörülményei javuljanak, és érezzék a megkezdett gazdasági fejlesztések eredményeit.
http://kdnp.hu/kdnp/parlamenti-frakcio/aradszki-andras

Firtl Mátyás, aki Gyõr-Moson-Sopron megye 4.számú választókerületében indul, megköszönte, hogy a választópolgárok eddig háromszor juttatták a parlamentbe. Azt kérte, hogy a tavaszi választáson is adjanak neki bizalmat, s azt ígérte, hogy „Orbán Viktor kormányfõ értékmegõrzõ politikáját folytatják majd Magyarország újjáépítése érdekében”.
http://kdnp.hu/kdnp/parlamenti-frakcio/firtl-matyas

Földi László Pest megye 12. számú választókerületében, Cegléden méreti meg magát. A kereszténydemokrata politikus azt mondta: minden politikával foglalkozó képviselõt annak kell vezérelnie, hogy tegyen a választópolgárokért, és az ország egész népéért. Bízik benne, hogy 2014-20-as uniós költségvetésébõl Pest megye ezen része megfelelõképpen részesül majd.
http://kdnp.hu/kdnp/parlamenti-frakcio/foeldi-laszlo

Hargitai János, aki Baranya 3.számú választókerületének jelöltjeként, Mohácson indul, jelezte: választókerülete Villány és Mágocs térségével bõvül, s szeretné ezt a nagyobb területet többször megjeleníteni a parlamentben.
http://kdnp.hu/kdnp/parlamenti-frakcio/hargitai-janos

Harrach Péter, Pest megye 4.számú választókerületének jelöltje, aki 15 éve országgyûlési képviselõ úgy fogalmazott: hálás a választóknak, hogy négyszer adtak neki mandátumot. Ezt, mint mondta,  arra tudta felhasználni, hogy országos ügyekben nemzeti érdekeket képviseljen és helyi ügyekben azoknak a településeknek és polgáraiknak az érdekeit, akik megválasztották, és azokét is, akik nem rá szavaztak. Ötödik alkalommal is ugyanezt fogja tenni – jelezte.
http://kdnp.hu/kdnp/parlamenti-frakcio/harrach-peter

Móring József Attila Somogy megye 3.számú választókerületében indul, bemutatkozásán kiemelte: a dél-nyugat Balaton és „Somogyország” észak-nyugati csücskének 72 települését kívánja képviselni. Gyógypedagógusként különös figyelmet szeretne fordítani az elesett emberek problémáinak megoldására – mondta.
http://kdnp.hu/kdnp/parlamenti-frakcio/moring-jozsef-attila

Seszták Miklós, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3. számú választókerületében Kisvárdán indul, rámutatott: az ország egyik legkeletibb választókerületének jelöltje. Itt a hétköznapok megéléséhez is csoda kell, és azért, hogy ezek sikeresek legyenek jó csapatra és összefogásra van szükség – hangzott el. Szavai szerint 2010-ben elkezdtek egy munkát és ezt az összefogás erejében bízva folytatni szeretnék.  
http://kdnp.hu/kdnp/parlamenti-frakcio/sesztak-miklos

Simicskó István, aki a fõváros 2.számú választókerületének (XI. kerület) egyéni jelöltje az emberek iránti szolgálatot emelte ki életük jobbítása érdekében. Reméli, hogy a jövõben is élvezheti az újbudaiak bizalmát – mondta.
http://kdnp.hu/kdnp/parlamenti-frakcio/simicsko-istvan

Szászfalvi László, Somogy megye 2. számú választókerületének jelöltje kiemelte: a KDNP az egész országot lefedi. A kormánypárti politikus megköszönte a somogyi választók eddigi támogatását, és hozzátette: az a célja, hogy továbbra is õket, 77 település lakóit képviselje és szolgálja az Országgyûlésben. Azt is célként jelölte meg, hogy a Dráva mentének kulturális, sport és spirituális fejlõdését segítse, szolgája a horvát-magyar együttmûködést a határ mentén.
http://kdnp.hu/kdnp/parlamenti-frakcio/szaszfalvi-laszlo

kdnp.hu
Forrás: MTI

Fõvárosi gyermekotthont ajándékozott meg a KDNP-frakció

Share Button

A Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõi által felajánlott karácsonyi adományokat adott át Harrach Péter a fõváros II. kerületében található Cseppkõ gyermekotthon lakóinak. A kormánypárti frakcióvezetõ által átadott adománycsomagban – az intézmény kérésének megfelelõen – étkészletek és evõeszközök mellett készségfejlesztõ játékok, írószerek, társasjátékok és édességek voltak.

Fõvárosi gyermekotthont ajándékozott meg a KDNP-frakció


<--more-->
A KDNP azért választotta a gyermekotthont, mert a családok pártjaként figyelemmel kíséri a családjukat vesztett gyermekek sorsát, és nagyra értékeli azokat az intézményeket, amelyek igyekeznek pótolni a családtagok hiányát – közölte a kisebbik kormánypárt az MTI-vel.

Budapest Fõváros Önkormányzatának Cseppkõ Gyermekotthona az intézet honlapja szerint a gyermekvédelem rendszerében a helyettesítõ védelem biztosítására szolgáló intézmény, amely otthont nyújtó ellátást biztosít a szakellátáson belül. Legfõbb céljuk, hogy amíg a gyermek bármely okból otthont nyújtó ellátásra jogosult, azaz nem él vér szerinti családjában, családi nevelést pótló gondozást és nevelést kapjon.

A megajándékozott otthonrészleg négy csoportból áll – csoportonként 10-10 gyermekkel és 5-5 felnõttel. A csoport „örökös” tagja még az otthonvezetõ, a családgondozó és pszichológus is.

A gyerekek 18 éves korukig maradhatnak az otthonban, utána igényelhetik, kérhetik az utógondozói ellátást. Az otthonon belül óvoda mûködik, általános iskolába, szakmunkásképzõbe és gimnáziumba már a város más-más kerületi intézményébe járnak a gyerekek.

Forrás: MTI

Adventi gyertyagyújtás Szõdligeten

Share Button

Harrach Péter gyújtotta meg a szõdligeti katolikus templom elõtt álló adventi koszorún a második gyertyát. Az ünnepséggel egybekötött gyertyagyújtást a Szõdligetiek Baráti Köre szervezte. A politikus elõzõleg megtekintette a katolikus plébánián kiállított Mézeskalácsfalu kiállítást, és jótékonysági vásárt, amelyre nem csak helyi mesterek, hanem erdélyi testvértelepülések is elküldték adventi alkotásaikat.

Adventi gyertyagyújtás Szõdligeten Adventi gyertyagyújtás Szõdligeten


<--more-->
Harrach Péter a szõdligeti katolikus templom elõtt tartott rendezvényen elmondta, advent az egyén készülõdése, várakozása, de egyben a közösségé is, hiszen az ünnepet családban, egyházi közösségekben, és a nemzet egészében is megéljük. Amikor magunkba tekintünk, és rendezzük gondolatainkat, igyekszünk rendet tenni a minket körülvevõ világban is. Erre a rendre a keresztényi, vagy nevezzük egyszerûen normális, értékrend megtartására ma nagy szükség van, nem csak Magyarországon, de egész Európában.

Penci iskolások Miklós napján látogattak a parlamentbe, ahol Harrach Péter képviselõ nevében mikuláscsomaggal fogadták õket

Share Button

Penci iskolások Miklós napján látogattak a parlamentbe, ahol Harrach Péter képviselõ nevében mikuláscsomaggal fogadták õket