Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Málnafesztivál Püspökszilágyon

Share Button

A málnafesztiválra kilátogatott Harrach Péter a körzet parlamenti képviselõje, és felesége Csilla asszony. A színes programok mellett átadásra került egy új energiatakarékos fûtési rendszer, melyet pályázati forrásból valósítottak meg. Az aprítékkal mûködõ speciális kazán, az önkormányzat, és szolgáltatóház épületét fogja fûteni.

Málnafesztivál Püspökszilágyon Málnafesztivál Püspökszilágyon
Málnafesztivál Püspökszilágyon Málnafesztivál Püspökszilágyon

 

Széchenyi Programiroda nyílt Vácon

Share Button

Harrach Péter is részt vett Vácon a Széchenyi Programiroda megnyitóján. Az iroda segítséget nyújt a pályázatok, és fejlesztési pénzek elérésében a környékbeli vállalkozások, önkormányzatok és civilszervezetek részére.

Széchenyi Programiroda nyílt Vácon


<--more-->
Tájékoztatást ad a 2014-tõl induló Európai Uniós pályázati ciklusban nyíló lehetõségekrõl, ugyanakkor várja az érdeklõdõk javaslatait is. Harrach Péter kifejtette, a város és körzet számára is fontos, hogy minél több fejlesztési lehetõséghez jusson, ezért azt kéri legyenek aktívak, és éljenek a lehetõségekkel. Mint elmondta több üzenete is van a programiroda megnyitásának, egyrészt  emberi hiszen megvalósul a humán segítség, másrészt gazdasági mert hatékony tanácsadást nyújt, harmadrészt környezeti, hiszen sok programmal együtt jár az energiatakarékosság és környezetvédelem, továbbá fontos a város számára is, amely turisztikai, kulturális fejlõdést, illetve a munkahelyek kibõvítését tûzte ki célul. Fördõs Attila polgármester hozzátette, a pályázatok sikeres elérésében elsõ az információszerzés, és ehhez nyújt segítséget az iroda, amely a várostól is minden támogatást megkap.

Brockhauser Edit

Semmelweis nap Vácon

Share Button

Vácon a Semmelweis egészségügyi nap keretében megtartott ünnepségen lezárásra került a Jávorszky Ödön kórház felújítását megvalósító projekt. A több mint másfél milliárd forintos Európai Uniós pályázati pénzbõl átépítettek 10 ezer négyzetméter épületrészt, megújult 426 betegágy, valamint sor került orvosi és diagnosztikai eszközök cseréjére. Az ünnepségen, amelyen részt vett Harrach Péter parlamenti képviselõ is, kitüntették a kórház több munkatársát.

Semmelweis nap Vácon

B.E.

Diplomaosztó

Share Button

Harrach Péter évrõl- évre részt vesz a Váci Apor VIlmos Katolikus Fõiskola Diplomaosztó Ünnepségén a váci dómban.

Diplomaosztó

Kisnémedi fesztivál és útátadás

Share Button

Harrach Péter képviselõ is részt vett Kisnémediben a nyugdíjas klubok kórusfesztiválján, majd ezt követõen Edelman György, és a környék falvainak polgármesterei társaságában felavatta Kisnémedi felújított fõutcáját.

Kisnémedi fesztivál és útátadás Kisnémedi fesztivál és útátadás

 

Tovább bõvül a családok támogatása

Share Button

Ha az egyházi törvény eredeti változata valósult volna meg, akkor az jóval kevesebb gonddal járt volna. A Ház elé kerül a családok csõdvédelmérõl és az adókedvezményük kiterjesztésérõl szóló KDNP-s javaslat – jelentette ki Harrach Péter a Magyar Hírlapnak adott interjújában. Ezzel további harminchatmilliárd forint maradna a háztartásoknál – tette hozzá. Eddig az alacsony jövedelmûek nem tudták teljesen kihasználni a lehetõségeket, 112 milliárd forintot „bennhagytak” az államkasszában.

Tovább bõvül a családok támogatása


<--more-->
Harrach Péter a javaslatról szólva elmondta: az elmúlt évtizedekben nagy változáson ment keresztül a társadalom, csökkent a gyermekvállalási hajlandóság, kevesebben alapítanak családot, s ez nagyban befolyásolja hazánk jövõjét. Életmódváltás zajlik, amelyre egyre inkább jellemzõ az elkötelezõdéstõl, az áldozatvállalástól való tartózkodás, valamint a karrierépítés elõtérbe helyezése. A meglévõ családokat ezért különösképp is meg kell erõsíteni, s itt jutunk el az eladósodottság problémájához. Az árfolyamgát és a végtörlesztés is ezt a célt szolgálta. Ugyanakkor elõfordul, hogy az egyébként rendelkezésre álló források felhasználása jelent gondot. A családi csõdvédelem intézménye ilyen esetben tud segítséget nyújtani, egy családi csõdbiztos személyén keresztül, aki képes megoldani a különbözõ tartozások átütemezésével, a pénzintézettel való kapcsolattartással, illetve egyéb lehetõségek biztosításával a csõdhelyzetbõl való kikeveredést. Ezt egészíti ki – ha az érintettek együttmûködnek – bizonyos idõ után az adósság elengedése – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.

Kijelentette legkésõbb a jövõ évi költségvetés tervezésekor, valószínûleg még a nyár folyamán a Ház elõtt lesz az indítvány. A normaszöveg már készen van, de a gazdasági és a közigazgatási tárca még egyeztet.

A családi adókedvezmény kiterjesztésérõl szólva kifejtette:  még a nyáron ez az elképzelés is a parlament elé kerül. A 2011-es adatok szerint a gyermeket nevelõ családok mintegy száznyolcvanmilliárd forintnyi kedvezményt vettek igénybe, de az alacsony jövedelmûek nem tudták teljesen kihasználni a lehetõségeket, száztizenkétmilliárdot „bennhagytak” az államkasszában. Ennek egy részét adná oda nekik a javaslatunk, mégpedig úgy, hogy a munkavállalói tb-járulék egy részébõl, a nyugdíjjárulékból is leírhatnák a szülõk a kedvezményt. Ez konkrétan a fizetés tíz százalékát jelenti, s a jövõ évet tekintve ezzel további harminchatmilliárdnyi, gyermekek után járó adókedvezmény maradna a háztartásoknál. Emlékezetes, három gyermek után már havi kilencvenkilencezer forintról van szó, egyelõre az szja esetében. Fontos, hogy a családok helyzete változzon, de az is, hogy maga a család intézménye megerõsödjön. A KDNP ezért tartja fontosnak az anyagi biztonságuk növelését, a közgondolkodás formálásával is óvni szeretnék ezt az alapvetõ közösségi formát.

Mint mondta: természetesen tudják, ez elsõsorban a civilszervezetek és az egyházak feladata. De az államnak is vannak eszközei. Hozzátette: személyesen is tapasztalta választókerületében, például a galgagyörki iskolában, mekkora élményt jelentett a hátrányos helyzetû diákoknak, hogy az Erzsébet-program révén tudtak, illetve tudnak nyaralni. Hasznos és sikeres kezdeményezésrõl van szó.

Arra a felvetésre, hogy egyes szervezetek és pártok azért támadják a kormányt, mert bele akar szólni, milyen kapcsolati formában éljenek az emberek a frakcióvezetõ kijelentette: egyáltalán nincs igazuk. Mindenki szabadon alakítja az életét. Azt viszont senki nem tilthatja meg, hogy errõl másnak is kiforrott véleménye legyen, és ezt ki is mondja. „Kimondjuk például azt, hogy a nõ természetéhez hozzátartozik az anyaság, ezt nem lehet vitatni. Magyarországon egy nõnek ma lehetõsége van a karrierépítés kizárólagosságára, de nincs lehetõsége az anyaság kizárólagos vállalására, mert nemigen mûködik az egykeresõs modell. Ezzel a választás szabadsága sérül. Az is tény, hogy a teremtett világ rendjét nem lehet figyelmen kívül hagyni, pél­dául azt, hogy az ember férfinak és nõnek születik. Az úgynevezett gender­elmélet eltúlzása beteg dolog, errõl igenis lehet véleménye a politikának is” – hangsúlyozta harrach Péter.

Megjegyezte: éppen a szélsõséges liberálisok követelték, hogy az úgynevezett családi erõszak kapcsán erõteljesen avatkozzon be az állam a családok életébe. „Szögezzük le, nõkkel és gyermekekkel szembeni bármifajta bûncselekményt talán a mainál is szigorúbban kell szankcio­nálni. De a család olyan intézmény, amely valódi intimitást jelent, abba az állami erõszakszervezet csak alaposan megindokolt esetben avatkozhat be. Amíg mûködik a család regeneráló funkciója, addig nincs helye külsõ beavatkozásnak. Bár nem helyeslem ezt a nevelési formát, de egy gyermeknek adott atyai pofon még nem elegendõ ok arra, hogy a rendõrség lépjen” – mondta a kereszténydemokrata politikus.

A KDNP alelnöke a demográfiai munkacsoportról szólva a helyzet olyannyira rossz hazánkban, hogy ha nem sikerül fordítani, néhány évtized múlva a társadalmi mellett gazdasági katasztrófa is bekövetkezhet. A fentebb említett, a családokat érintõ intézkedések nyilván már a javulást célozzák. A mûhelyünk profilja éppen az lenne, hogy a szakma képviselõi és a döntési helyzetben lévõ politikusok együtt próbáljanak megoldásokat vázolni. Vagyis a megfogalmazott javaslatokból akár azonnal jogszabályok születhetnek. Jelenleg a résztvevõk kiválasztása zajlik, a vezetõje mindenképpen egy szakmai­lag elismert demográfus lesz.

Arra a kérdésre, nem érzi-e kudarcnak az egyházi törvény ügyét kifejtette: számára akkor lett volna sikertelenség a a történet, ha a KDNP eredeti tervezete, amelyet a parlament aztán módosított, kudarcot vallott volna. Ha az akkori elképzelés valósult volna meg, az jóval kevesebb gonddal járt volna a késõbbiekben. A probléma alapvetõen abból adódik, hogy az elmúlt húsz évben olyan törvény volt hatályos, amely visszaélésekre adott lehetõséget. Minden nagy változtatás érdekeket sért, problémákkal jár, ebbõl fakadt a mostani törvény körüli konfliktusok jó része. Ami a közel­múltat illeti: alapos egyeztetések zajlottak, amelyek konszenzushoz vezettek. A helyzetet megnyugtatóan rendezõ javaslatról hamarosan dönt a parlament – mondta Harrach Péter.

Forrás: Magyar Hírlap

Harrach Péter az Echo TV Napi Aktuális címû mûsorában

Share Button

A KDNP feljelentést tesz Bajnai ellen

Share Button

Bajnai Gordon és civil szervezetek ellen a Kereszténydemokrata Néppárt feljelentést tesz választási csalás elõkészülete gyanújával a Reding-ügyben a Kereszténydemokrata Néppárt – mondta Harrach Péter. A KDNP frakcióvezetõje a Hír TV Magyarország élõben címû mûsorában. Hangsúlyozta: az EU igazságügyi biztosa megsértette Magyarországot, azzal a kijelentésével, hogy amerikai pénzbõl finanszírozott szervezetek és Bajnai segítségével mindent megtesz a magyar választások legitimitásának gyengítéséért.

Magyarországot sértette meg, hiszen a mi szabadságunkat és szabad döntésünket kívánja befolyásolni, méghozzá úgy, hogy ebben társakat választ, magyarországi civil szervezetek képviselõit, illetve Bajnai Gordont említi, õk segítenek neki olyan politikai légkör megteremtésében, amely légkör majd befolyásolja a választást – fogalmazott Harrach Péter frakcióvezetõ.

Viviane Reding szerdán cáfolta, hogy a hétvégi Bilderberg konferencián a magyar kormány lejáratásáról tárgyalt volna. Az uniós biztos egy Európai Parlamenti állampolgári szakbizottságban arról beszélt, hogy nincs köze a valósághoz annak, hogy a jövõ évi választások tisztaságának megkérdõjelezésére szövetkezett.

„A Bilderberg-konferenciával kapcsolatos idézetekrõl, amelyek néhány médiumban megjelentek, csak egyetlen mondatot mondanék. Ennek az egésznek a leghalványabb köze sincs a valósághoz. Ok?” – fogalmazott az alapjogi biztos.

Surján László, az Európai Parlament kereszténydemokrata alelnöke szerdán sürgõsségi írásbeli kérdést intézett az Európai Bizottsághoz a testület alelnökének Magyarországot érintõ kijelentései ügyében.

A külügyminisztérium egyelõre tájékozódik Viviane Reding lejárató kampánya ügyében. Martonyi János szerint ha igazak az értesülések, akkor az uniós biztos nem csak Magyarország belügyébe avatkozott bele.

„Hogyha valóban elhangzott az, amirõl ez az értesülés szól, akkor az egy nagyon súlyos helyzetet teremet – mondta Martonyi János. – Teljes mértékben elfogadhatatlan, és komoly következményei kell, hogy legyenek, de ismétlem, én azt most nem tudom megmondani, hogy pontosan ott és akkor mi hangzott el” – tette hozzá a külügyminiszter.

Mint arról a Magyar Nemzet csütörtöki számában beszámolt, kísértetiesen hasonlít a Bajnai Gordon által vezetett szövetség kommunikációja a Reding által felvázolt koncepcióhoz. Ugyanis egyik leggyakrabban használt „szlogenjük”, hogy „Magyarország fél, mert a hatalom fenyegeti”. Ismert Kis János, az SZDSZ egyik alapítója és Charles Gati, a washingtoni külügyminisztérium volt fõtanácsosa már korábban is a kormány – akár erõszakos úton – megbuktatásáról értekezett.

A lapnak szerdán nyilatkozott a Bilderberg-konferenciáról Paul Lendvai. A magyar származású osztrák publicista elmondta, néhány hónappal a találkozó után minden résztvevõ kap egy összefoglalót, amelyben név nélkül szerepelnek az elhangzott beszédek, és feltüntetik a résztvevõk névsorát is.

Forrás:MNO, kdnp.hu

Új KDNP alapszervezet alakult Pest megyében

Share Button

Harrach Péter a KDNP Pest megyei elnöke is részt vett, a négy kistelepülés, Csõvár, Penc, Püspökszilágy, és Rád közösen létrehozott KDNP alapszervezetének alakuló ülésén. A falvak a képviselõ választókerületéhez tartoznak. Az alapszervezet elnöke Püspökszilágy polgármestere Tordai Sándor lett, aki elmondta, hogy céljuk a nemzeti-keresztény értékrend közvetítése, illetve Cserhátalja szép természeti környezetének megismertetése, elsõsorban a gyermekekkel, táboroztatás, és vendégfogadás keretében. Harrach Péter köszöntõjében kiemelte a KDNP tevékenysége politikai, civil, és egyházi szintekre épül , értékrendjét a szövetségi politikában tudja érvényesíteni. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a politikában olykor kompromisszumokat kell kötni.

Új KDNP alapszervezet alakult Pest megyében

Visegrádi Négyek Fesztivál Vácon

Share Button

A Váci Dunakanyar Színház ad otthont július 3-7 között a Visegrádi Négyek Fesztivál Színházi találkozójának. A rendezvényt bemutató sajtótájékoztatón részt vett Harrach Péter parlamenti képviselõ, aki köszöntõjében elmondta, Vác az oktatás és a kultúra városa. -A V4-ek színházi találkozójával egyedülálló kezdeményezésre kerül sor, amely nem csak kulturális, hanem nemzetközi politikai szempontból is fontos. A mûfaj lehetõséget ad arra, hogy minden résztvevõ betekintést adjon a saját kultúrájába, ugyanakkor felidézze a közös történelmi múltat. – fogalmazott a politikus.

Visegrádi Négyek Fesztivál Vácon


<--more-->
A színházi fesztivál egyúttal a V4 magyar elnöklés nyitóünnepi rendezvényeinek a része. A színházi találkozó résztvevõi a Debreceni Csokonai Színház, a legyel Jan Kochanowski Popular Színház, a cseh Tesin Színház, és a szlovák zsolnai Városi Színház. A Váci Dunakanyar Színház ügyvezetõ igazgatója Kis Domonkos Márk a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hosszútávon gondolkodnak a Közép-európai színházak találkozójának elindításával. A fesztivál programjának részeként több hazai zenekar és énekes koncertjére is sor kerül.

Fördõs Attila Vác város polgármestere hozzátette, sok társadalmi munkával, és az önkormányzat közremûködésével tették alkalmassá a Csányi kõrúti, volt mozi épületet a Váci Dunakanyar Színház számára.

Brockhauser Edit