Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Stratégiai megállapodás a Continental AG-val

Share Button

A Continental AG váci telephelyén Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter stratégiai együttmûködési megállapodást írt alá a német nagybefektetõvel. A Vácon 1998 óta jelenlévõ vállalt 3300 m2 –es új szerelõcsarnokkal bõvítette telephelyét, amely további 62 munkahelyet biztosít a környékbelieknek. Az új csarnokban elsõsorban üzemanyagtöltõ rendszereket gyártanak, melyeket Ford, BMW, Volkswagen, Audi, és Mercedes, gépkocsikba építenek be. A Continental vállalatcsoport Magyarországon 5200 fõt alkalmaz, Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Makón, Vácott, Nyíregyházán és Budaörsön végez gyártó- és szoftverfejlesztési tevékenységet.

Stratégiai megállapodás a Continental  AG-val


<--more-->
Az együttmûködési megállapodás aláírásán és a szerelõcsarnok átadásán részt vett Harrach Péter parlamenti képviselõ, a körzet választókerületi elnöke, továbbá Fördõs Attila váci polgármester (KDNP) és Petõ Tibor alpolgármester (Fidesz).

Varga Mihály elmondta a kormány kiemelten támogatja a jármûipart, az elektronikát, és az ide kapcsolódó kutatás-fejlesztést. Elsõdleges céljai a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés elõsegítése, és a kiszámíthatóság biztosítása.

A kormány 40 magyarországi nagybefektetõvel kíván stratégiai együttmûködési megállapodást kötni.

Brockhauser Edit
 

Kovács K. Zoltán sírkõavatása

Share Button

Öt éve halt meg Kovács K. Zoltán ( 1924-2008) a Demokrata Néppárt képviselõje, a magyar kereszténydemokrácia kiemelkedõ személyisége. Az évforduló alkalmából a Fiumei úti temetõ Nemzeti Sírkertjében felavatták a politikus sírkövét. Az eseményen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a KDNP elnöke, Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõje, illetve a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának és felügyelõbizottságának tagjai.

Kovács K. Zoltán sírkõavatása Kovács K. Zoltán sírkõavatása


<--more-->
Harrach Péter ünnepi beszédében méltatta Kovács K. Zoltán életútját, emberi erényeit és közéleti szerepvállalását. Mint elmondta a szerény, becsületes és egyenes ember jó apa és jó barát volt, aki politikusként sem tört elõre, inkább a tudománynak szentelte életét. – Tevékenységét, munkáját a keresztény szociális eszme hatotta át. Bár a történelem vihara elszakította hazájától, visszatért és tanárként, mezõgazdászként, újságíróként értékes szellemi örökséget hagyott ránk. –

A sírkõavatást követõen Kovács K. Zoltán tiszteletére emlékülést tartottak a Piarista Gimnáziumban, és szentmisét mutattak be a Belvárosi Plébániatemplomban.

Brockhauser Edit

Nagybörzsönyben és Kóspallagon is egyeztettek az iskolákról

Share Button

Harrach Péter képviselõ és Verebélyi Ákos tankerületi igazgató folytatta látogatását a körzet általános iskoláiban, hogy tájékoztassák a szülõket és pedagógusokat az állami kezelésbe vett oktatási intézmények helyzetérõl. A kistelepüléseken az iskolák fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, vagyis a szakmai és az intézménymûködtetési költségeket is az állam viseli.

Nagybörzsönyben és Kóspallagon is egyeztettek az iskolákról


<--more-->
Harrach Péter ismét kiemelte, a kistelepülések túlélésének egyik záloga, hogy a faluban legyen óvoda és iskola. A probléma az, hogy sajnos kevés a gyermek. A tankerületi iagzgató elmondta, a törvény úgy rendelkezik, hogyha alsó tagozaton a négy osztályban összesen nyolc gyermek jár az adott iskolába, az intézmény nem szûnik meg.

Nagybörzsönyben és Kóspallagon is egyeztettek az iskolákról

Fórum a kistelepüléseket érintõ oktatási és közigazgatási átalakításról

Share Button

Harrach Péter körzeti képviselõ Verebélyi Ákos tankerületi igazgatóval látogatást tett Kemence és Bernecebaráti általános iskoláiban, hogy tájékoztassák a szülõket és pedagógusokat az állami kezelésbe vett oktatási intézmények helyzetérõl. A kistelepüléseken az iskolák fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, vagyis a szakmai és az intézménymûködtetési költségeket is az állam viseli.

Fórum a kistelepüléseket érintõ oktatási és közigazgatási átalakításról


<--more-->
Harrach Péter hozzászólásában hangsúlyozta a kistelepülések túlélésének egyik záloga, hogy legyen a faluban óvoda és iskola. A probléma az, hogy sajnos kevés a gyermek. Ehhez a tankerületi igazgató annyit tett hozzá, hogy megtalálják a helyi megoldásokat a gyermekek iskoláztatására, akkor is, ha nincs meg a szükséges létszám egy-egy osztály elindításához. Elmondta azt is, hogy ezután nem normatívában, hanem feladatfinanszírozásban lesz forrás az oktatási költségekre.

Fórum a kistelepüléseket érintõ oktatási és közigazgatási átalakításról


A rendezvényen részt vett dr. Maruszki Gábor járási hivatalvezetõ, aki a közigazgatás átalakításának helyi vonatkozásairól tájékoztatta a megjelenteket.

Végül Harrach Péter röviden beszámolt az aktuális politikai helyzetrõl, kiemelve a rezsicsökkentésért tett kormányzati erõfeszítéseket, amelyhez várják az emberek egyetértõ aláírását.

Brockhauser Edit
 

Harrach Péter Ipolydamásdon és Márianosztrán emlékezett az 1848-as eseményekre

Share Button

Harrach Péter szerint 1848-49 egyik legfõbb üzenete a szabadság szeretete és a bátorság. Szabadságunk megvédése miatt a mai nemzedéknek is szüksége van bátorságra, hogy sikerrel küzdhessen meg a belsõ és külsõ erõkkel. A kereszténydemokrata politikus e küzdelmet különösen idõszerûnek nevezte, mert például „a rezsicsökkentést célzó kormányintézkedések sértik a többnyire külföldi érdekeltségû szolgáltató cégeket”. Mivel veszélyeztetve érzik a nálunk szerzett busás profitjukat, a nagy haszon megvédésére idehaza és a nemzetközi politika színterén támadásokat indítanak az ország ellen – fogalmazott.

Harrach Péter Ipolydamásdon és Márianosztrán emlékezett az 1848-as eseményekre


<--more-->
Véleménye szerint ezen akciók hátterében gyakran munkálkodnak a nálunk profitot termelõ külföldi cégek mögött álló kormányok is, amelyek különbözõ köntösbe rejtve – például az alkotmány módosítását kifogásolva – próbálják meg elgáncsolni a magyar kormány törekvéseit. Márpedig az unió országai közül a lakosság átlagkeresetéhez viszonyítva Magyarországon a legmagasabbak a háztartások rezsiköltségei, ami nagyon megnehezíti a családok napi megélhetését – húzta alá a politikus.

Harrach Péter Ipolydamásdon és Márianosztrán emlékezett az 1848-as eseményekre


A kormány családokat védõ erõfeszítéséhez az emberek kinyilváníthatják támogatásukat, ily módon a 1848-49-es elõdök példájából merítve a nemzeti egységre törekvéssel olyan erõt mutathatunk, amely segít a küzdelem sikeres megvívásában – mondta Harrach Péter.

Forrás: kdnp.hu

Megalakult a Budaörsi Szalon

Share Button

Alapító rendezvényét tartotta a Budaörsi Szalon, amely a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség által évek óta sikeresen mûködtetett Új Társadalom Szalon mintájára jött létre. A megnyitó díszvendége Várszegi Asztrik pannonhalmi fõapát volt, akivel érdekes beszélgetést hallhattak az érdeklõdõk. A szalont Harrach Péter az MKDSZ elnöke nyitotta meg. Köszöntõ szavaiban kitért arra, hogy a hasonló gondolkodású emberek találkozóhelye a szalon, amely a város életében fontos szerepet játszó személyeket, közösségeket összefogja, és erõsíti. 

Megalakult a Budaörsi Szalon Megalakult a Budaörsi Szalon

Sánta Áron a szalon alapítóinak egyike elmondta: „Az Új Budaörsi Szalont régi barátok és ismerõsök kezdeményezték. Terveink szerint évente 4-5 alkalommal kerül megrendezésre, mindig neves vendég meghívásával. Az Új Budaörsi Szalon célja, hogy lehetõséget teremtsen városunk meghatározó személyiségeinek találkozására, akik velünk közösen gondolkozva hozzá szeretnének tenni Budaörs lelki, szellemi fejlõdéséhez. Elõadásaink és beszélgetéseink sorozata vezet el ahhoz a feltartóztathatatlan változáshoz, amely új reményt és megújuló hitet hordoz magában.”

Szobi városfórum

Share Button

Harrach Péter a körzet parlamenti képviselõje is részt vett azon a szobi lakossági fórumon, ahol értékelték az elmúlt idõszak önkormányzati munkáját. Remitzky Zoltán polgármester köszöntõjét követõen a jegyzõ többek között beszámolt arról, hogy az önkormányzati adósságátvállalás keretében az állam összességében 370 millió forint hiteltartozást vett át Szob városától.

Szobi városfórum


<--more-->
Harrach Péter a kormányzati munkáról szólva elmondta, az államadósság évi ezermilliárd forintos terhet jelent a magyar embereknek, de a kormánynak sikerült stabilizálnia a gazdaságot, az államháztartási hiányt az unió által elírt 3 százalék alatt tartani, mindezt az IMF hitel felvétele nélkül, elkerülve az ezzel járó megszorító intézkedések bevezetését.

Harrach Péter a lakosság hétezer milliárd forintos devizahitel adósságáról is szólt, amelyet 2,4 ezermilliárd forinttal sikerült csökkenteni a különbözõ intézkedéseknek köszönhetõen, mint például a végtörlesztés. Hozzátette, hogy az adókedvezmények révén 170 milliárd forint maradhatott a családoknál.

Szobi városfórum


Harrach Péter a képviselõi munkája kapcsán elmondta, Szob a körzet 34 településének kedves, régi városa, amelynek igyekszik segíteni, erõsítve a munkakapcsolatot a város és a kormányzat között. Hasonlóképpen jár el az új járási hivatal, és tankerület felállításával kapcsolatos nehézségek megoldásában. Fontos, hogy a város indítsa el a kezdeményezéseit, mert az ott élõk tudják igazán mi az, amire szükségük van.

Ezt követõen Harrach Péter és a polgármesteri iroda, valamint a járási- és tankerületi hivatal munkatársai válaszoltak a lakosság kérdéseire.

B.E.

Petíció az Ipoly hídért

Share Button

Az Ipolydamásdot és a szlovákiai Helembát összekötõ híd megépítését tavaly novemberi találkozásuk alkalmával Orbán Viktor és Robert Fico miniszterelnökök is támogatták, amelyrõl kormányközi szerzõdés is született.  A tervet váratlanul keresztülhúzta, hogy a Nyitra megyei közgyûlés nem kívánja a 2007-2013-as uniós ciklusban megvalósítani a beruházást, holott a hídra már megvan az érvényes építési engedély, és az uniós forrás.

Petíció az Ipoly hídért


<--more-->
A híd megépítésének érdekében sajtótájékoztatókat tartottak Párkányban és Ipolydamásdon.

Rományik Ferenc Ipolydamásd polgármestere elmondta, Magyarországon 16, Szlovákiában 23 térségi polgármester támogatta aláírásával azt a petíciót, amelyet eljuttatnak a Nyitra megyei közgyûléshez, hogy változtassa meg álláspontját, és támogassa a beruházást. Ha idén év végéig megszületik a megállapodás, a híd 2015 decemberéig megépülhet. A hídtervek mûszaki tartalmát utólag módosítani kellett, bár az áttervezés költségvonzatát a magyar fél vállalta, a Nyitra megyei közgyûlés a várható költségnövekmények miatt nem tárgyalta a módosított partnerségi megállapodást. A megyei önkormányzatokra az építés teljes bekerülési összegének 5-5 százaléka hárul.

Rományik Ferenc a petíciót átadta Harrach Péternek a körzet parlamenti képviselõjének, ezenkívül eljuttatják azt a két ország miniszterelnökeinek, külügyminisztereinek, megyei közgyûléseinek, és az illetékes brüsszeli bizottságnak.

Harrach Péter kijelentette, csatlakozik a kezdeményezéshez, amely arra kéri a Nyitra megyei közgyûlést, hogy tegye lehetõvé a nagyarányú fejlõdést biztosító beruházást.

-A két miniszterelnök kinyilvánította, hogy támogatja a tervet, ezért senki sem gondolta, hogy a megyei közgyûlés megakadályozza azt. Kérjük, gondolják át újra, hiszen a híd nem csak fizikai, hanem átvitt értelemben is fontos a két ország, és az itt élõk számára. – fogalmazott a politikus.
Farkas Iván a Magyar Közösség Pártja alelnöke szerint több millió euróról van szó, ezért mindez nem politikai, hanem infrastrukturális és régiófejlesztési ügy, amire évtizedek óta nem volt lehetõség. Közel ötvenezer embert érint a híd megépítése, és az ezzel remélt fejlõdés megindulása, amely gazdasági, turisztikai, és emberi szempontból is fontos.

Rajnai Gábor a helyi civilek nevében hangsúlyozta, van még lehetõsége a közgyûlésnek pozitív döntést hozni, mert nem futottak ki az idõbõl. Eck András az Ister Granum EGTC megbízottja szintén a települések fejlõdési lehetõségeirõl beszélt. Wollent József az Ipoly Unió egyesület elnöke szerint elsõsorban kommunikációs problémáról van szó, a közgyûlés elé több, pontosabb információt kellett volna eljuttatni az új tervek és költségek kapcsán.
A jelenlévõk arra kérték a Nyitra megyei közgyûlést, hogy adja meg a támogatását a híd felépítéséhez.

Brockhauser Edit
 

Együttmûködési megállapodás a Fidesz és KDNP váci alapszervezetei között

Share Button

Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõje is részt vett a Fidesz és KDNP váci alapszervezetei között megkötött Együttmûködési Megállapodás aláírásán. A váci önkormányzat képviselõtestületében történt változás tette idõszerûvé a megállapodás megkötését, ami egyben a 2014-es választásokon történõ közös indulást is egyértelmûsíti.

Együttmûködési megállapodás a Fidesz és KDNP váci alapszervezetei között


<--more-->
-A váci polgárok érdeke, hogy a városvezetés stabil maradjon, döntései végrehajthatók legyenek. A Fidesz frakcióból távozók a városvezetéssel hasonló értékrendet képviselnek, és jó az esélye annak, hogy a városvezetés gyengítése, a csoportérdekek képviselete helyett, megfelelve a választók bizalmának, támogatják a jelenlegi vezetés munkáját. – nyilatkozta Harrach Péter az esemény kapcsán.

Petõ Tibor alpolgármester, a Fidesz helyi alapszervezetének vezetõje szerint Vácon a jobboldali pártszövetség együttmûködése felhõtlen, és a városvezetés sikeresen képviseli a keresztény-konzervatív értékrendet.  A megállapodást ismertetve elmondta, a 2014-es választásokon a két párt közös jelölteket állít, de a kilépõket, nem jelöli, és nem támogatja.  Fördõs Attila KDNP -s polgármester hozzátette, a megállapodással kizárták a megosztottság lehetõségét.

A dokumentumot a Fidesz és a KDNP váci alapszervezeteinek vezetõi, Petõ Tibor, és dr. Áfra Tamás írták alá.

Brockhauser Edit

Kultúráról beszélgettek a szalonban

Share Button

Kultúráról beszélgettek a szalonbanAz Új Társadalom Szalon idei elsõ rendezvényének vendége L. Simon László kultúráért felelõs államtitkár volt, aki elõadásában „ Aktuál kultúrpolitikai kérdésekkel” foglalkozott. A rendezvényt Harrach Péter az MKDSZ elnöke nyitotta meg.

L. Simon László elõadásában kitért arra, hogy a kultúrpolitikában konszenzusra kell törekedni, az eltérõ élethelyzetbõl és kulturális háttérbõl érkezõk között épp úgy, mint a más világnézetû emberek között. A kultúrában egyértelmûen az értékteremtés a meghatározó, ugyanakkor a nemzeti dimenziónak is helye van.

A szalonban ezen az estén Kvassay Levente villányi boraival ismerkedhettek meg a vendégek.

B.E.