Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Rétvári Bence Vácott

Share Button

Az országjárás keretében Vácon tartott elõadást Rétvári Bence a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára. A vendéget Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõje köszöntötte., aki kiemelte, hogy a választási ciklus közepén érdemes visszatekinteni és tájékoztatást adni arról az erõfeszítésrõl, amit a polgári kormány tett a nemzet megmentése érdekében.

Rétvári Bence Vácott


<--more-->
Rétvári Bence szerint az országban óriási változások történtek, de nem mindig áll össze a kép az emberekben, hogy mindezekre miért volt szükség és milyen következményei lesznek, hiszen az intézkedések megvalósításáig és az eredményekig olykor hosszabb az átfutási idõ. Rétvári áttekintést adott a kormány két éves munkájáról, illetve beszélt az önkormányzatok és a közigazgatás átalakításáról. Végül a politikusok válaszoltak a közönség soraiból érkezõ kérdésekre.

Kárpát-medencei Szeret és Összetartozás napja Vácon

Share Button

December 5-én Vácott a Cházár András Óvoda és Általános Iskola, Fejlesztõ Iskola udvarán található Székely-kapunál gyertyás ünnepet tartottak, megemlékezve a Kárpát-medencei magyarság összetartozásáról. Mikesy György igazgató köszöntõjében emlékeztetett a 2004. december 5-i a kettõs állampolgárságról tartott népszavazás kudarcára, illetve a polgári kormány elsõk között meghozott intézkedésére, amely 2010-tõl ezt a jogot  biztosítja a határon túli magyaroknak.

Kárpát-medencei Szeret és Összetartozás napja Vácon


<--more-->
Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõje ünnepi beszédében elmondta, történelmünknek vannak tragikus és felemelõ pillanatai. A hibákat jóvá lehet tenni, és a kettõs állampolgárságról szóló törvény elfogadásával megvalósulhatott a közjogi értelemben vett nemzetegyesítés. A képviselõ kifejezte örömét, hogy van olyan hely, ahol erre a döntésre emlékezni lehet, különösen, hogy ez egy iskola, ahol természetes a nemzeti összetartozásunk a határon túl élõ honfitársainkkal.

Diákok ismerkednek a parlamenti és képviselõi munkával

Share Button

A kereszténydemokrata néppárt szervezésében rendszeresen érkeznek középiskolás diákok a parlamentbe, ahol megismerkedhetnek a törvényhozás menetével, illetve a képviselõi munka részleteivel. Legutóbb az esztergomi, Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, illetve a Váci Piarista Gimnázium tanulói vettek részt a programon. A „parlamenti órán” Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõje köszöntötte a diákokat, majd Tarnai Richárd, és Vejkey Imre KDNP képviselõk, szakterületükrõl, a kormányhivatalokról és a közigazgatás átszervezésérõl, illetve az európai unióban zajló képviselõi munkáról tartottak elõadást. Ezt követõen a politikusok válaszoltak a diákok kérdéseire. A program parlamenti sétával zárult, amelynek során a gyerekek az ülésteremben zajló munkába is betekinthettek.

Diákok ismerkednek a parlamenti és képviselõi munkával

Harrach Péter Barcson az országjárás utolsó állomásán

Share Button

Karvalics Ottó, Barcs polgármestere meghívására érkezett a városba Harrach Péter a KDNP frakcióvezetõje, aki felszólalásában beszámolt az aktuálpolitikai eseményekrõl, a kormány két éves munkájáról, és a kereszténydemokrata értékek képviseletérõl a pártszövetség munkájában. Ezt követõen Szászfalvy László választókerületi elnökkel közösen válaszolt a közönség soraiból érkezõ kérdésekre.

Harrach Péter Barcson az országjárás utolsó állomásán Harrach Péter Barcson az országjárás utolsó állomásán

 

Fellélegezhetnek a Szob környéki kistelepülések

Share Button

Fellélegezhet az a tizenhét hátrányos helyzetû börzsönyi kistelepülés, amelynek teljes mértékben átvállalja az adósságait az állam az év végétõl – mondta az érintett polgármesterekkel Szobon folytatott megbeszélés után Harrach Péter, a választókörzet országgyûlési képviselõje. Mivel a szobi kistérségben ötezer lakosúnál kisebb települések találhatók, a polgármesterek megkönnyebbüléssel fogadták az állami adósságátvállalást tette hozzá a politikus.

Fellélegezhetnek a Szob környéki kistelepülések

 

<--more-->
A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetõje hangsúlyozta: a számos új feladattal terhelt, ám ehhez forrásokkal általában nem rendelkezõ kistelepülések kényszerû hitelfelvételeik miatt olyan nehéz helyzetbe jutottak, hogy az utolsó percben jön a segítség nekik.

Mivel a szobi kistérségben – két város kivételével – ötezer lakosúnál kisebb települések találhatók, a polgármesterek megkönnyebbüléssel fogadták az állami adósságátvállalást, és a megbeszélésen fõként technikai jellegû kérdések kerültek szóba – mondta a politikus.

A hitelekre és kötvénykibocsátásokra vonatkozó felvetések mellett téma volt az iskolák állami fenntartásba vétele is – tette hozzá Harrach Péter, megjegyezve: fontos, hogy az önkormányzatok és az oktatási intézmények közötti családias, felelõsségteljes magatartás megmaradjon.  

Remitzky Zoltán, Szob független polgármestere azt mondta: a Pest megye északi szegletében lévõ 17 kistelepülés számára az adósságátvállalás az életben maradás lehetõségét biztosítja.    

A 26 ezer lakosú kistérség központjának számító csaknem 3 ezer lakosú Szobnak hosszú lejáratú kötvényben 150 millió, tizenhat évig fizetendõ hitelben 81 millió, rövid lejáratú hitelek formájában 45 millió forintnyi adóssága van – mondta összegzésül a polgármester.       

Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz által szervezett, az Önkormányzatok az adósság csapdájában címû októberi budapesti rendezvényen jelentette be, hogy 612 milliárd forintnyi adósságot vesz át az állam 1956 önkormányzattól. A kormány döntése értelmében az ötezer lakosúnál kisebb települések adósságát még idén teljes egészében rendezi az állam, az ennél nagyobbak esetében pedig 2013 közepéig vállalja át az adósságállományt 40 és 70 százalék közötti mértékben.

kdnp.hu
Forrás: MTI
 

Szobi almafesztivál

Share Button

Szobon az oktatás átalakításával kapcsolatos fórumot tartottak, amelynek rendezvényét összekapcsolták a hagyományos almafesztivállal. Harrach Péter köszöntötte a kongresszus résztvevõit, és néhány szóban beszélt a nagy társadalmi rendszerek átalakításáról, köztük az oktatás reformjáról.

Szobi almafesztivál Szobi almafesztivál

 

Országjáráson Balmazújvárosban

Share Button

Harrach Péter az országjárás keretében Balmazújvárosban járt, Dr. Tiba István polgármester, parlamenti képviselõ meghívására, ahol beszámolt az aktuálpolitikai eseményekrõl, és válaszolt az érdeklõdõk kérdéseire.

Országjáráson Balmazújvárosban

Önkormányzatok tájékoztatása az adósságkiváltásról

Share Button

Harrach Péter a körzetéhez tartozó, nehéz helyzetben lévõ kistelepülések polgármestereivel egyeztetett az adósságkiváltásról. Ismert, hogy az önkormányzatok az elmúlt évtizedekben közel 100 milliárd forintos tartozást halmoztak fel. A kormány még idén részben vagy egészben átvállalja az önkormányzatok adósságterheit.

Önkormányzatok tájékoztatása az adósságkiváltásról


<--more-->
Harrach Péter körzetének 34 települése közül 2 ötezer fõ feletti, ahol egyedi elbírálás alapján 40-50 -70 százalékban, míg a kisebb falvakban 100 százalékban váltja ki a kormány a tartozásokat. Az elsõdleges tájékozódás szerint a körzetben 23 kistelepülést érint a program.

Önkormányzatok tájékoztatása az adósságkiváltásról


-Az állam az önkormányzatok gazdasági társaságainak adósságát illetve a magánkölcsönöket nem vállalja át. – mondta el Harrach Péter a megbeszélésen. – Összetett a kép, a tartozások fejlesztési és mûködési költségekbõl álltak össze. A cél az, hogy minden önkormányzat saját lábra álljon és a továbbiakban a gazdálkodását ennek megfelelõen folytassa. Jogos a felvetés, hogy a jól gazdálkodó, adósságot fel nem halmozó önkormányzatokat ne érje hátrány. Véleményem szerint ezeket a településeket a késõbb kiírt pályázatok kapcsán kell lehetõséghez juttatni.– tájékoztatott a KDNP frakcióvezetõje, aki a program végrehajtására vonatkozó konkrétumokat néhány napon belülre ígérte.

Brockhauser Edit

Vácott zárult a kereszténydemokraták által elindított Mindszenty emlékév

Share Button

A Mindszenty emlékév záró rendezvénye elõtt ülésezett a Kereszténydemokrata Néppárt Pest Megyei Szervezetének választmánya, melyen Harrach Péter elnök beszámolt a kormányzati munkáról, és abban a KDNP szerepérõl. Ezt követõen tartották meg a KDNP és az ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség által elindított Mindszenty emlékév záró eseményét, ahol több meghívott elõadó emlékezett meg a püspökrõl, születésének 120. évfordulója alkalmából.

Vácott zárult a kereszténydemokraták által elindított Mindszenty emlékév


<--more-->
Harrach Péter bevezetõjében hangsúlyozta Mindszenty a kommunista diktatúrában közéleti emberként képviselte a keresztény társadalmi értékrendet. Az ebben megmutatkozó felelõssége és szociális tevékenysége követendõ példa napjaink politikai cselekvésében.

A Váci Egyházmegye segédpüspöke Dr. Varga Lajos egyháztörténeti megemlékezését követõen, Dr.Tõkéczki László történész idézte fel a korabeli politikai eseményeket.

B.E.

Parlamentlátogatáson a XIII. kerületi Tomori Pál Általános Iskola diákjai

Share Button

Parlamentlátogatáson a XIII. kerületi Tomori Pál Általános Iskola diákjai