Harrach Péter

KDNP országgyűlési képviselő

Harrach Péter a Közbeszédben

Share Button

Sajtótájékoztató a KDNP terveirõl

Share Button

A kedvezõtlen demográfiai folyamatok megfordítása nemzeti sorskérdés

A Kereszténydemokrata Néppárt az idei esztendõben nagyobb figyelmet fordít az ügyfélellenes magatartás visszaszorítására. A bankok, a szolgáltatók és a végrehajtók pont a nehéz helyzetbe került kisembereket zaklatják, és olyan eszközökhöz folyamodnak, amelyek megengedhetetlenek – mondta Harrach Péter, a KDNP alenöke, országgyûlési képviselõcsoportjának vezetõje a párt legfontosabb terveirõl beszámoló sajtótájékoztatóján.

Sajtótájékoztató a KDNP terveirõl


<--more-->
A frakcióvezetõ tájékoztatása szerint a KDNP ezért a fogyasztóvédelmi szervezetekkel együttmûködve azt tervezi, hogy több jogszabály-módosítást kezdeményez.   

Harrach Péter, kérdésre válaszolva elmondta:  a családi csõdvédelemrõl szóló jogszabályról szerdán tartanak egyeztetést a közigazgatási tárcánál. A KDNP javaslatára készülõ jogszabálynak még az idei évben meg kell születnie, és a végrehajtása a következõ évben elkezdõdhet.

Kijelentette: a KDNP határozott álláspontja, hogy a magyar családok állapota rossz, amin változtatni kell. Kitért a házasság és család intézményének megerõsítésére, majd az Alkotmánybíróság közelmúltbeli döntését felidézve azt mondta: azt tudomásul veszik, de ez nem jelent egyetértést. Nem minden emberi kapcsolat családi kapcsolat, márpedig úgy tûnik, efelé mozdul el az ultraliberális irány – jegyezte meg.   

Harrach Péter arról is beszélt az idei feladatokról szólva, hogy Magyarország megújításának programját tovább kell folytatni. Ez európai és magyar program is – hangsúlyozta kiemelve: Európában is szükség van a megújulásra gazdasági, pénzügyi és társadalmi kérdésekben egyaránt. Szavai szerint  Cohn-Benditek Európájának nincs jövõje.   

Aktuálpoltikai kérdésekre kitérve kijelentette: a KDNP a romaügy kapcsán vallja, hogy a felzárkóztatás és az oktatás területén is az integrációt kell megvalósítani. Ha az elsõ számú nemzeti sorskérdés Magyarország számára a demográfiai helyzet, akkor a második számú a magyar cigányság helyzetének megváltoztatása – tette hozzá, hangsúlyozva: a bûnelkövetõk kérdését nem etnikai alapon, hanem a bûncselekmény súlyának megfelelõen kell kezelni, és a jelenleginél nagyobb szigorral kell eljárni.   

Az egészségügy területére vonatkozóan a kötelezõ nyugdíjazásról azt mondta: a KDNP aggodalmának adott hangot, hogy a tervezett lépés komoly zavarokat okozhat, álláspontjuk szerint a legcélravezetõbb az ágazati kivétel megvalósítása lenne.

kdnp.hu
Forrás: MTI

 

A malenkij robotra elhurcoltakra emlékeztek

Share Button

Nagymaroson ünnepi misével és koszorúzással emlékeztek a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltakra. 1945. január 5.-én Zebegénybõl 121 férfit és nõt vittek malenkij robotra, közülük harmincegyen nem tértek vissza, Nagymarosról a 400 elhurcoltból 101, míg Kismarosról a 83 deportált közül 11 ember tûnt el. 1989-ben, Zebegényben állítottak elõször emléket a malenkij robot többnyire sváb nemzetiségû áldozatainak. Pálmai Béla, a Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány elnöke kezdeményezésére évek óta a három település egyike rendezi meg az emlékezõ ünnepet, minden év január elsõ vasárnapján.

A malenkij robotra elhurcoltakra emlékeztek


<--more-->
A nagymarosi római katolikus templomban Beer Miklós váci megyés püspök celebrálta a misét. Ezt követõen Petrovics László polgármester köszöntötte az emlékezõket, majd Gróh János Gáspár, a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetõje tolmácsolta Áder János Köztársasági Elnök üzenetét.

Harrach Péter a körzet parlamenti képviselõje ünnepi beszédében kiemelte, együttérzéssel emlékezünk a deportáltakra és a félelemre, ami három falu szorgos és családszeretõ sváb lakosságát sújtotta, de egyúttal látjuk a reményt is.

A malenkij robotra elhurcoltakra emlékeztek


-Ezek a települések, amelyek õrzik a múltjukat, és a hagyományos értékeiket, reményt adnak annak az Európának, amely rossz úton jár. Azt kívánom az itt élõknek, hogy továbbra is emlékezzenek a múltjukra, és ezzel is járuljanak hozzá az egészségesebb nemzet, és Európa felépítéséhez. – fogalmazott a képviselõ.

Az egybegyûltek, koszorúk és gyertyák elhelyezésével rótták le kegyeletüket a malenkij robotra elhurcoltakra emlékezõ tábla elõtt.  
 
Brockhauser Edit

Harrach Péternél járt a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének küldöttsége

Share Button

Harrach Péternél járt a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének küldöttsége

Egyeztetés a körzeti polgármesterekkel

Share Button

Harrach Péter látogatást tett Bernecebaráti, Kemence, és Perõcsény polgármestereinél, lezárva azt az egyeztetési sorozatot amelynek során a körzet 32 településének vezetõivel megbeszélést folytatott, az önkormányzati adósságrendezésrõl, a pályázati lehetõségekrõl, illetve a közigazgatás átszervezése kapcsán a járások, és kormányhivatalok kialakításáról, továbbá az iskolák állami átvételérõl.

Egyeztetés a körzeti polgármesterekkel Egyeztetés a körzeti polgármesterekkel Egyeztetés a körzeti polgármesterekkel

 

Harrach Péter a KDNP frakció nevében karácsonyi ajándékot nyújtott át egy budai anyaotthon lakóinak

Share Button

Harrach Péter a KDNP frakció nevében karácsonyi ajándékot nyújtott át egy budai anyaotthon lakóinak Harrach Péter a KDNP frakció nevében karácsonyi ajándékot nyújtott át egy budai anyaotthon lakóinak
Harrach Péter a KDNP frakció nevében karácsonyi ajándékot nyújtott át egy budai anyaotthon lakóinak Harrach Péter a KDNP frakció nevében karácsonyi ajándékot nyújtott át egy budai anyaotthon lakóinak

 

Harrach Péter a M1 Ma Reggelben 2012-12-18

Share Button

A KDNP továbbra is megvédi a család intézményét

Share Button

A Kereszténydemokrata Néppárt a jövõben is határozottan és erõteljesen szeretné megvédeni a házasság és család intézményét, és ennek mindenféle fellazítását társadalomellenesnek tartja. A kisebbik kormánypárt frakcióvezetõje szerint az öröklésre vonatkozó –megsemmisített passzusok – az új polgári törvénykönyve elfogadásával rendezõdni fognak – jelentette ki sajtótájékoztatóján Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetõje.

A KDNP továbbra is megvédi a család intézményét


<--more-->
Harrach Péter úgy fogalmazott: az Alkotmánybíróságot a jogállamiságot védõbástyájának tekintik, a testület minden döntését minden magyar állampolgárnak tudomásul kell vennie. Ezt teszi a KDNP is, ugyanakkor fontosnak tartják az az Ab mûködésével kapcsolatban, hogy az alkotmány védelmében szólaljon meg, távol álljon az alkotmánybíróktól minden politikai és ideológiai szempont. „Nem is feltételezzük ezt – fogalmazott, majd megjegyezte: a KDNP-nek, mint a családok védelmérõl szóló törvény megalkotójának határozott véleménye van.

Az öröklésre vonatkozó passzusok megsemmisítésérõl azt mondta: ezek az új polgári törvénykönyv elfogadásával rendezõdni fognak, és nem lesz ellentmondás az egyes passzusok között.

A család fogalmára térve kiemelte: az élettársi kapcsolat egy szabadon választott életforma, ami kötöttségektõl mentes. Miért akarnak jogkövetkezményeket kényszeríteni azokra, akik kötöttségek nélkül akarják élni életüket? – tette fel a kérdést, megjegyezve: úgy látszik az Ab-nak más a véleménye és rá akarja kényszeríteni. Az azonos nemû élettársakról pedig külön törvény rendelkezik.

Kiemelte: a KDNP határozottan és erõteljesen szeretné megvédeni a házasság és család intézményét, és azt vallják, hogy ennek mindenféle fellazítása társadalomellenes cselekmény. Idézte a családok védelmérõl szóló törvényt, miszerint a család az állam és a jog elõtt már létezõ intézmény volt, nem õk találták ki, az van, tudomásul kell venni, annak fellazítására nincs lehetõség.

Harrach Péter kérdésre válaszolva azt mondta: ha ez lenne az elsõ ciklusa bizonyára csalódott lenne, de már némi tapasztalattal rendelkezik, így ilyen érzelmek nem jelentek meg benne.  Kijelentette: elfogadja, tudomásul veszi, de nem osztja a grémium véleményét.

Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfõn nyilvánosan kihirdetett határozatával megsemmisítette a családvédelmi törvény egyes, öröklési szabályokkal, valamint a család fogalmával összefüggõ rendelkezéseit.

Az alapvetõ jogok biztosa a tavaly elfogadott családvédelmi törvény egyes – a család fogalmáról, illetve a törvényes öröklés rendjérõl szóló – szabályait diszkriminatívnak találta és június elején kezdeményezte alkotmánybírósági vizsgálatukat. A hétfõi határozathirdetésen jelen volt az indítványozó, Szabó Máté ombudsman.

kdnp.hu
Forrás: MTI
 

A KDNP sajtófogadást adott a Parlament Vadásztermében

Share Button

A KDNP sajtófogadást adott a Parlament Vadásztermében

Harrach Péter Miskolcon a Családok szerepérõl tartott elõadást

Share Button

A KDNP Miskolci alapszervezetének, és Dr. Nagy Kálmán, a körzet parlamenti képviselõjének meghívására érkezett a városba Harrach Péter frakcióvezetõ. A helyi alapszervezet taggyûlésén Harrach Péter röviden beszámolt az aktuálpolitikai eseményekrõl, a KDNP szerepérõl a kormányzásban, majd a helyi médiának sajtótájékoztatót tartott.

Harrach Péter Miskolcon a Családok szerepérõl tartott elõadást


<--more-->
Ezt követõen a Fráter György Katolikus Gimnázium aulájában nyilvános fórumon meghívott elõadóként beszélt a családok szerepérõl napjainkban. Mint hangsúlyozta a család sérülékeny intézmény lett, ezért a KDNP a szociálisan rászorulók védelme mellett elsõdleges feladatának tekinti, hogy a családokat, és az alapvetõ társadalmi normákat gyengítõ ultraliberális törekvések ellen dolgozzon. Ennek kapcsán szólt a család védelmében történt politikai intézkedésekrõl, a családi típusú adórendszer bevezetésérõl, a gyes átalakításáról, az eladósodott családokat segítõ árfolyamgát bevezetésérõl, a multik és nagy szolgáltatók közteherviselési hozzájárulásáról, illetve a családi csõdvédelem tervezett bevezetésérõl.

Harrach Péter Miskolcon a Családok szerepérõl tartott elõadást


Kérdésre válaszolva a család, házasság, életvédelem fogalmának kereszténydemokrata értelmezésérõl is beszélt, a készülõ PTK kapcsán.  

Brockhauser Edit